katalog > w. małopolskie > p.gorlicki > Nieznajowa

Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana

Nr obiektu: 459
Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Miejscowość: Nieznajowa

Drewniany obiekt został wzniesiony jako greckokatolicka cerkiew parafialną pw. św. Kosmy i Damiana, przez cieśle Teodora Rusinka z Biesiadki, w 1780 r. Po 1947 r. przejęta na Skarb Państwa, zaczęła popadać w ruinę. W latach 1963–1964 zawalił się korpus obiektu, w latach 70. XX w. zniszczeniu uległa wieża dzwonnica. W należącej do Muzeum Regionalnego w Gorlicach dawnej greckokatolickiej cerkwi w Bartnem, znajdują się relikty nieznajowskiej cerkwi: polichromowany portal wejściowy oraz belki ściągowe z inskrypcją fundacyjną. Plac cerkiewny ogrodzony był niegdyś drewnianym parkanem z bierwion, przeprutym od zachodu drewniana bramka nakrytą ostrosłupowym dachem. wstecz wróć do katalogu