katalog > w. podkarpackie > p.przemyski > Babice

Dom nr 85, dawna karczma

Nr obiektu: 897
Województwo: podkarpackie
Powiat: przemyski
Miejscowość: Babice

Dom nr 68, dawna karczma, rozebrana przed 23 paździrnika 2020 r. Wydarzenie to zostało w następujący sposób opisane na stronie Facebook PWKZ w Przemyślu, w poście z dnia 23 marca 2020 r.:

"Wracamy do karczm…zajazdów…oberży… Czy mamy do czego wracać?! W Babicach w gm. Krzywcza stała kiedy+ś karczma, wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Bez uzgodnień konserwatorskich rozebrano starą karczmą i  wybudowano nowy dom. Właściciel zapłacił karę finansową za zniszczenie zabytku, ale My – społeczeństwo zapłaciliśmy o wiele więcej. Straciliśmy bezpowrotnie ciekawy budynek (zachowała się dokumentacja fotograficzna z końca lat 50.tych i 60.tych), ładnie położony, na pagórku przy rynku w Babicach. Wieś uległa przemianom, coraz mniej jest tej najcenniejszej zabudowy, charakterystycznej dla tej miejscowości. Wnioski nasuwają się same. Zachwycamy się zabytkowymi obiektami i jednocześnie ich nie szanujemy.! Można  zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o pomoc finansową i merytoryczną, a jednak tego nie robimy. Czy chodzi tylko o pieniądze?"

Źródło: [23.10.2020]: https://www.facebook.com/podkarpackiwkz/posts/365290241575179

 

 wstecz wróć do katalogu

Babice, pn.- wsch. narożnik rynku, po lewej drewniana zabudowa pierzei pn. (domy nr 9 i 8) po prawej zabudowa pierzei wsch. z murowaną karczmą z pobielonymi ścianami (nr 85), fot. J.T, B.T.Babice, wsch. pierzeja rynku, od lewej karczma (nr 85) i domy nr: 86, 87, 88, 89, fot. B. Tondos, 1994 r.