o projekcie

Cyfrowe Archiwum Augusta Bocheńskiego to strona internetowa, na której udostępnienie są digitalizowane systematycznie negatywy, fotografie, dokumentacje rysunkowo-pomiarowe i konserwatorskie dotyczące zabytków architektury i budownictwa oraz krajobrazu kulturowego z terenu południowo-wschodniej Polski. Pochodzą one z prywatnego archiwum dr. inż. arch. Augusta Bocheńskiego. Materiały powstały w latach od ok. 1953 do ok. 2001 r. Archiwum zostało powierzone Społecznemu Ośrodkowi Dokumentacji Zabytków w celu digitalizacji i opracowania oraz udostępniania do celów naukowych, badawczych i wystawienniczych.

Osobami koordynującymi pod względem merytorycznym i organizacyjnym są: