Автор Наталія Малецка-Новак

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 29. мая 2020 р. Не руками а силом ніг мож вправити в рух боденку в Скансені в Шымбарку В Скансені Погіряньского Села…

Заповіди проґрамів

Од якісого часу по лісі гулят єден Лісовый Запаленец… жебы притягнути до себе, хоц може єднак до ліса, інчых лісовых запаленців. Просиме на бесіду з Романом Цюриком з Вірхні, автором…

Вісти

В Лупкові в ґміні Команча закінчыли археолоґічны роботы на обшыри будовы ґазовой леніі зо Страхоціны коло Санока на Словацию. Баданя потвердили істнуваня великой плебаніі при бывшій грекокатолицкій церкви св. Михала…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 27. мая 2020 р. Зрегабілітували Грекокатолицку Церков на Словациі Ведучый Нацийональной Рады Словацкой Республикы Борис Коллар офіцийні перепросил Грекокатолицку Церков на Словациі…

Культура

Коли Варголь мал 39 років, оциґанил смерт, зато што высокой клясы італияньско-американьскій хірурґ успішні го оперувал. Од того моменту жытя найславнійшого Русина зачынат ся найновша біоґрафія Енді Варголя авторства Блейка…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 22. мая 2020 р. Справедливый Медже Народами В понедільок, 25. мая, в Леопольдові одкрыют памятну таблицю присвячену пряшівскому єпископови, блаженному Павлови Петрoви…

Культура

«Никыфор (…) єст найбраже автентичным наівным малярьом (…), його кольоры захоплюют, сут знамениты і глубоко зворушаючы», «єден з найбарже знаных», «єден з найвыдатнійшых артистів наівной штукы на світі», «находит для…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 20. мая 2020 р. З молитвом на св. Горі Явір В неділю, 17. мая, православны Лемкы зобрали ся вєдно з архієпископом Паісийом…

Культура

Высока культура вєдно з оффовом інспіруваны народном лемківском музиком. Так мож в скорочыню повісти о «Lemkovyna-Lem». Были варштаты пісні на Лемковині ведены Уляном Горбачевском, концерт во Львові з презентацийом фотоґрафій…