Контакт

Radio Ruskiej Bursy – LEM.fm oraz łemkowski portal informacyjny www.lem.fm

ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice

radio@lem.fm

tel.: +48 606 108 701

facebook
twitter
instagram

Redaktor Naczelny: Damian Trochanowski
Wydawcą Radia Ruskiej Bursy – LEM.fm oraz łemkowskiego portalu informacyjnego www.lem.fm jest Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach
ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice
e-mail: radio@lem.fm, sekretariat@ruskabursa.org
www.lem.fm
REGON: 492693743
Numer KRS: 0000134287
NIP: 7381878854

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00 fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.

Skład Zarządu:
Przewodnicząca Zarządu: Natalia Małecka-Nowak,
Zastępca: Damian Trochanowski,
Sekretarz: Helena Duć,
Skarbnik: Andrzej Trochanowski,
Członek Zarządu: Adam Szewczyk,
Członek Zarządu: Paweł Małecki.

Beneficjentami Rzeczywistymi dla Stowarzyszenia są: Natalia Małecka-Nowak, Damian Trochanowski, Helena Duć, Andrzej Trochanowski, Adam Szewczyk, Paweł Małecki.

Lista usług nadawcy/wydawcy:
1. Radio Ruskiej Bursy – LEM.fm (106,6 FM Gorlice, 103,8 FM Polkowice) / program radiowy
2. Łemkowski portal informacyjny www.lem.fm / dziennik
3. Panrusiński Tygodnik LEM.fm+ / tygodnik

Numer konta: 44194010763107326600000000
PayPal: Stowarzyszenie Ruska Bursa, ruskabursa.org@gmail.com
Напиште нам

    Польковиці 103,8 МHz
    Ґорлиці 106,6 MHz