Коментарі

Друга катеґорія

Вызерать то так, же Словацька републіка ся досправды по 28 роках розрушала з летарґічного стану, в котрім меншыны вісили у воздусі. Закон о меншынах є майже готовый і слідуючій рік бы міг...

Премію за приповідкы!

В першій половині того року на Україні была выдана в україньскім перекладі книжка Миколы Шанты Панонске чудовиско. Добра принагода про пропаґандістів знова раз писати выдумкы. Переклад робив єден із антірусиньскых міфолоґів Андрій...

Острашіня властныма

Пряшів у остатніх роках каждый академічный рік стає домовом про дакілько сто штудентів з Україны, котры до міста приходять штудовати на універзіту. Хоснують выгоду, же можуть штудовати безплатно. І кедь є Пряшів...

Ку коріням

7-го октобра 1996-го року на світло світа вышов документ, котрый приготовив Державный комітет Україны у справах народностей і міґрації. Выжадав собі го, місяць перед тым, кабінет міністрів. Мав служыти на ліквідацію Русинів....

Служба з нами, хто проти нас?

В септембрі воды україньского націоналізму на Підкарпатю розрушала навщіва Павла Роберта Маґочія, котрый собі дозволив на їх землі зробити дві презентації свойой книжкы о формованю народного самоусвідомліня на Підкарпатьскій Руси. По тім,...

Честованя героїв в країні компромісів

Каждый рік ся то повторять. Представителі державы, краю, містных самосправ прийдуть на Дуклю і оддавають честь героям найкырвавішой операції почас Другой світовой войны на теріторії днешньой Словакії. Од 2016-го року є 6-ый...

Чеська традіція

В тых днях припомянули сьме собі сто років од часу, што презідент Чехословакії Томаш Ґарік Масарік навщівив Ужгород. Была то його єдина навщіва Підкарпатьской Руси за цілый час його презідентованя. Тот рік...

Картка з Терсту

Київ дістав в остатніх днях аж дві поздоровліня. Може картка з Криниці про ураїньскы власти не значіть нич, но картку з Терсту бы мали взяти серьйозно, покля хотять быти акцептованы в Европі....

Престіж

Так сьме ся знова по двох роках стрітили. Знова одбыв ся Світовый конґрес Русинів, по котрім знова раз можеме роздумовати, як далше продовжовати в роботі. Ніт, конґрес не приніс жадну револуцію. Лемже...

Ліквідація формов підпоры

Підпора културы народностных меншын на Словакії формално фунґує. Докінця са вытворіньом окремого фонду мала сітуація іщі і стабілізовати. Но правда така, же векшый хаос тяжко найти. На часы, коли по паді режіму...

47 і промарнена шанса

Не знам, ці бы было ліпшой принагоды як теперь, вказати при 30-ій річніці незалежности, же і тоты, котры ся голосять ку Русинам, суть нашы і рахуєме з нима. Не стало ся. В...

Page 1 of 44 1 2 44