Коментарі

Коментарі

То, же по смерти владыкы Мілана Шашіка будуть претензії Києва односно Мукачівской єпархії ожывлены, ся дало чекати. Высловы головы Україньской ґрекокатолицькой церькви то і потверджують. Лем пару днів по смерти…

Коментарі

Робити коментарь на кінцю календарьного рока собі дословно выжадує біланцію. Здорова біланція ниґда не плана, навеце в хворых (а тот рік досправды хворых) часах. Але не бійте ся, не будеме…

Коментарі

В 2020 р. минуло 15 років істнуваня уставы о нацийональных і етнічных меншынах та реґіональным языку. З той нагоды Кашебскій Інститут выдал публикацию під наголовком «Достоменніст – культура – рівніст».…

Коментарі

Пропозіцію перейти в україньскім языку на ґрафічну сістему записованя латиніков можеме лем щіро вітати. З послідньов опущенов кірілічнов буквов прийде час зробити собі порядок в „языках і діалектах“. Україна од…

Коментарі

Ідеолоґове, доґматікы добрі знають, же на то, жебы підняти народ, або го погребити, треба културу. Высоку културу. А пак єй правилно схосновати. На благо народа, або проти нього. Хоць не…

Коментарі

То уж якраз 29 років, што жытелі Закарпатьской области Україны голосовали в референдумі, в котрім ясно выразили, же хотять быти частьов незалежной Україны як автономна область. Покля не є в…

Коментарі

Trudno przyjąć słowa, które pokazują, że to, co się robi, jest kontynuacją stalinizmu. W szczególności wtedy, kiedy występuje się jako jedyna ofiara Moskwy. Jedyną receptą jest zatem zrzeczenie się tych…

Коментарі

Тяжко ся принимають слова, котры вас усвідчують, же то, што робите, є продовжованя сталінізма. Головно втогды, кедь выступате як єдина жертва Москвы. Але фунґуючій рецепт, жебы ся збыти того, є…

Коментарі

Булгарія натеперь заблоковала путь ку приступовым їднаням днесь уж Северній Македонії. Бывша югославска републіка бы якбач знова мала схылити голову, і вопросом зіставать, ці собі так дакус Европска унія не…

Коментарі

Перед локалныма выборами, котры проходили на Україні кінцьом октобра 2020-го року, україньска редакція Радія Свобода публіковала далшу із статей Олександра Гавроша, „вызначного дослідника русиньского вопросу“, котрый знова раз звернув увагу…

Коментарі

Каждый історічный період має свої памятникы. Кедь хочеме бісідовати о декомунізації, пак не мож рішыти лем то, ці ся має дакотрый памятник сторгнути, але і то, кому бы мав быти…

Коментарі

Кедь існовав желізный занавес, граніці країн совітьского блоку были обогнаны колячім дротом, в котрім была часто пущена і електрика. То, же ся не дасть перейти, не зрозуміли лем люди, але…