Порядок высыланя

Новины – найсвіжшы вісти з цілого русиньского світа. (ред. ЛЕМ.фм)

Корзо – каждый робочій день сьме вашов інформачнов аґентуров. Выбераме про вас тото найактуалніше і найінтересніше, о чім пишуть світовы інформачны аґентуры і світовы медії. Вам старчіть слухати. (Петро Медвідь)

Пачісна година – Што в траві пищыт? Што здорове зварити на шпаргеті? Де што звучыт, што де грают, а де вказуют? Проґрам, якій є мішанином вшыткого, што ся актуальні діє. Просто всяка всячына. Просто про жытя. (Олена Дуць)

Три світы – Новый проґрам, стары редакторы, але в новых комбінациях. Будеме ся чыряти з редакторами з Вроцлавя, Кракова і Варшавы. (Севериян Косовскій, Демко Трохановскій, Якуб Зиґмунт)

Одомаш – суботня гостина з радийом ЛЕМ.фм (Севериян Косовскій)

Чырч Ґрамофон – Ваша найліпша парада – то в тым проґрамі почуєш лем парадну музыку, што Русины на цілым світі радо слухают. Не любиме повагы. Граме лем весело! А найважнійше, же то СВОЄ діско. (Севериян Косовскій)

Вступне до контроли – штотыждень коментарь Петра Медвідя на актуалну тему. Точка погляду на радію ЛЕМ.fm. (Петро Медвідь)

Слуховиско – література на вытягніня рукы. Проза, драма, поезия – лемківска, польска і світова. Презентувана є і лемківска клясика – том літературом выражат ся лемківска достоменніст. Выріжніня тых, а не інчых творів і писателів, якы постепенно сут друкуваны і переводжены на сучасний стандард лемківского языка, має як ціль – завдякы тым універсальным текстам – підтримувати лемківску етнічну свідоміст, достоменніст, выкоренити комплекс меньшецінности. Сучасний чытач найде в тых творах світ, котрого уж неє, але і тото, што остало лишене як спадковина – культуровий простір, в якым находят ся Лемкы як спадкоємці карпатской традициі. Сут они документами епохы, як і свідоцтвом языковых концепций предків. (Моніка Тылявска)

Языковый Гокус Покус – проґрам о языку в вельох його аспектах і просторах. Предовшыткым о русиньскым языку. Але, не лем, бо язык то язык, хоц, правда, тот материньскій – найціннійший! (Демко Трохановскій)

На добраніч – баі, байкы і оповіданкы для наймолодшых. Байкы з Лемковины і цілого світа, ріжных народів і культур. (Моніка Тылявска)

Там в горах Карпатах – проґрам, в котрым можете почути інтересуючы річы про минуле, про рідну Лемковину, але і жытя на чужыні. (Мирко Воргач)

Перегляд тыжня / Послухай дописів порталю ЛЕМ.фм – Не маш часу чытати, а хочеш быти зо вшыткым набіжучо? Зробиме то за Тебе – выслухай дописів з даного тыжня поміщеных на поратли ЛЕМ.фм.

Радийочытальня – авдиция тота ма на ціли заохотити до познаваня творів лемківской літературы і чытаня текстів в лемківскым языку. Чытачами будут ріжны люде, головні ученикы, котры, рыхтуючы ся до проґраму, вправляют ся в правильным чытаню, вымові, працуют над темпом і старают ся модулювати голосом. Часом ріжні тото выходит, бо для школярів награня до радия вказує ся стресуючым. Але прібуют радити собі зо стресом і охочо зголошуют ся до чытаня (Олена Дуць)

Говорить Пряшів –  русиньскє радийо з Братиславы каждый тыжден приносит порцийку вісти о плянуваных культурных подіях і роботі русиньскых інституций в Словациі, в Книжници.фм чытают творы русиньской літературі, з части Нашы Целебриты дознате ся про выдатны особливости Пряшівской і не лем, Руси,  Перлічка принесем вам вісти зо старых ґазет, а на конец Припомінка (Русин.ФМ)

Голосы Русинів Підкарпатя – інтервю з Русинами, якы жыют на Підкарпатскій Руси (Каріна Муляр)

Феномен Бескідів – проґрам про деревяны церкви і костелы, якы находят ся на обшыры Малопольщы (Наталія Малецка-Новак)

Обзерач природы – в проґрамі будеме обзерати, што ся діє в природі, подібні як з вежы для полювачів. Дознаме ся, як єлені ся паруют вчас рыковиска, одкрыєме секреты золотой осени, присмотриме ся, як жыют ріжны звірята, як і войдеме всередину Землі, жебы познати історию Карпат, а особливо Бескідів. (Якуб Зиґмунт)

Конечна Клюб (просит Аня Шмайда) – выбір музикы діско

З повагом (просит Павел Малецкій) – выбір клясичной музикы


Celem zadania jest prowadzenie stacji radiowiej LEM.fm. Radio „Ruskiej Bursy” to przede wszystkim radio słowa, w którym część muzyczna stanowi jedynie dopełnienie treści mówionych w języku łemkowskim. Radio LEM.fm posiada koncesję oraz jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym, działa zgodnie z prawem prasowym jako dziennik wydawany w formie mówionej, ma podpisaną umowę z ZAiKS, dzięki czemu może zgodnie z zapisami prawa autorskiego emitować utwory muzyczne i inne (np. słuchowiska i przedstawienia teatralne). W ramach zadania przygotowywane są: własne programy tematyczne (historczyne, językowe, geograficzne, przyrodnicze, naukowe, lifestyle’owe), audycje i słuchowiska – czytanie klasycznych dzieł literatury łemkowskiej i rusińskiej poezji oraz prozy, teatr radiowy i słuchowiska pisanw przez współczesnych twórców. Nadawane są codzienne serwisy informacyjne, anonsowane są wydarzenia kulturalne, polityczne i inne, podawana jest prognozy pogody w języku łemkowskim, przeprowadzana jest korespondencja z miejsc, w których zamieszkują Łemkowie oraz relacje i sprawozdania z imprez kulturalnych, sesji naukowych, wykładów i odczytów, z koncertów i innych interesujących wydarzeń dla społeczności łemkowskiej lub o społeczności łemkowskiej. Portal www.lem.fm jest prawnie zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dziennikiem. Jego głó wnym celem jest informowanie o wszystkich aspektach życia Łemków w Polsce i na świecie w zakresie aktualności, anonsó w wydarzeń kulturalnych, informacji z obszaró w, gdzie zamieszkują Łemkowie. Oprócz wymienionych na portalu pojawiają się teksty publicystyczne, historyczne, wspomnieniowe, wywiady, relacje/fotorelacje i inne.

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz