Порядок высыланя

Новины – найсвіжшы вісти з цілого русиньского світа. (ред. ЛЕМ.фм)

Корзо – каждый робочій день сьме вашов інформачнов аґентуров. Выбераме про вас тото найактуалніше і найінтересніше, о чім пишуть світовы інформачны аґентуры і світовы медії. Вам старчіть слухати. (Петро Медвідь)

Пачісна година – Што в траві пищыт? Што здорове зварити на шпаргеті? Де што звучыт, што де грают, а де вказуют? Проґрам, якій є мішанином вшыткого, што ся актуальні діє. Просто всяка всячына. Просто про жытя. (Олена Дуць)

Три світы – Новый проґрам, стары редакторы, але в новых комбінациях. Будеме ся чыряти з редакторами з Вроцлавя, Кракова і Варшавы. (Севериян Косовскій, Демко Трохановскій, Якуб Зиґмунт)

Одомаш – суботня гостина з радийом ЛЕМ.фм (Севериян Косовскій)

Чырч Ґрамофон – Ваша найліпша парада – то в тым проґрамі почуєш лем парадну музыку, што Русины на цілым світі радо слухают. Не любиме повагы. Граме лем весело! А найважнійше, же то СВОЄ діско. (Севериян Косовскій)

Вступне до контроли – штотыждень коментарь Петра Медвідя на актуалну тему. Точка погляду на радію ЛЕМ.fm. (Петро Медвідь)

Слуховиско – література на вытягніня рукы. Проза, драма, поезия – лемківска, польска і світова. Презентувана є і лемківска клясика – том літературом выражат ся лемківска достоменніст. Выріжніня тых, а не інчых творів і писателів, якы постепенно сут друкуваны і переводжены на сучасний стандард лемківского языка, має як ціль – завдякы тым універсальным текстам – підтримувати лемківску етнічну свідоміст, достоменніст, выкоренити комплекс меньшецінности. Сучасний чытач найде в тых творах світ, котрого уж неє, але і тото, што остало лишене як спадковина – культуровий простір, в якым находят ся Лемкы як спадкоємці карпатской традициі. Сут они документами епохы, як і свідоцтвом языковых концепций предків. (Моніка Тылявска)

Языковый Гокус Покус – проґрам о языку в вельох його аспектах і просторах. Предовшыткым о русиньскым языку. Але, не лем, бо язык то язык, хоц, правда, тот материньскій – найціннійший! (Демко Трохановскій)

На добраніч – баі, байкы і оповіданкы для наймолодшых. Байкы з Лемковины і цілого світа, ріжных народів і культур. (Моніка Тылявска)

Там в горах Карпатах – проґрам, в котрым можете почути інтересуючы річы про минуле, про рідну Лемковину, але і жытя на чужыні. (Мирко Воргач)

Перегляд тыжня / Послухай дописів порталю ЛЕМ.фм – Не маш часу чытати, а хочеш быти зо вшыткым набіжучо? Зробиме то за Тебе – выслухай дописів з даного тыжня поміщеных на поратли ЛЕМ.фм.

Радийочытальня – авдиция тота ма на ціли заохотити до познаваня творів лемківской літературы і чытаня текстів в лемківскым языку. Чытачами будут ріжны люде, головні ученикы, котры, рыхтуючы ся до проґраму, вправляют ся в правильным чытаню, вымові, працуют над темпом і старают ся модулювати голосом. Часом ріжні тото выходит, бо для школярів награня до радия вказує ся стресуючым. Але прібуют радити собі зо стресом і охочо зголошуют ся до чытаня (Олена Дуць)

Говорить Пряшів –  русиньскє радийо з Братиславы каждый тыжден приносит порцийку вісти о плянуваных культурных подіях і роботі русиньскых інституций в Словациі, в Книжници.фм чытают творы русиньской літературі, з части Нашы Целебриты дознате ся про выдатны особливости Пряшівской і не лем, Руси,  Перлічка принесем вам вісти зо старых ґазет, а на конец Припомінка (Русин.ФМ)

Голосы Русинів Підкарпатя – інтервю з Русинами, якы жыют на Підкарпатскій Руси (Каріна Муляр)

Феномен Бескідів – проґрам про деревяны церкви і костелы, якы находят ся на обшыры Малопольщы (Наталія Малецка-Новак)

Обзерач природы – в проґрамі будеме обзерати, што ся діє в природі, подібні як з вежы для полювачів. Дознаме ся, як єлені ся паруют вчас рыковиска, одкрыєме секреты золотой осени, присмотриме ся, як жыют ріжны звірята, як і войдеме всередину Землі, жебы познати історию Карпат, а особливо Бескідів. (Якуб Зиґмунт)

Конечна Клюб (просит Аня Шмайда) – выбір музикы діско

З повагом (просит Павел Малецкій) – выбір клясичной музикы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz