Погляды

Місту і світу

Ватікан пару днів тому вже офіціално потвердив навщіву і проґрам Папы римского Франціска на Словакії. По 26-ох роках Вселеньскый Архієрей навщівить і Пряшів, жебы ся стрітити з ґрекокатолицькыма вірюючіма, як колись його...

Неоране поле

Кремель тот тыждень публіковав есей, аж 24-сторінковый, в котрім автор, Владимір Путін, пише о „історічній єдности Росіянів і Українців“. Київ ся вже ставлять на задні ногы, хоць не має проблему сам спохыбньовати...

Дві історії

28-го юна 1996-го року Україна прияла свою конштітуцію. Держава основным документом потвердила унітарне упорядкованя, з єдным вынятком. Выняток дістав Крим. Крим, єднако як і Закарпатьска область Україны, голосовав у референдумі із 1991-го...

Сто років од народжіня владыкы Іоанна Семедія

В тых днях Мукачівска ґрекокатолицька єпархія торжственно припоминать собі сторічніцю од народжіня свого єпархы, котрый церьков вів од часів ілеґаліты і привів єй аж до часів слободы і новой незалежной державы. Іоанн...

На боці малого народа

Северомакедоньскый премєр є скламаный. Быти на його місці, єм нелем скламаный, але досправды нагніваный. А гнівати ся можуть і Русины. Причінов скламаня є позіція Булгарії, котра блокує правом вета приступовы їднаня Северной...

10 років выпробуваня, радости, смутку і великых успіхів

Десят років то гейбы щестливе чысло, кєд посмотриме дозаду. Старчыт дакус пізрити на нашу лемківску історию. По десятках роках выгнаня, части з нашых дідів повело ся повертати на Лемковину. Десят років то...

Баланс в козмосі, історіци і културолоґы

Голова україньского парламентного комітету, котрый має діяти і в области людьскых прав, бісідує о „вываженім“ приступі односно вопросу вызнаня Русинів на Україні. Забывать, же не ділиме ябка меджі дві діти, але бісідуєме...

Соєдинены в розмаїтости

Од 2000-го року хоснує Европска унія мотто: Соєдинены в розмаїтости. Мотто має сімболізовати споїня Европанів у формі Европской унії з цільом жыти в мірі і просперіті і хосновати выгоды розмаїтости култур, традіцій...

Page 1 of 66 1 2 66