Євген Місіло: Більшіст Лемків, котрых привозили до Явожна, бесідувала, што сут лемківской нацийональности

Приносиме до увагы чытачів інтервю проведене нашыма редакторами з др. Євгеном Місіло, автором моноґрафічных прац посвяченых Акциі «Вісла». Своі звіданя...

Історія діліня

Кедь 14-го марца 1939-го року словацькый режім, союзник Гітлера, выголосив Словацькый штат, Авґустін Волошин іщі перед півночов кликав чехословацького презідента...

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz
07:30Корзо / Петро Медвідь
09:00Новины / ред.
09:10Щыро доношу / Наталія Малецка-Новак
10:30Пачісна година / Наталія Малецка-Новак
12:00Новины
13:00Обзерач природы / Якуб Зиґмунт
15:00Новины
17:30Слуховиско / Моніка Тылявска
18:00Новины
18:10Говорит Пряшів / ред.
19:30Надобраніч / Моніка Тылявска
20:00Новины
20:05Три світы / Якуб Зиґмунт
21:30Конечна Клюб / просит Аня Шмайда