З істориі

Маріяповч: Путницьке місце Русинів зачало писати свою історію перед 325 роками

В авґусті з нагоды святкованя праздника Успенія Пресвятой Богородіці в малім мадярьскім містечку Маріяповч шторік проходить ґрекокатолицькый одпуст. Хоць містечко находить ся на теріторії Мадярьска, якраз Маріяповч быв вызначным путницькым місцьом ґрекокатоликів...

C.k. Sąd Powiatowy w Gładyszowie

Zapewne w historii każdej miejscowości pojawiały się okresy czy też momenty, które w mniejszym lub większym stopniu determinowały jej dalsze dzieje. Zazwyczaj utożsamiane są one z wielkimi wydarzeniami historycznymi, których echa docierały...

130 років тому вродил ся Теофіль Курилло, передовый представник лемківской інтеліґенциі

130 років тому в Розділю під Ґорлицями вродил ся єден з передовых представників лемківской інтеліґенциі поч. ХХ ст. - Теофіль Курилло (1891-1945). Был то судя, адвокат, історик – мемуариста, журналиста...

Перед сто роками народила ся войнова геройка Марія Ґуловічова. Уратовала Жыдів

Была родачков з русиньского села Літманова, была учітельков, знала пять языків і почас войны залучіла ся до протифашістічного одбоя. Перед сто роками народила ся войнова геройка русиньского походжіня Марія Ґуловічова. ...

100 років од народжіня русиньского вытварника і педаґоґа Штефана Гапака

В тых днях минать сто років од народжіня вызначного і плодного русиньского вытварника, але і педаґоґа, родака із села Пінковці, Собранецького окресу, Штефана Гапака. Од половины 1970-ых років жыв у Люботіцях, втогды...

130 років од народжіня „художника од Бога“ – Йосифа Бокшая

„Художник од Бога.“ Так пише о єднім із основателів прославленой Підкарпатьской малярьской школы, Йосифови Бокшайови, Др. Маріянна Лявинець в книжці Вызнамні поставы русинської исторії, літературы и културы. 2-го октобра припомянули...

Сто років од народжіня владыкы Іоанна Семедія

В тых днях Мукачівска ґрекокатолицька єпархія торжственно припоминать собі сторічніцю од народжіня свого єпархы, котрый церьков вів од часів ілеґаліты і привів єй аж до часів слободы і новой незалежной державы. Іоанн...

110 років од народжіня блаженого Русина – Теодора Ромжы

Днесь припоминаме собі 110 років од народжіня єдного із великых сынів русиньского народа, блаженого священомученика Теодора Ромжы. Хто быв тот мукачівскый владыка, котрый не пасовав совітьскым властям, якы анектовали Підкарпатьску Русь, аж...

Page 1 of 9 1 2 9