З істориі

З істориі

29-го фебруара 1920-го року была прията Конштітуція Чехословацькой републікы, котра зачала юрідічно діяти о дакілько днів пізніше, 6-го марца. В тій конштітуції находила ся і автономія Підкарпатьской Руси, ку котрій…

З істориі

29-го фебруара 2020-го року сьме собі припомянули сторічніцю од схваліня першой Конштітуції Чехословакії, в котрій была задефінована і найшырша можлива автономія Підкарпатьской Руси. Тота нажаль не была выповнена. Но тот…

З істориі

Елементарны катастрофы товаришыли чловекови од самого початку. Іх наслідства формували культуры, вызначали напрямы розвитку цивілізаций, але часто тіж, неодвертальні іх нищыли. Спільным для проминяючых поколінь был страх перед «повітрьом», выливами,…

З істориі

В році 2020 собі Русины на Словакії припоминають вызначный юбілей. Якраз перед тридцятьома роками в малім пригранічнім містечку Меджілабірці выникла перша пореволучна орґанізація Русинів у втогдышній Чехословакії – Русиньска оброда.…

З істориі

Сто років тому на Лемковині проходили історичны подіі, котры были наслідством фльориньского віче з 5. грудня/децембра 1918 р. Істория самого віче, за справом выголошыня перед парома роками Дня Русина в…

З істориі

Перед 80 роками вмер Василий Курилло, грекокатолицкій священник, лемківскій громадскій діяч. В своім соспільно-політичным жытю брал участ в найважнійшых подіях ХХ ст., котры влияли на положыня Лемків в Карпатах. Был…

Інчы

Найчастійше при так шумных ювілеях тексты як тот зосереджают ся на приведіню сухых фактів з жытя Ювілята. В припаді Ярослава Трохановского тото бы не старчыло. Але ци треба нашій лемківскій…

З істориі

8-го януара 1940-го року в русиньскім селі Габура, в окресі Меджілабірці, народив ся Василь Турок-Гетеш. Днесь можеме повісти, же быв дотеперь найвызначнішов особностьов третього возродного руху Русинів, котрый почав у…

З істориі

Покля бы слідуючі рядкы не были писаны подля реалных дій, могли бы сьме думати, же автор собі взяв за основу про назву статі даяке непубліковане оповіданя Вацлава Панковчіна. Тадь де…

З істориі

Переізджаючы попри невеликій стациі Щавне-Куляшне на східній Лемковині, мало хто памятат, што по другій страні дорогы находил ся єден з першых климатичных курортів в Ґалициі. Першым было Закопане, другым Щавниця,…

З істориі

6. листопада/новембра 2019 р., минула 80. річниця зорґанізуваня гітлерівцями пацифікацийной акциі проти середовиску польскых вченых, котра проходила під криптонімом Sonderaktion Krakau. Окупанты арештували 6. листопада/новембра 1939 р. 184 особы, посеред…