З істориі

Тимофій Сандович: «Сей памятникъ сооружила Американская Православная Русь…»

6. вересня/септембра правослaвна Церков споминат памят святого Максима Ґорлицкого, лемківского священника, мученика за віру. Хоц о. Максим (Сандович) был зачысленый Польском Автокефальном Православном Церквю до лику святых в 1994 р. (в 80....

З Кыйова до Щавного

Обзераючы церкви Лемковины, Бєщадів ци Погіря, проникливый обзерач спостереже повторюючы ся, праві ідентичны мотивы в малярскых декорациях внутрі храмів. Найчастійше сут то представліня крестителів Кыівской Руси: святого Владиміра і його бабкы –...

Ґубернатор з Высовой

Людвік барон Поссінґер фон Хоборскій гербу Леліва, правник і політик, хоц занимал найвысшы становиска в Монархіі Габсбурґів, в Ґалициі мало хто про него чул. Быти може причына того была в назвиску, якє...

Перед сто роками Підкарпатьска Русь дістала першого ґубернатора

29-го фебруара 1920-го року была прията Конштітуція Чехословацькой републікы, котра зачала юрідічно діяти о дакілько днів пізніше, 6-го марца. В тій конштітуції находила ся і автономія Підкарпатьской Руси, ку котрій наконець за...

Йосеф Курса пропоновав окремый флаґ і про Підкарпатьску Русь

29-го фебруара 2020-го року сьме собі припомянули сторічніцю од схваліня першой Конштітуції Чехословакії, в котрій была задефінована і найшырша можлива автономія Підкарпатьской Руси. Тота нажаль не была выповнена. Но тот рік припоминаме...

Територия страху. O епідемічныx цмонтерях на Лемковині і не лем там

Елементарны катастрофы товаришыли чловекови од самого початку. Іх наслідства формували культуры, вызначали напрямы розвитку цивілізаций, але часто тіж, неодвертальні іх нищыли. Спільным для проминяючых поколінь был страх перед «повітрьом», выливами, огньом і...

Русиньска оброда: 30 років на русиньскій ниві

В році 2020 собі Русины на Словакії припоминають вызначный юбілей. Якраз перед тридцятьома роками в малім пригранічнім містечку Меджілабірці выникла перша пореволучна орґанізація Русинів у втогдышній Чехословакії – Русиньска оброда. Перша пореволучна...

Столітя тому на Лемковині: марец 1920 рока

Сто років тому на Лемковині проходили історичны подіі, котры были наслідством фльориньского віче з 5. грудня/децембра 1918 р. Істория самого віче, за справом выголошыня перед парома роками Дня Русина в Польщы, є...

о. Василий Курилло (1861-1940)

80 років тому вмер єден з основателів Фльориньской Республикы і спілоснователь ґорлицкой Бурсы

Перед 80 роками вмер Василий Курилло, грекокатолицкій священник, лемківскій громадскій діяч. В своім соспільно-політичным жытю брал участ в найважнійшых подіях ХХ ст., котры влияли на положыня Лемків в Карпатах. Был єдным з...

Наш Маестро скінчыл 80 років

Найчастійше при так шумных ювілеях тексты як тот зосереджают ся на приведіню сухых фактів з жытя Ювілята. В припаді Ярослава Трохановского тото бы не старчыло. Але ци треба нашій лемківскій авдиториі представляти...

Перед 80-ма роками народив ся Василь Турок. Будитель третього возроджіня

8-го януара 1940-го року в русиньскім селі Габура, в окресі Меджілабірці, народив ся Василь Турок-Гетеш. Днесь можеме повісти, же быв дотеперь найвызначнішов особностьов третього возродного руху Русинів, котрый почав у 1989-ім році....

Page 2 of 9 1 2 3 9