Заповіди проґрамів

Заповіди проґрамів

Вшыткым нам знамый факт, же русиньска народность на Україні не є узнана. Но на Підкарпатю суть іщі поєдны одважны люди, котры свойов творчостьов вказують, же Русины были, суть і будуть.…

Заповіди проґрамів

Гектор Берліоз то выдатный музик, критик, публициста, творця романтичной симфоніі. Його творчіст вызначыла напрям розвитку симфонічной музикы на цілым світі. Камаратювал з Лістом, писал музику на сольовы выступы Паґаніні, іздил…

Заповіди проґрамів

Запрашаме на десятый одтинок авдициі «Радийочытальня». Днес будеме споминати Михала Нестерака, лемківского выдатного літерата, жертву І світовой войны. Михал Нестерак вродил ся 24. марця 1894 р. в Мушынці. Зараз по…

Заповіди проґрамів

Днешнє інтервю закінчіть нашу серію інтервю з вызначныма Русинами Мадярьска. Розговор быв записаный в просторах Столичного русиньского самосправованя в Будапешті з його предсидательков Маріяннов Лявинець. А бісідовало ся о діятельности…

Заповіди проґрамів

Ґеорґа Філіппа Телемана уважат ся за єдного з найважнійшых композиторів І половины XVIII столітя. Уж за жытя здобыл велику славу. Ґеорґ Філіпп Телеман жыл в роках 1681-1767. Был німецкым композитором,…