Голосник

Руска Бурса

«Руска Бурса» то найстарша лемківска соспільна орґанізация, основана была в 1908 році в Ґорлицях. По перерві в діяню, звязаній з історычнима подіями, в 1991 році стоваришыня одновило ся і од того часу інтенсивні діє на вельох просторах звязаных з лемківском достоменністю. Головна садиба стоваришыня дальше містит ся в Ґорлицях, в історычным уж будинку, але члены стоваришыня і спілпрацівникы «Рускoй Бурсы» діют на обшыри цілой Лемковины та ріжных містах Польщы, напр. в Кракові, Варшаві, Ліґници, але і поза границями польской державы – всяди там, де жыют Русины – на Пряшівскій Руси, в Украіні, ЗША та інчых.

Просторы діяня Стоваришыня «Руска Бурса», якых цілю є підтрумуваня лемківской достоменности:
– освітова (орґанізация науковух одчытів, прелекций, языковых курсів ци едукацийного табору для діти в Лемківскій Едукацийній Загороді в Ґладышові),
культурова (орґанізация концертів, выстав, варштатів лемківскых традиций, звыків, ремесел ітп.).
– выховавча (орґанізация початку і закічныня шкільного рока для діти і молодежы, орґанізация выіздів до театрів, музеів, скансенів ітп.),
– выдавнича (выдаваня наукового часопису „Річник Руской Бурсы” (єдного лемківского наукового часопису), основаня выдавничой сериі „Бібліотека Лемківской Клясикы” – печатаня творів Петра Поляньского, Владиміра Хыляка та інчых в рамках сериі, выдаваня платен з лемківском музыком),
– ведіня бібліотекы, архіву і Ізбы Памяти Івана Русенка,
– основаня і ведіня першого лемківского радия ЛЕМ.фм, якє надає фурт і інформацийного порталю ЛЕМ.фм+ та тыжденника ЛЕМ.фм+,
– основаня і ведіня діточо-молодіжного музычного ансамблю Терочка і театрального Терка.

Бібліотeкa Руской Бурсы отворена єст од понеділька до пятниці в год. 8.00-16.00Можливе єст тіж індивідуальне добесідуваня ся цілю почытаня на місци або пожычыня книжок в інчым терміні. Пиште на адрес: natalia@lem.fm


Склад Заряду Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях, выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 9. марця 2019 рока:
Ведучий: Богдан Ґамбаль,
Заступця ведучого: Наталія Малецка-Новак,
Секретар: Олена Дуць,
Скарбник: Андрий Трохановскій,
Член заряду: Даміан Трохановскій,
Член заряду: Павел Малецкій.
Склад Ревізийной Комісиі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицах выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 9. марця 2019 рока: Мирослав Пелехач, Варвара Дуць, Моніка Тылявска.
Funkcjonowanie ośrodka kultury „Ruska Bursa” w Gorlicach w 2019 roku realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adres:
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice
W 2019 roku dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizujemy następujące projekty:
1. Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach na 2019 rok (umowa nr 97/WMNiE/2019)
2. „Ruska Bursa” – prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej, świetlicy i biblioteki (umowa nr 305/WMNiE/2019)
3. Łemkowskie radio ЛЕМ.fm wraz z portalem informacyjnym LEM.fm (umowa nr 368/WMNiE/2019)

4. Prowadzenie młodzieżowego zespołu muzycznego „Teroczka” (umowa nr 303/WMNiE/2019)
5. Muzyka łemkowska – więcej niż folk (umowa nr 583/WMNiE/2019)

Ведучы Заряду Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях од часу його реактивациі 1. червця 1991 рока:
1. Oльга Каня (1.06.1991 – 14.12.1991)
2. Павел Стафиняк (14.12.1991 – 25.09.1993)
3. Богдан Ґамбаль (25.09.1993 – 30.04.1995)
4. Йоан Квока (30.04.1995 – 25.08.2001)
5. Богдан Ґамбаль (25.08.2001 – 07.03.2015)
6. Павел Малецкій (07.03.2015 – 17.03.2018)
7. Даміан Трохановскій (17.03.2018 – 9.03.2019)
8. Богдан Ґамбаль (9.03.2019 – актуально)