Руска Бурса

«Руска Бурса» то найстарша лемківска соспільна орґанізация, основана была в 1908 році в Ґорлицях. По перерві в діяню, звязаній з історычнима подіями, в 1991 році стоваришыня одновило ся і од того часу інтенсивні діє на вельох просторах звязаных з лемківском достоменністю. Головна садиба стоваришыня дальше містит ся в Ґорлицях, в історычным уж будинку, але члены стоваришыня і спілпрацівникы «Рускoй Бурсы» діют на обшыри цілой Лемковины та ріжных містах Польщы, напр. в Кракові, Варшаві, Ліґници, але і поза границями польской державы – всяди там, де жыют Русины – на Пряшівскій Руси, в Украіні, ЗША та інчых.

Просторы діяня Стоваришыня «Руска Бурса», якых цілю є підтрумуваня лемківской достоменности:
– освітова (орґанізация науковух одчытів, прелекций, языковых курсів ци едукацийного табору для діти в Лемківскій Едукацийній Загороді в Ґладышові),
культурова (орґанізация концертів, выстав, варштатів лемківскых традиций, звыків, ремесел ітп.).
– выховавча (орґанізация початку і закічныня шкільного рока для діти і молодежы, орґанізация выіздів до театрів, музеів, скансенів ітп.),
– выдавнича (выдаваня наукового часопису „Річник Руской Бурсы” (єдного лемківского наукового часопису), основаня выдавничой сериі „Бібліотека Лемківской Клясикы” – печатаня творів Петра Поляньского, Владиміра Хыляка та інчых в рамках сериі, выдаваня платен з лемківском музыком),
– ведіня бібліотекы, архіву і Ізбы Памяти Івана Русенка,
– основаня і ведіня першого лемківского радия ЛЕМ.фм, якє надає фурт і інформацийного порталю ЛЕМ.фм та тыжденника ЛЕМ.фм+,
– основаня і ведіня діточо-молодіжного музычного ансамблю Терочка і театрального Терка.

Статут орґанізациі мож почытати гев: STATUT Stowarzyszenia Ruska Bursa

Ведучы Заряду Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях од часу його реактивациі 1. червця 1991 рока:
1. Oльга Каня (1.06.1991 – 14.12.1991)
2. Павел Стафиняк (14.12.1991 – 25.09.1993)
3. Богдан Ґамбаль (25.09.1993 – 30.04.1995)
4. Йоан Квока (30.04.1995 – 25.08.2001)
5. Богдан Ґамбаль (25.08.2001 – 07.03.2015)
6. Павел Малецкій (07.03.2015 – 17.03.2018)
7. Даміан Трохановскій (17.03.2018 – 9.03.2019)
8. Богдан Ґамбаль (9.03.2019 – 27.06.2020)
9. Наталія Малецка-Новак (27.06.2020 – актуально)

Бібліотeкa Руской Бурсы отворена єст в каждый четвер в год. 11.00-15.00 та в кажду суботу в год. 10.00-12.00Можливе єст тіж індивідуальне добесідуваня ся цілю почытаня на місци або пожычыня книжок в інчым терміні. Пиште на адрес: natalia@lem.fm


Склад Заряду Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях, выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 27. червця 2020 рока:
Ведучий: Наталія Малецка-Новак,
Заступця ведучого: Даміан Трохановскій,
Секретар: Олена Дуць,
Скарбник: Мирослав Пелехач,
Член заряду: Андрий Трохановскій,
Член заряду: Павел Малецкій.

Склад Ревізийной Комісиі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицах выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 21. червця 2020 рока: Адам Шевчык, Варвара Дуць, Якуб Зиґмунт.


Adres:

Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice

Numer konta: 44194010763107326600000000
PayPal: Stowarzyszenie Ruska Bursa


Funkcjonowanie ośrodka kultury „Ruska Bursa” w Gorlicach w 2021 roku realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach  w 2021 r. realizuje następujące zadania: 

 1. Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Ruska Bursa” na rok 2021 (umowa nr 12-1/WMNiE/2021);
 2. Prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej, świetlicy i biblioteki
  (umowa nr 12-16/WMNiE/2021);
 3. Prowadzenie młodzieżowego zespołu muzycznego Teroczka
  (umowa nr 12-18/WMNiE/2021);
 4. Pamięci naszym Bursakom – koncert galowy
  (umowa nr 12-25/WMNiE/2021);
 5. Łemkowskie radio LEM.fm wraz z portalem informacyjnym www.lem.fm (umowa nr 12-17/WMNiE/2021).

Projekty te realizowane są dzięki dotacji MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.


Stowarzyszenie w 2020 roku zrealizowało projekt Rocznik Ruskiej Bursy 2020 (umowa nr 04112/20/FPK/IK), który był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz