Голосник

Руска Бурса

«Руска Бурса» то найстарша лемківска соспільна орґанізация, основана была в 1908 році в Ґорлицях. По перерві в діяню, звязаній з історычнима подіями, в 1991 році стоваришыня одновило ся і од того часу інтенсивні діє на вельох просторах звязаных з лемківском достоменністю. Головна садиба стоваришыня дальше містит ся в Ґорлицях, в історычным уж будинку, але члены стоваришыня і спілпрацівникы «Рускoй Бурсы» діют на обшыри цілой Лемковины та ріжных містах Польщы, напр. в Кракові, Варшаві, Ліґници, але і поза границями польской державы – всяди там, де жыют Русины – на Пряшівскій Руси, в Украіні, ЗША та інчых.

Просторы діяня Стоваришыня «Руска Бурса», якых цілю є підтрумуваня лемківской достоменности:
– освітова (орґанізация науковух одчытів, прелекций, языковых курсів ци едукацийного табору для діти в Лемківскій Едукацийній Загороді в Ґладышові),
культурова (орґанізация концертів, выстав, варштатів лемківскых традиций, звыків, ремесел ітп.).
– выховавча (орґанізация початку і закічныня шкільного рока для діти і молодежы, орґанізация выіздів до театрів, музеів, скансенів ітп.),
– выдавнича (выдаваня наукового часопису „Річник Руской Бурсы” (єдного лемківского наукового часопису), основаня выдавничой сериі „Бібліотека Лемківской Клясикы” – печатаня творів Петра Поляньского, Владиміра Хыляка та інчых в рамках сериі, выдаваня платен з лемківском музыком),
– ведіня бібліотекы, архіву і Ізбы Памяти Івана Русенка,
– основаня і ведіня першого лемківского радия ЛЕМ.фм, якє надає фурт і інформацийного порталю ЛЕМ.фм та тыжденника ЛЕМ.фм+,
– основаня і ведіня діточо-молодіжного музычного ансамблю Терочка і театрального Терка.

Бібліотeкa Руской Бурсы отворена єст од понеділька до пятниці в год. 8.00-16.00Можливе єст тіж індивідуальне добесідуваня ся цілю почытаня на місци або пожычыня книжок в інчым терміні. Пиште на адрес: natalia@lem.fm


Склад Заряду Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях, выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 27. червця 2020 рока:
Ведучий: Наталія Малецка-Новак,
Заступця ведучого: Даміан Трохановскій,
Секретар: Олена Дуць,
Скарбник: Мирослав Пелехач,
Член заряду: Андрий Трохановскій,
Член заряду: Павел Малецкій.
Склад Ревізийной Комісиі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицах выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 21. червця 2020 рока: Адам Шевчык, Варвара Дуць, Моніка Тылявска.
Funkcjonowanie ośrodka kultury „Ruska Bursa” w Gorlicach w 2020 roku realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adres:
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice
Numer konta: 44194010763107326600000000

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach  w 2020 r. realizuje następujące zadania: 

 1. Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Ruska Bursa” na rok 2020 (umowa nr 6-12/WMNiE/2020);
 2. Prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej, świetlicy i biblioteki
  (umowa nr 6-27/WMNiE/2020);
 3. Prowadzenie młodzieżowego zespołu muzycznego Teroczka
  (umowa nr 6-25/WMNiE/2020);
 4. Łemkowskie teksty publicystyczne
  (umowa nr 6-28/WMNiE/2020);
 5. Publikacja utworów Władymira Chylaka „Żeniaczka”, „Ostatnia powieść” oraz „Esej krytyczno-biograficzny”, tom. 5
  (umowa nr 6-33/WMNiE/2020);
 6. Łemkowskie radio LEM.fm wraz z portalem informacyjnym lem.fm
  (umowa nr 6-35/WMNiE/2020).
 7. Rocznik Ruskiej Bursy 2020
  (umowa nr 6-29/WMNiE/2020)

Projekty realizowane są dzięki dotacji MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.

Ведучы Заряду Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях од часу його реактивациі 1. червця 1991 рока:
1. Oльга Каня (1.06.1991 – 14.12.1991)
2. Павел Стафиняк (14.12.1991 – 25.09.1993)
3. Богдан Ґамбаль (25.09.1993 – 30.04.1995)
4. Йоан Квока (30.04.1995 – 25.08.2001)
5. Богдан Ґамбаль (25.08.2001 – 07.03.2015)
6. Павел Малецкій (07.03.2015 – 17.03.2018)
7. Даміан Трохановскій (17.03.2018 – 9.03.2019)
8. Богдан Ґамбаль (9.03.2019 – 27.06.2020)
9. Наталія Малецка-Новак (27.06.2020 – актуально)