Культура

Культура

Културны заряджіня, котрых зряджовательом є Пряшівскый самосправный край, можете теперь навщівити віртуално. Словацьку пресаґентуру TASR о тім інформовала Леа Геілова з Одділіня комунікації і пропаґації Уряду Пряшівского самосправного краю. К…

Культура

Добрі знаме дозрілу творчіст Енді Варголя. Коли приводиме його назвиско, перед очами одраз являют ся нам представліня популярных баньок з поливками, портреты лиця Мерилін Монро, Елізабет Тейльор ци Ельвіса Преслі,…

Інчы

Красного жывотного юбілею ся 30-го марца дожыла наша перша співацька діва Марька Мачошкова, родачка із села Потічкы в Стропківскім окресі, довгорічна солістна нашого професіоналного колектіву ПУЛС в Пряшові. З колектівом…

Культура

В жытя вошли черговы органичыня введены через польскій уряд, жебы застопувати пошырюваня ся коронавіруса, то заказ згромаджынь і безпричынового выходжыня з хыжы. Можеме выйти лем в оправданій ціли. Не діют…

Культура

Хоц є уж третій місяц рока, публикуєме про Вас календар подій Стоваришыня Лемків на 2020 рік, котрый подал Головный Заряд орґанізациі. Найважнійшы акциі орґанізуваны стоваришыньом проходят все в другій половині…

Культура

Русиньскый Театер Александра Духновіча рихтує свою далшу, вже третю премєру в театралній сезоні 2019/2020. Драматічный колектів до свого драматурґічного плану выбрав пєсу сучасного російского автора Василія Сиґарєва під назвов Детектор…

Культура

Стоваришыня Лемків на своім інтернетовым сайті опубликувало інформацию, што мож придбати нове выданя – «Лемківскій Річник 2019». Публикация присвячена єст м.ін. округлым річницям, якы проходили в 2019 р. Найдете в…

Культура

Поставлены при дорогах, туристичных путях захоплюют так само місцевых, як і тых, котры приізджают до Малопольщы – то капличкы, котры міцно вписали ся в краєвид полудня. Того рока дальшым капличкам…

Культура

Міністер Культуры і Нацийональной Спадковины оголосил 2. марця тр. результаты першого набору в Проґрамі «Охорона Памятників». Роздиспонувано 104 млн зл на опіку над забытками. Дофінансуваня отримало 375 проєктів, в тым…

Культура

Стоваришыня Лемків выпустило першый номер свого часопису «Бесіда» за 2020 р. – но. 1 (172), січен-лютый 2020, котрый єст головно присвяченый подіям, якы проходили під конец минулого рока. В ґазеті…

Культура

Од 3. до 9. марця в Новым Саді в Сербіі проходят Медженародны Торгы Книжкы. 5. і 6. марця презентувати будут чысленны русиньскы публикациі. Своі выдавництва перше представит Дружство за русиньскій…