Коментарі

Тото, што є в нас

Тото, што є в нас

Недавно єм мав можливость быти участником діскусії русиньского высыланя Словацького радія на тему Русинів і Українців. Вєдно зо мнов там за Русинів діскутовав і Мілан Ян Піліп, а за Українців там сидів...

Новы маніры або чеська „традіція“?

Новы маніры або чеська „традіція“?

Од днешнього дня має Чеська републіка нового презідента. За порядком четвертый чеськый презідент, кедь їх рахуєме од розділіня Чехословакії, а другый выбратый прямо гражданами, закінчів десятьрічный період Мілоша Земана. Очекованя од презідента...

Асімілачна корупція

Асімілачна корупція

Дикы 90-ты рокы 20-го столітя, коли розпав ся совітьскый блок а наконець і сам Совітьскый союз, были великов принагодов про кшефтарів. Люди із словацькых мафіяньскых кругів з околіці Михаловець бы знали бісідовати...

Кріза проти ідентіты

Кріза проти ідентіты

Од 1-го марца того року буде платне нове Наряджіня влады Словацькой републікы, котрым выдає ся список сел і міст, в котрых гражданы Словацькой републікы, якы належать ку народностній меншыні, творять найменше 15...

Немилы комплікації

Немилы комплікації

По інформації, же Венеційска комісія, з котров Україна не конзултовала передом закон о народностных меншынах, проаналізує даный закон, приходить про Київ далша комплікація, теперь в подобі ініціатівы Мадярьска і Румунії. Комплікація зато,...

Реформа і дослідкы

Реформа і дослідкы

Україньска ґрекокатолицька церьков вже офіціално потвердила, же переходить на новоюліаньслый календарь. Включно метрополії, котра є в Польщі. Завтра очекує ся, же Мукачовска ґрекокатолицька єпархія оголосить переход на ґриґоріяньскый календарь. Така реформа є...

Ідеалный клімат

Ідеалный клімат

Пресова служба Закарпатьской областной рады інформовала, же в тых днях одбыв ся в Ужгороді округлый стіл, якый занимав ся темов прав на освіту народностных меншын. Володимір Чубірко, голова областной рады, докінця повів,...

Навернутя під єдну стріху

Навернутя під єдну стріху

Выменованя дотеперішнього пармского єпархы за помічного єпіскопа Братіславской єпархії не мусить скінчіти лем як локална епізода. Може то быти зачаток великых змін, котры не будуть дотуляти ся лем ґрекокатоликів на Словакії, але...

Меншыновый довг

Меншыновый довг

Словакію чекають передчасны выборы. То є факт. Теперь уж зіставать одкрытый лем вопрос того, в котрім терміні тоты выборы будуть. Фактом так само є, же меншынам сучасна коаліція зіставать довжна. Было то...

Зміна парадіґмы

Зміна парадіґмы

Першы резултаты із списованя жытелів у Сербії не можуть тішыти. Єдине, што бы могло потішыти є то, же наперек тому, же Белеград зорґанізовав списованя „папірьовов“ методов, першы даны знав публіковати скоріше як...

Біда, што нас укріпила

Біда, што нас укріпила

Як є звыком, на кінцю року оцінює ся, рекапітулує. Не будеме вынятковыма, і перед тым, як тот рік пошлеме до фраса, посмотриме ся на пару фактів, котры нам приніс. Із початку рока...

План Б і надії фантасты

План Б і надії фантасты

Стратеґічны планы, планы екзістенціалны, не можуть мати лем єдну, А верзію. Все треба раховати і з планом Б. Русины односно свого вызнаня на Україні не можуть зістати несподіваны, і без другой варіанты....

Page 2 of 51 1 2 3 51