Коментарі

Де рука, а де голова…

Списованя людей уж помалы місяць проходить і в Польщі. Точно так як єм „пророковав“ перед часом, ани в Польщі не потребують українізаторы робити кампань, тоту роблять лем Русины – Лемкы. Они собі...

Збожны желаня нашы

Кедь перед тридцятьома роками пришли на 1-ый Світовый конґрес Русинів представителі з втогдышньой Югославії, были дакілько десяток років перед нами. Точно тілько, што Русины в Карпатах „не єствовали“. Подля єдного із участных...

Центер світа

Кебы ся братіславоцентрістічны, розумій цілодержавны, пресовы медії пришли холем даколи і реално посмотрити на выход Словакії, може бы конечні зрозуміли, же ту жыють люди з реалныма проблемами, не лем даякый анонімный хтось....

Конґресова інерція

То, же ся в 1991-ім році подарило зорґанізовати першый світовый конґрес народа, котрый іщі два рокы перед тым „не існовав“, было таке мале чудо. Што ся му подарило зробити за короткый час,...

Шахы ґубернатора

Перед сто роками Ґриґорій Жатковіч по десятьох місяцях абдіковав із посады ґубернатора Підкарпатьской Руси. Хоць замір быв добрый, ґубернатор плано оцінив свої шаховы позіції. Самособов, людьскы можеме зрозуміти крок Жатковіча. По перше,...

Інштінкт про пережытя

Покля дакотры віруючі Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії уж властно зрадили свого пастыря, кедь підписують писма адресованы голові Україньской ґрекокатолицькой церькви з просьбов о „соєдидненя“, мадярьскый метрополіта проявлює Матери вірность, і одкрыто говорить то,...

Тридцятьрічна война

Тридцятьрічна война є термін хоснованый про конфлікт в Европі із 17-го столітя. Но треба собі усвідомити, же єднако довгый час уж ведуть одкрыту войну, нащастя без зброї, україньскы націоналісты проти Русинів на...

Фіґлі за 125 міліонів доларів

Меджі людми з бывшого выходного блоку доднесь бісідують ся фіґлі о Радію Єреван. Траґічным є, же україньска верзія Радія Свобода довгодобо робить вшытко про то, жебы молодша ґенерація, котра уж жарты з...

Автомат на пирогы

Наперек тому, же Русины на Словакії в остатніх тридцятьох роках росли, а в остатніх десятьох знали собі здобыти вдяка своїм ініціатівам і доста вызначный простор в словацькых медіах, часто ся стрічаме з...

Page 2 of 43 1 2 3 43