Коментарі

Неоране поле

Кремель тот тыждень публіковав есей, аж 24-сторінковый, в котрім автор, Владимір Путін, пише о „історічній єдности Росіянів і Українців“. Київ ся вже ставлять на задні ногы, хоць не має проблему сам спохыбньовати...

Дві історії

28-го юна 1996-го року Україна прияла свою конштітуцію. Держава основным документом потвердила унітарне упорядкованя, з єдным вынятком. Выняток дістав Крим. Крим, єднако як і Закарпатьска область Україны, голосовав у референдумі із 1991-го...

На боці малого народа

Северомакедоньскый премєр є скламаный. Быти на його місці, єм нелем скламаный, але досправды нагніваный. А гнівати ся можуть і Русины. Причінов скламаня є позіція Булгарії, котра блокує правом вета приступовы їднаня Северной...

10 років выпробуваня, радости, смутку і великых успіхів

Десят років то гейбы щестливе чысло, кєд посмотриме дозаду. Старчыт дакус пізрити на нашу лемківску історию. По десятках роках выгнаня, части з нашых дідів повело ся повертати на Лемковину. Десят років то...

Баланс в козмосі, історіци і културолоґы

Голова україньского парламентного комітету, котрый має діяти і в области людьскых прав, бісідує о „вываженім“ приступі односно вопросу вызнаня Русинів на Україні. Забывать, же не ділиме ябка меджі дві діти, але бісідуєме...

Соєдинены в розмаїтости

Од 2000-го року хоснує Европска унія мотто: Соєдинены в розмаїтости. Мотто має сімболізовати споїня Европанів у формі Европской унії з цільом жыти в мірі і просперіті і хосновати выгоды розмаїтости култур, традіцій...

Зновусоєдиненя і соєдиненя: мала зміна, єднака ідея

Кедь більшевикы вєдно із Українцями дали собі на обідовый стіл Підкарпатя, жебы го зъїсти і зробити з нього область Україны, бісідовали о „зновусоєдиненю“, хоць Підкарпатя ниґда нич з Українов не мало. Днесь,...

Час радовати ся, час вдякы

Назва ґрекокатолицького русиньского молитвенника, котрый недавно дістав імпріматур, нас вызывать радовати ся. Но, окрім радости, предці лем бы єм собі дозволив пару позначок. Ніт, не іде о то, жебы ся теперь скаржыти,...

Де рука, а де голова…

Списованя людей уж помалы місяць проходить і в Польщі. Точно так як єм „пророковав“ перед часом, ани в Польщі не потребують українізаторы робити кампань, тоту роблять лем Русины – Лемкы. Они собі...

Page 2 of 44 1 2 3 44