Голосник

Буковскый: Меншыны не суть сканзен. Важну роль має школство і самосправы

Охорона ці розвиток языка, але так само културы і ідентіты не мають быти лем вопросом фінанцій, але рішыти бы ся мали комплексно. В повязаню з тым треба выслухати головно тых, котрых ся то дотулять і мають чутя огрожіня ідентіты ці вартостей, котры репрезентують.

Про словацьку аґентуру SITA то в розговорі повів уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны Ласло Буковскый. Думать, же тырвають парадіґмы з часів мечіарізму.

Забыли сьме на самосправы, важным є школство

„Но хочу вказати і на то, же за попередні дві десяткы років сьме цалком забыли на ключову роль окремых ступнів самосправных орґанів у меншыновій політіці. Екефтівну меншынову політіку не мож робити без сінерґії державы і самосправ,“ пояснив уповномоченый.

В проґрамовім выголошіню ся влада завязала, же членам народностных меншын буде творити можливости на утриманя їх културных звыків, языка, традіцій і не буде принимати крокы, котры бы прямовали ку асімілації з векшыновым населіньом або тоту асіміліацію підпорьовали.

Буковскый за важне бере наприклад забезпечіня школьской сістемы і утриманя такзваных малокласных школ. Так само думать, же і середньошкольска освіта мусить быти про меншыны доступна.

„Жаль Богу, при аплікації языковых прав сьме перекрочіли лем першу успішну етапу. Утриманя status qou не буде старчіти,“ думать Буковскый, котрый то пояснює тым, же так як ціла сполочность, і тот „меншыновый світ“ розвивать ся і мінить.

Тырвають парадіґмы з часів мечіарізму

Уповномоченый про народностны меншыны вірить, же влада буде в смыслі проґрамового выголошіня ефектівно підтримовати партіціпацію і запроваджіня конкретных самосправных елементів у выбраных областях меншыновой політікы. Жебы меншыны вырішовали о своїх справах самы, або холем мали можливость одповідно ся ку такым справам выразити. Тот прінціп за його думками веде ку спомаліню асімілації і утриманю розмаїтости в сполочности.

„При сприниманю народностных меншын, респектівно народностных прав іщі все тырвають дакотры парадіґмы з часів мачіарізму,“ повів про аґентуру Буковскый.

З погляду уповномоченого є нештандартным смотрити на членів народностных меншын і спринимати їх як даякый сканзен, котрый репрезентує лем свою архаічну културу і даякый незрозумілый язык. Меншыны подля Буковского не потребують свої вартости лем законзервовати, але мають емінентный інтерес їх розвивати в условіях 21-го столітя.

„Суть темы, котры суть табуізованы і граєме, як кебы не існовали. Зато треба зробити радікалну зміну в нашых мыслях при рефлекції той темы,“ додав.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі