Фафриндя і сконфіскуване

Фафриндя і сконфіскуване

Ходячы по інтернеті, нашли сме обшырну і інтересуючу статю ігумена Кірила (Сахарова) в росийскым языку – прогульку по монастырях західньой части східньославяньской обшыри (м.ін. західня Украіна і Карпатска Русь). Одраз…