Радийо

Заповіди проґрамів

Просто з Пряшова, Петро Медвідь, як в каждий четвер вечером, скоментує подіі звязаны з актуальныма справами з русиньской обшыри. По емісиі проґраму можете зазріти на наш порталь до части Погляды, жебы вернути до приведеной…

Заповіди проґрамів

Днеска реляция з “Цілоденного культурного проґраму про Русинів”, якій одбыл ся в Празі 29. листопада 2014 р. Почуєте м.ін. про традицийну русиньску куxню з Кружловой і вышываня од Мариі Кочановой,…

Заповіди проґрамів

В днешнім “Слуховиску” почуєте наступний фраґмент книжкы A Wisła dalej płynie, котрой автором єст Петро Мурянка. Послухайте разом з нами Мурянкову автобіоґрафію, котра описує його  жытя до моменту поіханя в великій світ. На слуховиско запрашат Моніка Тылявска…

Заповіди проґрамів

Запрашаме на “Церковну гомілетыку” і проповід о. митрата Василя Ґалчыка, котрий в остатнім листопадовым проґрамі оповіст о празднику Введіня во храм Пресвятой Богородиці, котрий выпадат на другій тыжден, але і о заранішных…

Заповіди проґрамів

Днес в “Слуовиску” дальшы фраґменты книжкы авторства знаменитого лемківского писменника Петра Мурянкы під наголовком A Wisła dalej płynie. Послухайте разом з нами Мурянкову автобіоґрафію, котра описує його  жытя до моменту поіханя в великій світ. На слуховиско…

Заповіди проґрамів

Наш пряшівскій кореспондент, Петро Медвідь, як в каждий четвер вечером, скоментує подіі звязаны з політычным і соспільным жытьом Русинів. По емісиі проґраму можете зазріти на наш порталь до части Погляды, жебы вернути…

Заповіди проґрамів

Днес в програмi Карпатска Русь почуєте про: нового ведучого Нацийонального Совiту русиньской нацийональной меншыны в Сербii, новы набыткы Музею Модерной Штукы Ендi Варголя в Меджелабiрцях, прирыхтуваня до центрального святкуваня праздника Русинів в Сербii,…