Заповіди проґрамів

Заповіди проґрамів

В радию ЛЕМ.фм по 08.00 вечером в порґрамі Пропаґанда – гіст професор Владислав Міодунка, языкознавця, проректор Ягайлоньского Університету буде бесідувал на тему языка. Буде мож дознати ся медже інчыма: Ци вчыти…

Заповіди проґрамів

Запрашаме до радия лем.фм днеска на годину 21.00. В проґрамі 70% буде про Святий Вечер пред Богоявленьом – поколядуєме, пощедруєме, повінчуєме, а тіж поспоминаме, як то было давно. Колядку Повіджте…

Заповіди проґрамів

Чом в Вірхни коткодакали під столом на Святий Вечер і вельо інчых – днес о 21.00 лем в радию лем.фм. Запрашам! A Я[К]…? – звиджаня і познаваня Лемковины од А до…

Заповіди проґрамів

На Велию о год. 20.00 дознаме ся де і коли была основана найважнійша лемківска нацийональна інституция культуры – Репрезентацийний Ансамбль Пісні і Танця Лемковина. Дознаме ся што колиси было важне, а гнеска для Лемків…

Заповіди проґрамів

Дякуючы за милы желаня Властям міста Ґорлиці, подаєме далше добре слово з нагоды Різдва і Нового Рока. В тот святочний час просиме на коляды в лем.фм, а в перший ден Свят…