Заповіди проґрамів

Заповіди проґрамів

В днешнім выданю представиме Вам першу часть інтервю з Марійов Микуланинець, в рамках нашой серії інтервю з містныма жытелями Підкарпатя. Поговориме о жывоті простого народа почас войновых і повойновых років.…

Заповіди проґрамів

Ріхард Ваґнер створил нову концепцию сценічного твору – музичну драму, котра была злучыньом слова, музикы, драмы і режысерского кумшту. Жебы реалізувати свій ідеал, сам писал лібретта. Ріхард Ваґнер (1813-1883) скоро…

Заповіди проґрамів

Сердечні запрашаме вшыткых на авдицию «Радийочытальня». На тот раз будеме припоминати творчіст нашого великого будителя Александра Духновича: поеты, прозаіка, драматурґа, історика, етноґрафа і фольклористы, орґанізатора народной освіты, професийного педаґоґа і…

Заповіди проґрамів

Днесь в нашій серії інтервю з містныма жытелями Підкарпатя представиме Вам другу часть інтервю з пані Юлійов Шереґій, котра односить себе до євангелицькых хрістіанів, конкретно баптістів (ЄХБ). Окрім реліґійной темы…