Голосник

Дітяче рисуваня Варголя

Добрі знаме дозрілу творчіст Енді Варголя. Коли приводиме його назвиско, перед очами одраз являют ся нам представліня популярных баньок з поливками, портреты лиця Мерилін Монро, Елізабет Тейльор ци Ельвіса Преслі, але і множество сельфі самого короля поп-арту. А яку руку мал Варголь за дітины? Ци одраз было видно, што буде він єдным з найвызначнійшых артистів світа?

Андік, бо так называла го мама Юлия, од наймолодшых років проявлял велику быстроту і жвавіст. Скоро імал вшытко нове, ліпше як його братя Поль і Джон. Ховал ся в робітничій части Пітсбурґа, в місті особливі важным для американьского промыслу тамтого часу, бо достарчало угель і сталь, та было оно важным комунікацийным пунктом медже сходом а заходом.

Здібніст рисувати выцицал з молоком мамы

Дітинство Енді припало на початок кризису. Андрий Вархола, отец Енді, часово стратил роботу і утримувал родину з зашпаруваных грошы і хвильовых, акцийных робіт (потім вернул до фабрикы і зато был часто неприсутный в домашнім жытю). Юлия дорабляла як поміч в хыжы, мыла выгляды, годинами робила тіж з баньок букєты квітя. Пятдесят років пізнійше Енді бесідувал:

«Вырабляла квітя з бляхы, хоснуючы банькы по овочах, і одтале моі першы образы з баньок. (…) Матір все мала під руком полно баньок, в тым банькы по поливці. То была выняткова жена і барз добра, правдива артистка, як примітивісты».

Коли старшы братя были в школі, малый Енді оставал з мамом. Юлия любила рисувати. Коли рисувала образкы, рисувал і Енді. «Любил тото і барз гарді рисувал» – споминала пізнійше. Найчастійше рисували разом своі портреты або коты, котры любила Юлия. Малый Андік был все близко маминого кабата, за котрым ховал ся перед людми.

Старшый брат Енді – Джон, споминат, што воліл він сідити дома на веранді і рисувати, як грати з ним і інчыма хлопчысками в пилку. «Был захопленый рисуваньом кредками. Думам, же просто ся з тым вродил» – споминал Джон.

Барже талановитый од інчых

Коли Енді пішол до школы, маючы шіст років, одраз нашол ся в другій клясі. Іщы пятдесят років пізнійше його учытелька Катрін Мец добрі го памятала: «Ясный блондинок з ясныма очами, барз тихій, все тримал ся з боку, барз добрі рисувал». По школі ниґде не выходил, одраблял лекциі і вельо рисувал. В школі мал опінію доброго во вшыткым, што вязало ся зо штуком. Часто просили го, жебы зрыхтувал декорацию з даякой нагоды або жебы намалювал образок до клясового календаря.

Маючы вісем років, Андік захворіл. Была то хворота, котра спричынила, што на пару місяців перестал ходити до школы. Был дома, а мати дбала, жебы мал што робити. Достарчала фільмовы писма (уж товды Енді захоплювал ся кіном), коміксы, папір до вытинаня і книжочкы до кольоруваня.

Енді на девят років зачал ходити на плястичны занятя для талановитых діти, якы ведены были што суботу в Карнеґійскым Музею. Там не лем познал ріжны стилі малюваня, але і діти споза свого подвірця, з богатых родин. Занятя вюл Джозеф Фіцпатрік, леґендарный пітсбуржскій учытель штукы. Подля него Енді был вынятковый. Не прібувал никого наслідувати, фурт експериментувал, глядал свого стилю:

«Певністю был барз інтеліґентный, вшытко приходило му легко, одзначал ся індивідуальністю і выпереджал свій час. Не хотіл єм го в ничым ограничати, робил тото, на што мал охоту. (…) Енді был барз творчый (…). Не знал єм никого барже талановитого».

Каждый тыжден выберали десят рисунків на ґрупову выставу. Каждый з учеників підходил до мікрофону і представлял свою роботу. Парократні выбрали рисункы Енді.

По занятях любил обзерати образы і різбы або проводити час в бібліотеці. Пітсбуржскій музей орґанізувал в тым часі чысленны медженародны выставы. Протягом шестьох років суботніх занять Енді стрітил ся з вельома артистичныма напрямами. Пізнійше пришла наука в Середній Школі Шенлі, пак в Карнеґійскым Технолоґічным Інстититі (пізнійшый Університет Карнеґі-Меллон), котрый Енді выбрал з увагы на ліпшый плястичный выділ.

Мілийоны за рисунок олівком

В 2010 р. бізнесмен Енді Фільдс купил на ґаражовій выставі в США рисунок Енді Варголя. Фільдс купил товды за пят дулярів пят образів Ґертруды Стайн і коли хотіл оправити єден з них, нашол схованый ескіз. Рисунок представлят вокалисту з 30. років ХХ ст. Руді Валлі. Першый раз публичні вказали го в 2012 р. в Королівскій Академіі Західньой Анґлиі. Специялисты уважают, што Енді намалювал го на 10-11 років і што є то найскоршый знаный твір піонєра поп-арту. Рисунок олівком выцінили на два млн дулярів.

Представник той інституциі повіл, што нарисуваный на папери портрет є «полный мотивів поп-арт, котры аж тепер видиме, влучаючы в тото міцно червены воргы і типовый поп-артовый заблокуваный фон забарвленый писаком на зелено і помаранчово». Тристан Хокінс, директор Королівскій Академіі, повіл, што «обзераня того портрету з перспективы часу дозвалят нам видіти початкы єдного з найбільшых артистичных рухів».


Статю зрыхтувано на основі книжкы V. Bockris’a, «Аndy Warhol. Życie i śmierć», Варшава 2008 та допису зо сайту bbc.com.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі