Подіі - 23. 8. 2020

23. 8. 2020
«Зістали за дураків» – пєся ТАД в Полаті
Полата, Palota
23. 8. 2020
Варштаты тканя на коросні
Выгорляткскій Музей в Гуменным, Humenne
23. 8. 2020
Штефан Штец – концерт в Свиднику
Свидник, Svidnik
Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz