Голосник

„Фейкы“ і оріґіналы

Депутат Верьховной рады Україны за партію „Батьківщина“ по своїм выступі односно Русинів бы мав мати дві можливости. Признати, же є полоґрамотный, або же є націоналіста, котрый сперать іншому народу право на існованя. В єднім і другім припаді бы го то за нормалных обставин мало діскваліфіковати з політічного жывота.

Знова раз сьме ся дізнали, же нас не є. Огнисто ся о тім розбісідовав пару днів тому Іван Крулько, котрый сидить в україньскім парламенті за партію Юлії Тимошенко, в діскусії на телеканалі ZIK. Крулько, сам як признав із Закарпатьской области Україны, конкретно із села Грушево, не знать, хто бы то мали быти Русины, не знать о тім, же бы мали свій язык – за його словами ани не існує, не знать, же бы десь Русины учіли, і наконець додав, же Русины суть „фейк“. А має право так повісти, бо він сам із Закарпатя, як підкреслив.

На самый перед собі треба пояснити, же менталный курз Івана Крулька є абсолутно правилный, што до приналежности ку політічній партії, за котру сидить у Верьховній раді. Припомяньме собі, же кедь ку властям, на позіцію премєра, дістала ся голова партії „Батьківщина“ Юлія Тимошенко, котра вєдно із Віктором Ющенком мали быти проевропсков і продемократічнов „надійов“ Україны, так само ся статус утискованой меншыны – корінного народа в Закарпатьскій области, на цілодержавній уровни не змінив. Хоць жаданя были. Русинів просто не было ани про тых великых демократів. Зато Крулько ментално абсолутно пасує ку своїй голові.

Но наперек тому думам, же чоловік, котрый од 2002-го року окупує уж не знам котру канцеларію чоловіка в державній службі, бы міг мати дакус шыршый горізонт знань. Арґументы тіпу – повіджте мі, де они суть – можуть припоминати высоку філозофію, але реално є то низкый прімітівізм. Навеце, Русинів не є така проблема найти.

Припустьме, же вельоваженый депутат Верьховной рады жыє в україньскім вакуумі і в жывоті не чув нич таке, же Русины мають поза граніцями Україны кодіфікованый язык, высокошкольску освіту, інштітуції, докінця і самосправы, же суть вызнаны як окрема народностна меншына. Є то на заплаканя, же сидить в парламенті, але бодай бы было.

Но до той теорії якось не пасує то, же о Русинах, сам як чоловік із Закарпатьской области, мусив чути мінімално в двох припадах. Тот першый, же Русины были у 2007-ім році вызнаны Закарпатьсков областнов радов як народностна меншына. Тот другый, же тоты, котры подля нього не існують, о котрых не знать, де суть, вже двараз в його родній области зорґанізовали Світовый конґрес Русинів, на котрім не брали участь лем домашні, але і Русины з европскых держав а Северной Америкы. Самособов, припадів, коли міг чути о Русинах, видіти їх, є омного веце, але старчать і тоты два.

Кедь днесь Іван Крулько бісідує, же такых як Русины не є, пак нам з того выходять два резултаты. Першый, же честованый депутат Верьховной рады Україны є полоґрамотный чоловік, наперек тому, же в державных канцеларіях є уж властно дашто таке як стары меблі. Другый, же добрі знать о Русинах, але є то твердый націоналіста, котрый сперать іншому народу існовати. Ани єдно, ани друге не є за нормалных обставин акцептовательне, і з політікы бы мав быти діскваліфікованый при найблизшій принагоді, котров суть выборы.

Покля ся Іван Крулько звідать, де суть Русины, пак му можеме наордіновати простый рецепт. Най просадить вєдно із своїм політічным блоком то, жебы проходив рядный перепис населіня на Україні, жебы Русины могли свободно голосити ся в тім переписі ку своїй народности, ку свому материньскому языку, і жебы наслідно были вызнаны на цілодержавній уровни і были їм забезпечены вшыткы права народностной меншыны і підпора, яку меншыны подля меджінародных договорів мають мати.

Покля такый перепис не буде, пак ся безконечно мож просити, де суть Русины. Але мы знаме, же такый перепис Києву не пасує. Бо по такім переписі бы ся і такы полоґрамотны депутаты могли дізнати, же фейками в Закарпатьскій области не суть Русины, а же суть на тій землі оріґіналы.

В демокрації мають люди можливость пораховати ся з політіками у  выборах. Думам, же кедь ся має дізнати Іван Крулько, де суть Русины без перепису, пак бы на то мав прийти при найблизшых выборах, кедь буде кандідовати. Тым, же оріґіналы на своїй землі му голосы не дадуть.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Жрідло фотоґрафії: Pixabay.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі