Голосник

«Голосы Русинів Підкарпатя» – середа, 18.10 год.

В днешнім выданю представиме інтервю з популарнов етно-фолк співачков Підкарпатя Мірославов Шип, знамов під псевдонімом Мірослава Копинець.

В просторі інтеренету можеме найти повно інформацій о творчій діятельности артісткы. І спеціално про радіо лем.фм пані Мірослава Копинець согласна была побісідовати нелем на професійны темы, але співачка нам повість бівше о своїм особнім жывоті. Окрім того непрямо ся обернеме і на тему русинства на Підкарпатю, так як сама співачка є корінна Русинка родом з Іршавщіны, і одкрыто ся голосить ід Русинам, проповідуючі слова свойой бабкы: „Говорь за ся Русине, бо погинеш!“

Ключовы темы інтервю:

  • Жывот співачкы Мірославы Копинець од дітинства до сучасности
  • Карьєрна путь етно-фолк співачкы Мірославы Копинець
  • Одроджіня русиньской співанкы на Підкарпатю

Мірослава Степанівна Шип (Жупанин по вітцьови) народила ся 5-го фебруара 1980-го року у многодітній родині умелецькой інтеліґенції у місті Ужгород на Підкарпатю. Отець, Степан Ілліч Жупанин — знамый україньскый писатель, лауреат Всеукраїньской літературной премії імени Лесі Українкы. Мама, Терезія Михайлівна Копинець – педаґоґ і музикант.

Якраз мама збачіла талент маленькой Мірославы, і вже од віку 3-ох років зачала ся актівно занимати з дівков співом. Од дітвака Мірослава Копинець знала співати мінімално на 5-ох языках: русиньскый, україньскый, російскый, білоруськый, словацькый. А як пішла до школы, та іщі бівше ся актівізовала в музичній сфері. Закінчіла 8 класів у школі №8 в місті Ужгород, а так за властнов ініціатівов продовжыла своє навчаня в ужгородьскій ґімназії. Як каже сама респондентка: „Думала-м, што там стану бівше розумна.“ Но через проблемы в учньовскім колектіві штудовала там лем 2 рокы, і вернула ся назад до школы №8, де вже і закінчіла повну середню освіту, то значіть 11 класів.

На высокошкольскы штудії пішла на Ужгородьску універзіту на Катедру російской філології (рр. 1999 -2005). Іщі штудовала в Ужгородьскім коледжі културы і уменя (рр. 2012 -2015). В септембрі того року зачала штудовати на Мукачівскій універзіті в одборі спів, ступень маґістер.

Фактічно по закінчіню школы аж до року 2008 Мірослава Копинець взяла павзу од музичной діятельности. В році 2003 побрала ся з родаком Романом Ласловічом Шипом, сыном знамого різбаря Ласла Ласловіча Шипа. В році 2005 молодій родині народив ся сын.

Іщі з універзітных років вєдно з мужом почали ся занимати пріватным бізнісом – продавали шматя на базарі. А як вже дітина підросла і родина фінанчно встала на ногы, у році 2008 Мірослава Копинець одважує ся вернути на музичну арену. Говорить, же коли першый раз вышла на сцену по 8-річной перерві, та ани не почуствовала  тых 8 років, же ани не переставала ся музиков занимати.

Вже за даякый час стала ся популарнов фолк-співачков, лавреатков многых фестівалів, у тому чіслі і Червоної Рути – 2011 і участничков телевізной співацькой шов Голос країни. Мірослава Копинець і Олександр Соліч, басґітаріста ґрупы Моральний кодекс, сотворили сполочный проєкт – записують русиньскы народны пісні в сучасных аранжманах. Од року 2012 Мірослава Копинець є солістков Заслуженого академічного Закарпатьского хору.  Окрім того веде доста актівну солову карьєру.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Каріна Муляр

Народжена на Підкартатьскій Руси близько міста Мукачево. Од року 2015 штудує на Пряшівскій універзітї в рамках Інштітуту русиньского языка і културы в містї Пряшів. Є першов штудентков з Україны, котра успішно абсолвовала бакаларьскый штудійный проґрам – русиньскый язык і література. Остатнїй час активно ся занимать темов Русинів в США. Актуално веде проґрам «Голосы Русинів Підкарпатя» (середа, 18.10 год). Контакт: karina@lem.fm

Коментарі