Голосник

Князь Лаборец – реляция з Габуры

Днес в ЛЕМ.фм по 20.00 год. реляция з Габуры – з одкрытя памятника князя Лабірця.

Князь Лаборец – леґендарний славяньскій вожд з кінця ІХ ст. Свій град мал на місци замка Гунґ (castrum Hung) – тепер Ужгород. Коли в 896 році замок Лабірця был занятий мадярскыма війсками Арпада, князь зо свойом дружыном одышол до граду Земплин. Над ріком Свіржавом (Лабірцьом), правдоподібно попри сучасным місті Михалівці, воі князя Лабірця были розбиты, а іх начальник забитий. Од товды ріка Свіржава зове ся Лаборец. 

Перший раз імя князя Лабірця є споминане в мадярскій кроніці Аноніма – Gesta Hungarorum з ХІІ ст. А стало ся популярным завдякы выданій в 1863 р. повісти “Князь Лаборец” Анатолия Кралицкого.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі