Голосник

Кошыцька єпархія має вікарів про Мадярів, Русинів і Українців

В суботу 12-го септембра 2020-го року, в предвечур одпусту в ґрекокатолицькім Катедралнім соборі Рождества Пресвятой Богородіці, были призначены двоми новы сінкелы – єпіскопскы вікарі. Почас малого входу прияли од владыкы Кіріла Василя, адміністратора Кошыцькой ґрекокатолицькой єпархії, золоты кресты з окрашіньом як знакы свого уряду.

Кошыцька єпархія має од суботы вікарія про мадярьскых віруючіх, і вікарія про русиньскых і україньскых віруючіх. Інформовав о тім Пресовый центер Кошыцькой єпархії.

Вікарійом про Мадярів став ТгДр. Войтєх Богач, ПгД. мол., котрый є і духовным адміністратором мадярьскых віруючіх в Кошыцях. За вікарія про русиньскых і україньскых віруючіх єпархії быв призначеный єромонах Кассіан Каміл Дрозд, котрый є адміністратором парохії Гелцманівці і актуарьом Єпархіалного уряду.

„Кошыцька єпархія і головно їй центер, місто Кошыці, в остатніх роках стає цільом міґрації многых молодых людей. Кедьже Кошыці понукають достаток робочіх і економічных принагод, кошыцькым ґрекокатолицькым єпіскопам залежыть, жебы і тоты ґрупы віруючіх мали постарано о основны духовны потребы. В остатніх роках ся зінтензівнює душпастырьскый інтерес о по мадярьскы і по русиньскы бісідуючіх ґрекокатоликів. Окремый душпастырьскый інтерес выжадують і великы ґрупы по україньскы бісідуючіх віруючіх візантійского обряду, котры приходять за роботов або штудовати на выходну Словакію,“ інформовав Пресовый центер Кошыцькой єпархії.

Єромонах Кассіан Каміл Дрозд, котрый став вікарійом про Русинів і про Українців, має русиньске походжіня, і є з Меджілаборець. Штудовав на Ґрекокатолицькій богословскій факулті Пряшівской універзіты в Пряшові, пак одышов докінчіти теолоґічны штудії на Восточну колеґію в німецькім Айхштеті. Рукоположеный на священика быв у 2009-ім році. В році 2016 прияв монашескый постриг з рук кошыцького єпархы Мілана Хаутура.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі