Голосник

Лемківскій Ґанок #12 – бесіда з Конрадом Роґозіньскым

Просиме чытати дальше інтервю з сериі «Лемківскій Ґанок». Тым разом сме бесідували з Конрадом Роґозіньскым – фотоґрафом і директором проєкту «Одкрый Сандецкій Бескід».

Конрад Роґозіньскій – Мушынянин, жыючый тепер в Креници, директор проєкту промуючого Сандецкій Бескід під назвом «Одкрый Сандецкій Бескід», шефредактор маґазину під том самом назвом. Властитель фірмы, фотоґраф, подоржник. Його пасия то творіня, головно ґрафічне проєктуваня і фотоґрафія. Гірскы вандрівкы та дальшы подорожы то елементы, без котрых не уявлят собі жытя. Ставлят на саморозвиток і активный стиль жытя.

Якуб: Походиш з Мушыны, місточка, што находит ся в серци Сандецкого Бескіду. Кєд бы-с мал вымінити єдну річ, за котру любиш своі рідны страны, то што бы то было?

Конрад: Ограничыня мойой малой отчызны до єдного елементу єст трудном штуком. Але як уж, то напевно горы. Не можу собі уявити жытя на пляскатій, мало інтересуючій обшыри.

Якуб: Як мож ся дознати з Інтернету, професийні занимаш ся м.ін. фотоґрафійом. Вказує ся, же найбарже любиш фотоґрафувати околиці Мушыны, Крениці, як тіж другу обшыр Сандецкого Бескіду. Чом єс рішыл занимати ся фотоґрафійом? Якы были початкы той пасиі? Хтоси Тя заохотил ци сам одкрыл єс, же то єст тото, чым хочеш ся занимати в жытю?

Конрад: Так по правді зачало ся од інчых візуальных штук. В часах пізной основной і середньой школы, значыт добре піл жытя тому, інтенсивні занимал єм ся рисуваньом та малюваньом – головні ґрафіті. Зачал єм документувати своі працы простыма, туніма апаратами. Были то уж цифровы апараты, але з бaрз слабыма параметрами. З часом хотіл єм поправити якіст тых документальных знимок, выходячы з того, же штобы тото осягнути, мушу купити хоц кус ліпшый апарат. Роблячы аналізу рынку під тым оглядом в барз скромным товды світі Інтернету (2005 р.) та в бранжовых часописах, зачал єм в тото глубше входити, а обзераны фотоґрафіі інчых авторів дали мі до думаня над том формом штукы. Полюбила ся мі тота форма креуваня реальности і рішыл єм купити компактовый апарат, але уж на тілько свідомо, же вымогом было, жебы был мануальный. В тій темi барже сам єм ся навчыл і сам змотивувал до того діяня.

#Zubrzyk #DolinaPopradu #GminaPiwniczna #PiwniczaZdroj #OdkryjBeskidSadecki #SadeckieZaprasza #MalopolskieCiśniemy…

Opublikowany przez Odkryj Beskid Sądecki Niedziela, 6 października 2019

Якуб: Ци фотоґрафувати може каждый? Обзераючы днешні тренды, вказує ся, же так. Штораз частійше апараты в мобільках мают такы самы технічны параметры як некотры професийны зеркальны фотоапараты. Што більше мамe днес Інстаґрам, котрый, здає ся, вынятково збаналізувал (але тіж і спопуляризувал) ідею фотоґрафуваня вшыткого. Де днес в тым вшыткым Ты? Ци професийный фотоґраф має іщы чым мірити ся з аматорами роблячыма знимкы з мобількы?

Конрад: Потверджаючы одповід, котру уж єс собі на звіданя дал – так, докладні так єст. Хотячы не хотячы, але в такій ци інчій формі вшыткы сме стали ся фотоґрафами, маючы в кышени штораз новше нарядя до фотоґрафуваня з на вельо ліпшыма процесорами образу як неєден професийный зеркальный фотоапарат. В вельох обшырях фотоґрафіі можеме видіти абсолютну зміну. Хоц бы в документі і репортажу. Маме великій люксус в виді малого нарядя, котре маме все зо собом і не мусиме носити зо собом цілой торбы нарядя. Очывидно не можеме дати в єдным ряді професийоного нарядя з добрым телеобєктивом і апарату в мобільці з марным зумом. Єднак іде ту о принцип. О тото, же в більшости примірів тото нарядя єст з нами практичні цілый час. А прецін аж і фаховці не носят з собом професийоного фотоґрафічного нарядя цілый час.

Социяльны медиі так само в великій мірі влинули на світ фотоґрафіі, а што більше – реляций медже людми. Тепер тоты два світы ся переплітают, робиме знимкы вшыткому і всяди. Давнійше не мож си было уявити, жебы великым апаратом робити знимкы нп. талерка зо стравом, котра о хвилю буде зіджена, або сотной знимкы з ногами на фоні пляжы або гір, бо і на што? Не входячы в саму тему якости тых знимок і іх сенсу, тепер має тото цілком інчый функцийональный вымір – єст нашым способом на комунікуваня ся зо світом. З цілым світом в часі реальным. Робиш знимкы талерика з осципком о 10.00 годині рано, даєш фотку на Інстаґрам, а в тым самым часі, але о інчій годині мiсцевого часу видит тото Браян з Австралиі, Аманда з Канады і Калі з Мозамбіку. Фасцинуюче і страшне єдночасно. Принимам тото як нарядя. Сут такы, котры на тым зарабляют цілком великы сумы, роблячы тото, што і так бы робили без стараня ся. Інчы хоснуют лем, жебы задоволити свою гордіст і мати узнаня. Не оцінюю. Я єднак хочу хоcнувати социяльны медиі як маркетінґове нарядя, котре мі особисто в великій мірі допомагат вести фірму і проєкты, і конец-кінцьом зарабляти грошы. Як професийный фотоґраф, а єдночасно проактивна особа і ідуча з духом часу, не гнівам ся на такє, як єс то окрислил, «збаналізуваня» фотоґрафіі. Особливо же я барже презентую знимкы зроблены професийным нарядьом, а лем іх даю в социяльны медиі. Може кус інакше выглядат справа в примірі Інстаґрама, але такій він має характер. Од часу коли апараты не были уж великыма скринями з міхами і великым стативом, до транспорту котрых треба было асистента, явиско «баналізациі» было, лем тепер видиме тото як в обєктиві, бо нарядя до записуваня і публикуваня образу стали ся барз пошырены. Тепер каждый може мати свою ґалерию, портфоліо або публичный альбом з мілийоном представлінь лиця. Давнійше єдином дорогом, жебы дотерти до обзераючых, была ґалерия або того типу місця до презентациі зробленых прац. Было то тіж напевно барже елітарне, што має ріжны результаты, але то єст тема на окреме інтервю.

Якуб: Прошу, опиш, як выглядат Твій фотоґрафічный пленер. Приймийме, же выбераш ся в терен зробити фотоґрафіі ландшафту, примірно в недалекых од Мушыны Лелюхівскых Горах. Як выглядат такій ден? Як ся рыхтуєш?

Конрад: Як єст то выізд на схід сонця, то або означат то цілковитый брак сну, або ставаня в середині ночы. Барз добрі мі ся робит вечерами і ночом. Єм типовом совом і люблю поспати в часі, коли інчы уж фунґуют, але я іщы роблю, коли інчы уж давно сплят. З той тіж причыны часто не іду нияк спати, особливо як выберам ся кус дальше, нп. в Татры, треба товды выіхати з Крениці близко пілночы, або першой годины, в залежности од поры рока і конкретного місця, в котре хочу дотерти. Коли іде о близшу мі обшыр, нп. спомнены Тобом Лелюхівскы Горы, котры люблю найбарже, бо там находит ся єден близкій мі верх – Мальник, єст то о вельо пізнійше. О кілько літом фотоґенічне свитаня, значыт безпосередньо перед сходом сонця, зачынат ся близко 4 годины, то в зимовых місяцях єст то уж 6-7 година. В такым примірі з хыжы зберам ся близко дві годины скорше перед тыма хвилями.

#Autumn #Jesien #jesienWBeskidach #Muszyna #DolinaPopradu #GminaMuszyna #OdkryjBeskidSadecki #SadckieZaprasza #MalopolskaNic, że zgasły liście, teraz skrzą się igły…© Konrad Rogoziński

Opublikowany przez Odkryj Beskid Sądecki Środa, 30 października 2019

Якуб: З якых знимок єс найбарже задоволеный? Де ся найліпше фотоґрафує?

Конрад: Може то зазвучыт як неправдива скромніст, але рідко єм барз задоволеный, а што аж гордый своіма знимками. Найбарже єм гордый собом, коли поведе мі ся вычути обставины і трафити в хвильове вікно, будучы при тым іщы в одповіднім місци. Ціла решта то рутина, досвідчыня і солідный, думам собі, варштат. Єм, натоміст, напевно гордый способом з презентациі свойой творчости і контекстом, в якым хочу ю промувати в будучым. В формі выстав і публикаций, або остатньо запроєктуваного нами нового выдавничого продукту – маґазину промуючого Сандецкій Бескід в Польщы і за границьом. В великій мірі єст він основаный на моім фотоґрафічным материялі, што дає мі велику сатисфакцию.

Як іде о місця, в котрых мі ся найліпше фотоґрафує, не одкрыю Америкы, бесідуючы, же найліпше є высоко, так, жебы мати перед собом цілый простір. З єдной страны жаль, але в нашым реґіоні маме уж штораз менше такых видоковых панорам, а причыном сут зарастаючы поляны, а жебы мочы досвідчыти видоку 360°, то треба ся направду постарати… або войти на котрису з видоковых веж, якых в Сандецкым Бескіді не бракує, што тіж барз люблю. Але не лем панорамами чловек, такій як я, жыє. Інтересуючыма обєктами до фотоґрафуваня сут тіж місця звязаны з водом, рікы, водопады, де мож ся кус більше побавити з долшым часом насвітляня, што дає маґічны ефекты. Тема лісів, котрых у нас не бракує, тіж єст шырока і дає вельо можливости. О каждій порі рока і дня выглядат він інакше. Люблю ся запустити в глухій ліс і заблудити з апаратом серед папортины і дерев.

Якуб: Тепер друга част бесіды, тіж буде інтересуюча – єс думкодавцьом і редактором маґазину «Одкрый Сандецкій Бескід», котрого першый, премєровый номер вышол літом того рока. Ци можеш повісти, чым докладні єст маґазин і о чым мож в ним почытати?

Конрад: Оповім не о тым, чым єст, а чым напевно не єст, зато же стрічам ся з ріжныма окрислінями. Напевно не єст каталоґом ни брошуром, як часом ся го называт, не до кінця знаючы ріжницю. Не єст тіж путівником – не така його функция. Єст полноправным бранжовым маґазином з вельома інтересуючыма, мериторичныма інформациями опрацуваныма нашыма специялистами і любителями. Зато же наш маґазин выдаваный єст в подоржничій, фотоґрафічній і ляйфстайльово-бізнесовій темі, найдеме там барз ріжный материял, жебы задоволити вшыткых чытачів. Маме в редакциі 10 редакторів і парунадцетьох бізнесовых партнерів, і такых спілпрацівників, котры дают нам ріжного рода контент, од текстів по фотоґрафіі. В звязку з тым, темы сут розмаіты і звязаны не лем з туристиком, але тіж з легшыма темами, тыкаючыма нп. спорту, способів жытя, люди, культуры, трендів і інспіраций.

Якуб: Як выглядали рыхтуваня перед выданьом першого чысла? Кілько часу заняло зложыня цілого складу?

Конрад: Єст то барже скомплікуване, але можу окрислити, коли явила ся перша думка о створіню самой формы маґазину. Был то лютый/фебруар 2019 рока. Пак 2 місяці праві нич ся не діяло в тій темі, але од квітня/апріля остро сме ся забрали до роботы. Прото же скорше не орґанізувал єм того рода роботы і такого выдавництва, вшыткого з тым звязаного мусіл єм ся дознати і навчыти сам, а як можеме ся додумати, трудно найти готову рецепту на зорґанізуваня так зложеного і специфічного проєкту. На щестя, будучы властительом фірмы і особом ставляючом на ефект, знал єм, же нихто ничого на певным етапі не зробит за мене. Забрал єм ся за комплетуваня інформаций, як загальні ся за тото взяти. Отримал єм раду од парох добрых осів, котры сут барже досвідчены од мене і бізнесово, і в інчых темах звязаных з самом орґанізацийом цілого діяня. Зложыл єм тоты кльоцкы в єдну ціліст і з вельома проблемами по дорозі вкінци выдали сме наш маґазин в серпни/авґусті того рока. Наука і досвідчыня здобыти в тым процесі принимам за безцінны в моій професийній дорозі. Очывидно не было бы того вшыткого в такій формі, коли бы не мій чудовый ансамбль, котрого барз ефективном частю єст моя жена, Евеліна. Дякую ій за неоцінену поміч протягом долгых, літніх ночы, якы присвятила складаню проєкту, коректам тексту, тлумачыням і інчым. Решты ансамблю тіж не міг бы-м поминути і каждый зо сталых редакторів, і менше звязаных спілпрацівників мал в тото свій цінный вклад.

Opublikowany przez Odkryj Beskid Sądecki Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Якуб: Як оцінюєш кінцьовый ефект? Єс гордый?

Конрад: Коли уж минул страх, непевніст і жданя, ци вшытко буде в порядку, і з орґанізацийом спонсорів, і з проєктем, із выдруком, і пак дистрибуцийом, пришол час на усвядомліня собі, што так направду ся подіяло. Же чловек єст в силі і може, як лем має мотивацию, робити абсолютно чудовы річы. Же «зробил тото», же осягнул заплянувану, думам, дост амбітну ціль, же зачали приходити слова узнаня і похвал… Товды можу повісти, же з чыстым сумліньом почул єм гордіст. Але окрем свойой, повіджме, еґоістичной сатисфакциі, гордіст тіж з того факту, же твориме якісу нову вартіст. З того, же промуєме на шыроку скалю наш красный реґіон, же даєме нашым бізнесовым партнерам новый простір і медиюм до промуваня своіх місц, услуг і продуктів, котры сут згідны з нашом місийом, яка звучыт: «Одкрый Бескід для себе, вкаж го на свій спосіб інчым». Так, єм барз гордый.

Якуб: Якы маш пляны на будуче в звязку з маґазином? Ци явит ся в ним тіж лемківска тема? Но і вкінци, коли премєра наступного чысла і чым нас іщы зачудуєш?

Конрад: В темі розвитковых плянів хотіл бы-м то заперти в еніґматичній фразі «sky is the limit» (небо єст лімітом, што значыт, же направду не маме ліміту). Але чую ся в обовязку сконкретизувати тоты слова, бо такій конкрет мам для Вас. Кінчыме зимову едицию нашого маґазину, котрый вводиме уж до продажы в загальнопольскій дистрибуциі та в продажовых пунктах на Сандеччыні. Будеме в тым самым часі вести высылкову продаж та продаж в цифровой формі на мобільны нарядя. Вшыткы інформациі на тоту тему набіжучо будеме передавати нашыма каналами, головні на Фейсбуку, на фанпейджу «Одкрый Сандецкій Бескід» та на www.odkryjbeskid.pl.

А як іде о Лемків, то сут для нас і для цілого реґіону важном частю істориі, традициі, але і теперішніх часів в Сандецкым Бескіді. Плянуєме і для них місце в нашым зимовым выданю в, мам надію, інтересуючій для них і інчых чытачів перспективі, в кухни, але не лем. Запрашам запознати ся з нашым маґазином по його выданю по 20. грудня/децембра того рока.

Якуб: Де тепер мож найти маґазин? В якых місцях єст він доступный?

Конрад: На тепер може уж быти проблем, жебы го достати в традицийных пунктах дистрибуциі. Але охочо вышлеме його електронічну версию по зголошыню ся на майля: redakcja@odkryjbeskid.pl, маґазин доступный єст тіж під тым мотузком.

#ZagadkaGeograficzna #GdzieTo #OdkryjBeskidSadecki #Malopolska #SadeckieZapraszaJeśli ktoś zgadnie skąd było robione…

Opublikowany przez Odkryj Beskid Sądecki Wtorek, 15 października 2019

Якуб: На конец каждой бесіды, так традицийні, звідую ся каждого о улюблене, секретне місце в рідных странах. Вернийме ся іщы на хвилю до Мушыны і околиц. В якє місце любиш найбарже вертати і чом?

Конрад: Было уж споминане в тым інтервю, пишу тіж о ним в літнім выданю маґазину на першых странах тыкаючых ся моіх фото-інспіраций. Єст то гора Мальник над Мушыном, з пречудовом панорамом Долины Попраду, Сандецкого Бескіду і Татры в короні того горизонту. Штоси, чого не даст ся забыти так о сході, як і заході сонця. Горячо рекомендую, мож доіхати там аж і особовым автом праві на сам верх, як не маме так вельо часу.

Якуб: Дякую сердечні за бесіду і желам сил і мотивациі при роботі над дальшыма чыслами маґазину «Одкрый Сандецкій Бескід».

Конрад: Дякую сердечні, мам надію, же не єст то наша остатня стріча в тій темі. Здравлю сердечні цілу Вашу редакцию та лемківску соспільніст. Желам Тобі, як і цілому ансамбльови плідной і ефективной роботы над Вашыма чудовыма медиями. А чытачів запрашам запознати ся з нашым зимовым маґазином по 20. грудня/децембра.

Одкрый Сандецкій Бескід:
WWW: https://magazyn.odkryjbeskid.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/odkryjbeskid/
Instagram: https://www.instagram.com/odkryjbeskid/

Шеруй.

О авторі

Якуб Зиґмунт

Лях з Санча. Ґеолоґ, але наштоден занимат ся і інчыма професиями. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі