Голосник

«Лемківскій Ґанок» #6 – понедільок, 20.00 год.

«Лемківскій Ґанок» то культурний проґрам в радию ЛЕМ.фм. Є то запис бесід з інтересуючыма людми з пасийом з реґіону Лемковины, Низкого Бескіду, Карпат. Проґрам ведений єст Якубом Зиґмунтом по польскы.

В остатнім одтинку проґраму «Лемківскій Ґанок» буде бесіда з Томашом Пілецкым – локальным патріотом, котрий ховал ся в Жеґєстові, в Сандецкым Бескіді, і тепер, як сам о собі бесідує, є чловеком роблячым в дереві. Почуєме вельо історий з самого Жеґєстова, о тым як село ся розвивало в 80. і 90. роках, о дакотрых жытелях села – Поляках і Лемках, о тым як ся до себе односили. На конец дознаме ся о роботі в дереві і тым, як то єст днес быти столярьом з пасийом. Слухайте проґраму!

Сердечні просиме! Чуєме ся в понедільок, 19. листопада/новембра 2018 р., о 20.00 год. на антені радия ЛЕМ.фм.


„Łemkowski Ganek” to nowy program kulturalny radia LEM.fm. To zapis rozmów z interesującymi osobami z pasją z regionu Łemkowyny, Beskidu Niskiego, Karpat. Program jest prowadzony przez Jakuba Zygmunta w języku polskim. „Łemkowski Ganek” powstał przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jest integralną częścią projektu „Łemkowski Ganek – warsztaty rzemiosła i kulturalna audycja radiowa” koordynowanego w roku 2018.

Шеруй.

О авторі

Якуб Зиґмунт

Лях з Санча. Ґеолоґ, але наштоден занимат ся і інчыма професиями. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі