Голосник

«Малий югас во гмлі» оповіданя з сериі – Цар на рівнині – неділя, 19.00 год.

Вельо народів малo своіх народных юнаків – героів, котры іх боронили од неприятелів, охорoняли перед насильством владарів, помагали ім в нещестях, котры были все зо своім народом во вшыткых тяжкых моментах і недолях. Сербы мали свойого королевича Марка, Словакы – Яношіка, Анґликы – Робіна Гуда. Наш нарід в своім прошлым такого героя – юнака не мал, але наш писменник Владимір Сабо-Дайко такого выдумал і представил го в своій книжці. Описал го такого, якым го задумал про свій нарід. Пришол він з Руснаками з Горниці (з Карпатской Руси), был великого росту, был міцний і мал великы баюсы… Нарід го звал – Цар на рівніні.

В недільны вечеры о 19.00 год, запрашаме до слуханя приповідок зо села Коцур, в Войводіні, написаных Владиміром Сабо-Дайко. Радийову адаптацию зробили і орґанізували проєкт члены Руской Маткы і Етно клюбу “Одняте од забытя” з Коцура. Приповідкы чытают – Аранка Медєші, Стеван Самочета, Юлиян Наваляни, як тіж Ребека, Сара і Давид Гарді.

Днес оповіданя “Товаі” і “Малий югас во гмлі”.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі