Голосник

На Словакії до европарламенту кандідують і Русины

25-го мая 2019-го року будуть проходити выборы до Евроспкого парламенту на Словакії. Довєдна ся до выборів зареґістровало 31 політічных субєктів.

Словакія бы у европарламенті мала мати 14 депутатьскых кресел. Правда, по выборах піде на перше засіданя лем 13 представителів Словакії, остатнє кресло буде к діспозіції аж по брексіті, кедь до нього дійде. На кандідачных списках політічных субєктів находять ся і Русины, котры бы мали інтерес вырішовати о европскых справах у Штрасбурзі і Бруселі.

Приносиме вам перегляд русиньскых кандідатів. Звертаме вашу увагу, же суть выбраны тоты, котры суть актівны в русиньскім русі, або о котрых мінімално знаме, же ся голосять ку Русинам, не таять то. Кандідаты ідуть за вылосованым порядком політічных субєктів про Европскы выборы 2019 на Словакії. Перегляд не є выражіньом нашых сімпатій або несімпатій односно окремых політічных субєктів ці кандідатів.

  1. Smer-SD – Мартін Караш

За найміцнішу політічну партію в словацькім парламенті і єдночасно в словацькій владі – Smer-SD, кандідує родак із Камюнкы Мартін Караш.

Абсолвент Словацькой сельскогосподарьской факулты ся в русиньскім русі анґажує довгы рокы. Його актівности мож было видіти в рамках орґанізації молоды.Русины, теперь головно в рамках Русиньской оброды на Словеньску, котрой є председом. За Словакію є моментално і членом Світовой рады Русинів, котра є выконным орґаном Світового конґресу Русинів в меджіконґресовім періоді. Окрім того знають го і фолклорісты, веде Фолклорный колектів Барвінок. Є єдным з головных орґанізаторів події Славности Русинів під градом в Старій Любовні, але анґажує ся і в многых далшых русиньскых подіях. В роднім селі є сільскым депутатом і заступником старосты. Остатні рокы є директором Любовняньского освітнього центру.

Як інформує, в припаді зволіня бы ся хотів занимати містным і реґіоналным розвитком, розвитком културы народностных меншын і традічнов народнов културов. На кандідачнім списку соціалных демократів кандідує з не цалком посліднього, 13-го місця.

  1. Slovenská národná strana – Ян Голодняк

Русин нашов ся і на кандідачнім списку словацькых націоналістів. Slovenská národná strana Свідничана Яна Голодняка здобыла за свого члена іщі перед остатніма комуналныма выборами на Словакії, котры проходили в осени 2018-го року.

Выштудованый строярь закінчів Высоку школу технічну в Кошыцях. До шыршого відома дістав ся як пріматор міста Свідник. На тій посаді быв два функчны періоды – од 2010-го до 2018-го року. В остатніх выборах мандат не обгаїв, хоць окрім властной політічной партії підтримовала го і соціалнодемократічна партія Smer-SD. Як пріматор не сперав робліню русиньскых подій, як то можеме видіти інде, навспак, і вдяка його згоді і підпорі могло выникнути много добрых подій.

Slovenská národná strana, котра є так само у владній коаліції, має на офіціалнім вебсайті лем мена своїх кандідатів. Што конкретно хоче котрый кандідат в припаді зволіня просаджовати, ся не дочітате. Кебы сьте наперек тому, же не знате проґрам, хотіли видіти Яна Голодняка в европарламенті, кандідує із 11-го місця.

  1. Starostovia a nezávislí – Любомір Шестак

Старостове і незалежны дали на свій кандідачный список Любоміра Шестака. Днесь жывностник має походжіня в Малім Липнику і Сулині, як сам пише.

Має 21-річну практіку в пріватнім секторі і 12-річну практіку у верейній справі. 15 років є проєктовый менежер з меджінародныма цертіфікатами. Його темами як кандідата до Европского парламенту суть реґіоналный розвиток, робочі місця і соціална інклузія. „Розъїдать го“, як пише на своїм офіціалнім фанпейджі на сіті Facebook, сітуація, котра примушать опущати Словакію молодых людей ці неефектівіта при черьпаню еврофондів. Як евродепутат бы хотів окрім іншого вытворити проґрамы, котры поможуть марґіналізованым ґрупам залучіти ся до штоденного і робочого жывота.

Політічный субєкт Starostovia a nezávislí дав Любоміра Шестака на 4-те місце на своїм кандідачнім списку. Старостове ани не мають 14-членный список, довєдна кандідує лем 6 людей.

  1. Strana práce – Михал Бураль

За словацькых лейбрістів ся на кандідачный список дістав Михал Бураль, днесь бізнісмен, котрый походить із Стащіна.

Бураль штудовав на втогдышній україньскій Ґімназії Тараса Шевченка в Пряшові, одкыль його крокы вели до Братіславы, де закінчів Педаґоґічну факулту Універзіты Коменьского. Далшу доповнюючу освіту здобыв на Середній фаховій школі Поліцайного збору і на Академії Поліцайного збору. Довгы рокы діяв в рамках поліції, на рядячіх функціях діяв і на Презідії Поліцайного збору Словацькой републікы. Од 2013-го до 2018-го року быв у діпломатічных службах. Його місії были на амбасадах в Празі і Києві, де занимав ся безпечностнов політіков. Односно той темы передавав лекції на різных подіях, меджінародных конференціях і быв на стажах в загранічу.

Ани при Михалови Буральови не мож найти конкретны темы, котрыма бы ся хотів з позіції евродепутата заподівати. На офіціалнім сайті партії, за котру кандідує із 2-го місця, мож найти лем общы тезы лейбрістів, з котрыма хотять ословити воличів. Єднов з них є „сотворити условії про нашых гражданів, жебы не мусили ходити за роботов до заграніча.“

  1. Most-Híd – Михал Ґоріщак

Коалічна партія Most-Híd довгодобо хоче будовати образ, же є ту про вшыткых – народностны меншыны і майоріту. Русиньску меншыну ословлюють цілы рокы головно двоми їй представителі – Петро Крайняк, котрый є днесь державным секретарьом резорту школства, і Михал Ґоріщак.

Як раз Ґоріщак дістав ся на список партії про выборы до Европского парламенту. Михал Ґоріщак є родженый Свідничан, выштудовав політолоґію на Пряшівскій універзіті в Пряшові і далше штудовав право в Братіславі. Днесь є директором Уряду роботы, соціалных справ і родины в Бардейові, а єдночано є і віцепріматором родного Свідника. Ґоріщак є пересвідченый, же політіка потребує векшу репрезентацію людей з реґіонів цілой Словакії, а то і на уровни Европской унії. Його темы суть соціалны – мзды, пензії, підпора в безробітности. Як евродепутат бы хотів причінити ся о вырівнаваня реґіоналных різніць нелем у Европі, а і на Словакії.

Покля бы вас пересвідчів Михал Ґоріщак, Most-Híd дав єдиному русиньскому кандідатови на своїм кандідачнім списку 4-те місце.

  1. Demokratická strana – Михал Кравчік

Demokratická strana є в єднім выняткова. Є єдинов, котра за лідра кандідачного списку поставила Русина – Михала Кравчіка, котрый є єдночасно і председом словацькых демократів.

Михал Кравчік народив ся на теріторії днешньой Україны, його родічі были русиньскы оптанты, котрым ся пізніше подарило вернути до Чехословакії. Енвіроменталіста Кравчік здобыв у 1999-ім році Ґолдманову премію (Goldman Enviromental Prize), котра ся передавать за вызначны науковы досліджіня, технічны вынаходы ці за вклад до людьской сполочности. Є абсолвентом Ставебной факулты Словацькой технічной універзіты в Братіславі і вісем років робив на Словацькій академії наук. Занимать ся еколоґічныма вопросами, публіковав много робот, включно книжок. В роках 1992 аж 1998 войовав проти выбудованя водной програды коло русиньского села Тихый Потік на ріці Ториса. Владный проєкт быв і його заслугов заставленый і наконець зрушеный. Як раз за тото дістав Кравчік споминану Ґолдманову премію. З еколоґічныма темами кандідує і до Европского парламенту. Моментално є депутатом Крайского заступительства Кошыцького самосправного краю. На тій посаді є од крайскых выборів у 2017-ім році.

Покля бы вас Михал Кравчік пересвідчів і вы му хотіли помочі обновити стару славу партії словацькых демократів, котры по Другій світовій войні на Словакії выграли выборы, кружкуєте кандідата чісло 1.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі