Голосник

Новаторскій спектакль Владиміра Хомяка во Вроцлаві!

В четвер, 4. лютого/фебруара т.р., во вроцлавскым Кіні Новы Горизонты о 19.30 год. одбуде ся премєра спектаклю пн. Короткій зарис вшыткого. Режысером єст Лемко – Тео Думскій (власт. Владимір Хомяк). Білеты мож придбати в касі Кіна Новы Горизонты, або клікаючы в сес мотузок.

Аванґардовий спектакль, котрий лучыт присутніст жывого актора з кінематоґрафічныма техніками, дополненыма твореном на очах обзераючых рисункову сценоґрафію. Істория Світа оповіджена без хоснуваня слів. 

КОРОТКІЙ ЗАРИС ВШЫТКОГО – СПЕКТАКЛЬ ПОНАД ЯЗЫКОМ І ПОНАД ФОРМОМ

Тоту історию знаме вшыткы. Короткій зарис вшыткого в режысериі Тео Думского, то артистычна візия істориі світа, зачынаючы од його сотворіня аж по його конец. Істория бо, вказувана при хоснуваню модерной технолоґіі, але оповідана без слів, підносит пробу дост одважной інтерпретациі подій і вказаня соспільных процесів, котры влияют на нашу долю.

Спектакль є інтересуючым злучыньом візуальной та фільмовой штук з театром, што можеме причыслити до жанру performative cinema. Його головным пунктом являт ся відеокамера, поставлена над сценом, даюча обзераючому необычну перспектыву: акция діє ся в тым самым часі горизонтально – на сцені (будучій на тот раз підлогом) і вертикально – на кіновым екрані. Техніка, котра остала наперше схоснувана в спектакли The Floor: w moro po bułki, збогачена єст о рисунок, котрий нажыво творит сценоґрафію для акторів, але і сам являт ся оддільным, мож речы, актором спектаклю. Зникнули фізычны барєры: обзераючий має змогу посмакувати образы, выняты прямо спід мікроскопу, або кадры, котры знат з фільмів о природі, пережыти баталистычны, або абстракцийны сцены. Вшыткы образы і специяльны ефекты сут творены гев і тепер, під його ногами, і приношены деликатным рухом камеры. Спектакль анґажує новы медиі і технолоґіі – так, жебы вытворити синкретычне представліня, котре іде з духом нашых часів. Через схоснуваня кіновой формы переказу, полністю зберігат найважнійший елемент театральной штукы: пристуніст жывого актора.

krotki_zarys_wszyskiego-foto3

Короткій зарис вшыткого, фот. Фейсбук

Тео Думскій, власт. Владимір Хомяк (нар. 4 мая 1984 р. во Вроцлаві) – режысер спектаклю, актор, драматурґ, абсольвент Державной Высшой Театральной Школы ім. Л. Сольского во Вроцлаві. То незалежний артиста, котрий, окрем сценічной діяльности, занимат ся досліджуваньом і вчыньом акторскых технік на фоні психолоґічных та духовых наук. Автор вельох формальных експериментів, предовшыткым в обшыри креатывного хоснуваня новых технолоґій в театрі. Короткій зарис вшыткого –  то найновше представліня Тео Думского і при тым подія, котра інавґурує проєкт Cloud Theater (Театр в хмарі). Звязаний з середовиском Стоваришыня Лемків. В студентскых часах был конферансиєром на Лемківскых Ватрах в Михалові. Там же одбыла ся премєра єдного з його короткометражовых фільмів, пн. Был єм гев, котрий вказувал артистычну візию гляданя достоменности молодым чловеком, котрий дознає ся, же єст Лемком.

Cloud Theater то так істнуюча, як і неістнуюча орґанізация, котра іде враз з розвитком модерного театру. То хмара артистів, котры –  хоц розсіяны по державі, континенті, світі, але будучы з собом в невидимым звязку – зберают ся коло моментальной ідеі, цілю спільні творити штуку. Не диспонуют артистычным обыстьом, ани інчым властным кутом, не сут запутаны в політычны конексиі. Сут незалежны, а попри тым – а може і зато – присутны, заанґажуваны і свобідны.

Ідея хмары єст нам штораз близша, не лем з причыны розвитку цифровых технолоґій. В хмарі, разом з нашыма даныма, находят ся тіж нашы усміхы, ґримасы, думкы, тугы і таємниці. В хмарі ідеме по пути, в хмарі ся бавиме, в хмарі думаме і розмнажаме ся. Хмара то мы – і там находит ся наша штука.

krotki_zarys_wszyskiego foto

Короткій зарис вшыткого, фот. Фейсбук

 • режысерия: Тео Думскій
 • рисунок live: Себастиян Сєпєтовскі
 • мультімедиі live: Матеуш Куявскі
 • музычна спілпраца: Мацєй Закжевскі
 • костюмы: Ґабриєля Будзиньска
 • хореоґрафія: Ян Никєль

Выступуют:

 • Маґдалена Боцяновска
 • Божена Буковска
 • Катажына Янековіч
 • Аґата Облонковска – Воубішет
 • Каміль Дисєвіч
 • Пжемыслав Фурдак
 • Ян Никєль

Контакт: Патриция Обара,  patrycja.obara@gmail.com, тел. 600 365 292

krotki_zarys_wszyskiego foto2

Короткій зарис вшыткого, фот. Фейсбук

Krotki_Zarys_Wszystkiego_komunikat

Короткій зарис вшыткого, фот. Фейсбук


Долов трайлер промуючий представліня.

Статя на основі материялів присланых до редакциі.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі