Ruska Bursa

English version: here.

По лемківскы: гев.

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach to najstarsza łemkowska organizacja społeczna, która została założona w 1908 roku w Gorlicach. Po przerwie w swojej działalności, związanej z historycznymi wydarzeniami, w 1991 roku Stowarzyszenie reaktywowało się i od tego czasu działa intensywnie na wielu płaszczyznach związanych z łemkowską tożsamością. Główna siedziba Stowarzyszenia nadal mieści się w Gorlicach, w historycznym już budynku, ale jego członkowie i współpracownicy „Ruskiej Bursy” działają na obszarze całej Łemkowyny oraz w różnych miastach Polski, np. w Krakowie, Warszawie, Legnicy, jak też poza granicami państwa polskiego – wszędzie tam, gdzie żyją Rusini – na Preszowskiej Rusi, w Ukrainie, USA i innych.

Obszary aktywności Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach, jakiej celem jest podtrzymywanie łemkowskiej tożsamości:

– działalność oświatowa (organizacja naukowych wykładów, prelekcji, kursów językowych),

– działalność kulturowa (organizacja koncertów, wystaw, warsztatów łemkowskich tradycji, zwyczajów, rzemiosła itp.),

– działalność wychowawcza (organizacja imprez dla dzieci, m.in. imprez z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, która uczy się języka łemkowskiego, organizacja wyjazdów do teatrów, muzeów, skansenów itp., organizacja konkursów plastycznych, literackich i innych),

– działalność wydawnicza (wydawanie naukowego czasopisma „Rocznik Ruskiej Bursy” – jedynego łemkowskiego naukowego czasopisma, zapoczątkowanie wydawniczej serii „Biblioteka Łemkowskiej Klasyki” – drukowanie utworów Petra Polańskiego, Władymira Chylaka i innych w ramach tej serii, wydawanie książeczek dla dzieci w ramach serii Biblioteka Ruskiej Bursy – „Opowiem Ci bajkę. Bajki Rusinów i innych narodów”, wydawanie książek poza serią m.in. pierwszej kompletnej książki kucharskiej „Łemkowskie smaki”, W. Hunianka, B. Gambal, P. Medwid „Łemkowskie teksty Publicystyczne”, wydawanie tomików poezji, m.in. H. Duć-Fajfer „Po obu stronach słowa”, P. Medwid „Niebieską krainą”, współwydanie „Roboczego zeszytu do języka łemkowskiego” autorstwa B. Duć czy zbioru opowiadań dla dzieci „Opowiadania na każdą porę roku”, wydawanie płyt z łemkowską muzyką, m.in. trzy części „Pieśni i piosenki Petra Murianki”, Sestry Boczniewicz Project „Łemkowskie wariacje”, Susanna Jara „Rusyn Takes”, Teroczka, Teroczka „Kolędy”, Dollars Brothers „Melodie”, TdotEst Susanna Jara „Hulaty”),

– prowadzenie biblioteki, archiwum oraz Izby Pamięci Iwana Rusenki,

– prowadzenie pracowni digitalizacyjnej i udostępnianie zbiorów pod adresem: lem.fm/archiwa (udostępnionych jest ponad 11 tys. jednostek),

– założenie i prowadzenie pierwszego łemkowskiego radia LEM.fm, nadającego 24/h i informacyjnego portalu www.lem.fm,

– założenie i prowadzenie dziecięco-młodzieżowego muzycznego zespołu Teroczka i teatralnego Terka.

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach od czasu jego reaktywacji 1 czerwca 1991 roku:

1. Olga Kania (1.06.1991 – 14.12.1991)
2. Paweł Stafiniak (14.12.1991-25.09.1993)
3. Bogdan Gambal (25.09.1993-30.04.1995)
4. Jan Kwoka (30.04.1995-25.08.2001)
5. Bogdan Gambal (25.08.2001-07.03.2015)
6. Paweł Małecki (07.03.2015-17.03.2018)
7. Damian Trochanowski (17.03.2018-9.03.2019)
8. Bogdan Gambal (9.03.2019–27.06.2020)
9. Natalia Małecka-Nowak (27.06.2020– aktualnie)


Biblioteka Ruskiej Bursy otworzona jest w każdą środę (od 15.00 do 17.00 godz.) i sobotę (od 10.00 do 12.00 godz.). Możliwe jest również indywidualne umówienie się w innym terminie.
Piszcie na adres: natalia@lem.fm

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach wybrany na Walnym Zgromadzeniu w Gorlicach w dniu 16. marca 2024 r.:
Przewodnicząca Zarządu: Natalia Małecka-Nowak,
Zastępca: Damian Trochanowski,
Sekretarz: Helena Duć,
Skarbnik: Andrzej Trochanowski,
Członek Zarządu: Anna Maślana,
Członek Zarządu: Paweł Małecki.
Beneficjentami Rzeczywistymi ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla Stowarzyszenia są: Natalia Małecka-Nowak, Damian Trochanowski, Helena Duć, Andrzej Trochanowski, Anna Maślana, Paweł Małecki.

Adres:
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice
NIP: 7381878854
e-mail: sekretariat@ruskabursa.org
Numer konta: 44194010763107326600000000
PayPal: Stowarzyszenie Ruska Bursa, ruskabursa.org@gmail.com

Funkcjonowanie Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach w 2024 roku realizowane dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach  w 2024 r. realizuje następujące zadania:

 1. Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Ruska Bursa” na rok 2024 (umowa nr 4-6/WMNiE/2024, wartość finansowania: 32 800, całkowita wartość zadania: 34 600)
  Stowarzyszenie „Ruska Bursa” prowadzi w Gorlicach ośrodek kultury łemkowskiej – jedyny budynek dostępny dla społeczności łemkowskiej czynny niemal codziennie przez cały rok. Stowarzyszenie współpracuje i udostępnia pomieszczenia Ruskiej Bursy innym organizacjom łemkowskim, zespołom artystycznym czy grupom społecznym. W ramach statutowej działalności ośrodek prowadzi bibliotekę̨ z archiwum, izbę̨ muzealną, wydawnictwo, pracownię digitalizacyjną, zespół muzyczny Teroczka, portal informacyjny www.lem.fm i rozgłośnię radiową LEM.fm.
 2. Prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej
  (umowa nr nr 4-13/WMNiE/2024, wartość finansowania: 14 000, całkowita wartość zadania: 14 000);
  Stowarzyszenie „Ruska Bursa” prowadzi w Gorlicach ośrodek kultury łemkowskiej – jedyny budynek dostępny dla społeczności łemkowskiej czynny niemal codziennie przez cały rok. Przy realizacji zadań Stowarzyszenie stawia sobie za główny cel integrację środowiska łemkowskiego, działalność oświatowo-wychowawczą, popularyzatorską i publicystyczną, wydawniczą oraz artystyczną na rzecz środowiska łemkowskiego oraz podtrzymania tożsamości kulturowej i etnicznej Łemków.
 3. Prowadzenie zespołu muzycznego Teroczka
  (umowa nr 4-…/WMNiE/2024, wartość finansowania: 17 000, całkowita wartość zadania: 17 000);
  Działalność grupy Teroczka ma za zadanie zaktywizować osoby młodego pokolenia do przekazywania wewnątrz i na zewnątrz grupy łemkowskiej poczucia swojej odrębności kulturowej, wykorzystując do tego również typowe dla działań artystycznych formy ekspresji.
 4. Łemkowskie radio LEM.fm wraz z portalem informacyjnym www.lem.fm (umowa nr 4-23/WMNiE/2024, wartość finansowania: 335 000, całkowita wartość zadania: 371 000);
 5. Rocznik Ruskiej Bursy 2024 (umowa nr 4-…/WMNiE/2024, wartość finansowania: 23 700 , całkowita wartość zadania: 24 000);
  „Rocznik Ruskiej Bursy 2024” będzie dwudziestym numerem łemkoznawczego czasopisma naukowego, które zachowuje stałą formułę edycyjną, stałe cele i stały zakres tematyczny. Pozostaje on nadal jedynym etnicznym pismem naukowym mniejszości łemkowskiej, w głównej mierze łemkowskojęzycznym, utrwalającym i rozwijającym podstawowe elementy pamięci historycznej i uniwersum symbolicznego wspólnoty rusińskiej.
 6. Młodzi Łemkowie: Wspólna Przygoda – (umowa nr 4-…/WMNiE/2024, wartość finansowania: 15 000, całkowita wartość zadania: 15 000);
 7. Teatr Terka prezentuje… „Trzy jabłka” (umowa nr 4-…/WMNiE/2024, wartość finansowania: 27 000, całkowita wartość zadania: 27 000);
 8. Digitalizacja Archiwum Ruskiej Bursy / etap 4 (umowa nr 4-…/WMNiE/2024, wartość finansowania: wartość finansowania: 15 000, całkowita wartość zadania: 15 000).

Projekty te realizowane są dzięki dotacji MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.

Celem zadania Łemkowskie radio LEM.fm wraz z portalem informacyjnym www.lem.fm (umowa nr 4-23/WMNiE/2024, wartość finansowania: 335 000, całkowita wartość zadania: 371 000); jest prowadzenie stacji radiowej LEM.fm. Radio „Ruskiej Bursy” to przede wszystkim radio słowa, w którym część muzyczna stanowi jedynie dopełnienie treści mówionych w języku łemkowskim. Radio LEM.fm posiada koncesję oraz jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym, działa zgodnie z prawem prasowym jako dziennik wydawany w formie mówionej, ma podpisaną umowę z ZAiKS, dzięki czemu może zgodnie z zapisami prawa autorskiego emitować utwory muzyczne i inne (np. słuchowiska i przedstawienia teatralne). W ramach zadania przygotowywane są: własne programy tematyczne (historczyne, językowe, geograficzne, przyrodnicze, naukowe, lifestyle’owe), audycje i słuchowiska – czytanie klasycznych dzieł literatury łemkowskiej i rusińskiej poezji oraz prozy, teatr radiowy i słuchowiska pisane przez współczesnych twórców. Nadawane są codzienne serwisy informacyjne, anonsowane są wydarzenia kulturalne, polityczne i inne, podawana jest prognozy pogody w języku łemkowskim, przeprowadzana jest korespondencja z miejsc, w których zamieszkują Łemkowie oraz relacje i sprawozdania z imprez kulturalnych, sesji naukowych, wykładów i odczytów, z koncertów i innych interesujących wydarzeń dla społeczności łemkowskiej lub o społeczności łemkowskiej. Portal www.lem.fm jest prawnie zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dziennikiem. Jego głównym celem jest informowanie o wszystkich aspektach życia Łemków w Polsce i na świecie w zakresie aktualności, anonsów wydarzeń kulturalnych, informacji z obszarów, gdzie zamieszkują Łemkowie. Oprócz wymienionych na portalu pojawiają się teksty publicystyczne, historyczne, wspomnieniowe, wywiady, relacje/fotorelacje i inne.

Wydawcą Radia Ruskiej Bursy – LEM.fm jest Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach
ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice
e-mail: radio@lem.fm, sekretariat@ruskabursa.org
www.lem.fm
REGON: 492693743
Numer KRS: 0000134287
NIP: 7381878854

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00 fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.

Skład Zarządu:
Przewodnicząca Zarządu: Natalia Małecka-Nowak,
Zastępca: Damian Trochanowski,
Sekretarz: Helena Duć,
Skarbnik: Andrzej Trochanowski,
Członek Zarządu: Adam Szewczyk,
Członek Zarządu: Paweł Małecki.

Beneficjentami Rzeczywistymi dla Stowarzyszenia są: Natalia Małecka-Nowak, Damian Trochanowski, Helena Duć, Andrzej Trochanowski, Anna Maślana, Paweł Małecki.

Lista usług nadawcy/wydawcy:
1. Radio Ruskiej Bursy – LEM.fm (106,6 FM Gorlice, 103,8 FM Polkowice) / program radiowy
2. Łemkowski portal informacyjny www.lem.fm / dziennik
3. Panrusiński Tygodnik LEM.fm+ / tygodnik