Ruska Bursa

English version: here.

По лемківскы: гев.

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” to najstarsza łemkowska organizacja społeczna, która została założona w 1908 roku w Gorlicach. Po przerwie w swojej działalności, związanej z historycznymi wydarzeniami, w 1991 roku Stowarzyszenie reaktywowało się i od tego czasu działa intensywnie na wielu płaszczyznach związanych z łemkowską tożsamością. Główna siedziba Stowarzyszenia nadal mieści się w Gorlicach, w historycznym już budynku, ale jego członkowie i współpracownicy „Ruskiej Bursy” działają na obszarze całej Łemkowyny oraz w różnych miastach Polski, np. w Krakowie, Warszawie, Legnicy, jak też poza granicami państwa polskiego – wszędzie tam, gdzie żyją Rusini – na Preszowskiej Rusi, na Ukrainie, USA i innych.

5_bursa_2010

Obszary aktywności Stowarzyszenia „Ruska Bursa”, jakiej celem jest podtrzymywanie łemkowskiej tożsamości:

– działalność oświatowa (organizacja naukowych odczytów, prelekcji, kursów językowych czy też edukacyjnego taboru dla dzieci w Łemkowskiej Edukacyjnej Zagrodzie w Gładyszowie),

– działalność  kulturowa (organizacja koncertów, wystaw, warsztatów łemkowskich tradycji, zwyczajów, rzemiosł itp.),

– działalność  wychowawcza (organizacja początku i zakończenia roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, organizacja wyjazdów do teatrów, muzeów, skansenów itp.),

– działalność wydawnicza (wydawanie naukowego czasopisma „Rocznik Ruskiej Bursy” (jedynego łemkowskiego naukowego czasopisma), zapoczątkowanie wydawniczej serii „Biblioteka Łemkowskiej Klasyki” – drukowanie utworów Piotra Polańskiego, Władymira Chylaka i innych w ramach tej serii, wydawanie płyt z łemkowską muzyką),

– prowadzenie biblioteki, archiwum oraz Izby Pamięci Iwana Rusenki,

– założenie i prowadzenie pierwszego łemkowskiego radia LEM.fm, nadającego 24/h i informacyjnego portalu www.lem.fm jak również Panrusińskiego Tygodnika LEM.fm+,

– założenie i prowadzenie dziecięco-młodzieżowego muzycznego zespołu Teroczka i teatralnego Terka.


Biblioteka Ruskiej Bursy otworzona jest codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Możliwe jest również indywidualne umówienie się w innym terminie.
Piszcie na adres: natalia@lem.fm

Funkcjonowanie Ośrodka Kultury Ruska Bursa w Gorlicach w 2018 roku realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adres:
Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach
ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice

W 2018 roku dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizujemy następujące projekty:

1. Wydanie w ramach serii Biblioteka Ruskiej Bursy – „Bajki świata – część 2” – po łemkowsku (umowa nr 639/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Digitalizacja Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos – etap 2 (umowa nr 542/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. Ruska Bursa – prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej, świetlicy i biblioteki (umowa nr 401/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4. Wsparcie prowadzenia ośrodka kultury łemkowskiej “Ruska Bursa” (umowa nr 403/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5. Łemkowskie radio LEM.fm (umowa nr 399/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy „Rocznika Ruskiej Bursy 2018” (umowa nr 623/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. Prowadzenie młodzieżowego zespołu muzycznego „Teroczka” (umowa nr 402/WMNiE/2018) – zrealizowano dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach, wybranego na Walnym Zebraniu Członków w Gorlicach 17 marca 2018 roku:

Przewodniczący: Damian Trochanowski

Zastępca przewodniczącego: Bogdan Gambal

Sekretarz: Natalia Małecka-Nowak

Skarbnik: Andrzej Trochanowski

Członek zarządu: Ołena Duć

Członek zarządu: Paweł Małecki

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach wybrany na Ogólnym Zebraniu w Gorlicach 17 marca 2018 roku: Mirosław Pełechacz, Barbara Duć, Monika Tylawska.

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach od czasu jego reaktywacji 1 czerwca 1991 roku:

1. Olga Kania (1.06.1991 – 14.12.1991)

2. Paweł Stafiniak (14.12.1991-25.09.1993)

3. Bogdan Gambal (25.09.1993-30.04.1995)

4. Jan Kwoka (30.04.1995-25.08.2001)

5. Bogdan Gambal (25.08.2001-07.03.2015)

6. Paweł Małecki (07.03.2015 – 17.03.2018)

7. Damian Trochanowski (17.03.2018 – )