Голосник

Помочы мож ближе і дальше

Польска Гуманітарна Акция одповідат на кризис выкликаный пандемійом коронавіруса і апелює о підпору для найбарже потрібуючых. Як подали нашій редакциі – поміч буде передана біженцям в таборі на полудни Грециі і дітям в Польщы в рамках проґраму «Паяцик».

Як мыти рукы, коли неє доступу до воды?

Тисячы люди, якы находят ся в таборах для біженців на полудни Грециі, сут наражены на захворіня звязане з COVID-19. Брак одповідніх санітарных условій, а головні брак доступу до чыстой воды спричыняют, што неє як мыти рукы. Ситуацию погіршат факт, што люде в таборах сут выморены, выхолоджены і недоідают, значыт мают просто обниженый іммунітет. В такым примірі захворіня може безпосередньо загорозити іх жытю. В разі захворіня неє тіж як передати ім потрібну медичну поміч та провести кварантанну, бо в таборах є за вельо люди.

«Польска Гуманітарна Акция рішыла підтримати люди, што прожывают в єдным з таборів для біженців в Грециі» – бесідує Целіна Кретковска-Адамович з ПГА. «Хочеме навязати спілпрацу з локальні діючом орґанізацийом, жебы моніторувати найпильнійшы потребы та вести інтервенциі, якы поправлят ситуацию біженців і спричынят менше пошырюваня ся хвороты» – бесідує.

Не всядиль мают запасы макарону…

В Польщы ПГА допоможе дітям кормленым в рамках проґраму «Паяцик», котры через закрытя шкіл і світлиц остают дома і не можут достати обіду в ідальнях. Для вельох діти то была єдина нагода, жебы протягом дня зісти теплу страву.

«Для найбаже потрібуючых родин хочеме зробити пачкы або зрыхтувати талоны на закуп ідла» – оповідат Маґдалена Ярановска з ПГА. «Залежыт нам, жебы дистрибуция зачала ся в першій половині квітня/апріля, жебы встигнути перед Великодньом» – додає.

Місцевы партнерскы орґанізациі зосереджены в Паяциковій Благодійній Сіти провірюют, котры діти найпильнійше треба докормити. Зобраны грошы будут особливі важны в часі, коли кормліня верне до шкіл, бо з огляду на гіршу материяльну ситуацию опікунів вельох школярів буде треба підтримати теплом стравом.

Як помочы?

Польска Гуманітарна Акция підкрислят, што борба з вірусом принесе добрый результат лем товды, коли солідарні поможе ся вшыткым. Орґанізация апелює о скору фінансову підпору для своіх діянь в звязку з пандемійом, жебы помочом можна было обняти як найбільше чысло осіб.

«Вірус не знат границ, зато так важне є, жебы поміч дотерла до вшыткых» – бесідує Целіна Кретковска-Адамович.

Як вплатити грошы:

  1. 1. як хочеш підперти біженців в таборі в Грециі:
  • вплат через сайт: www.pah.org.pl-біженці
  • або безпосереднім переводом: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 з дописком «SOS Uchodźcy»
  1. 2. як хочеш підперти кормліня діти в Польщы:
  • вплат через сайт: www.pajacyk.pl-паяцик
  • або безпосереднім переводом: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 з дописком «Pajacyk»

 

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі