Голосник

Посвятять памятник владыкы Йоана Семедія

В неділю 11-го децембра 2016-го року буде посвяченый памятник владыкы Йоана Семедія, бывшого мукачівского ґрекокатолицького єпархы. Подія зачінать о 11.00 год. в Церькви св. Василія Великого в селі Мала Копаня, де ся Йоан Семедій народив.

Йоан Семедій

Йоан Семедій народив ся 26-го юнія 1921-го року в селі Мала Копаня Виноградівского району, на Підкарпатьскій Руси, котра втогды была частьов Чехословакії. У 1942-ім році закінчів ґімназію в місті Хуст. В тім самім році наступив до Ужгородьской богословской семінарії. В році 1944 ся став добровольником і войовав у Чехословацькій армії. Пізніше быв демобілізованый, жебы міг продовжовати навчаня в богословскій семінарії, яку закінчів у 1947-ім році.  В тім самім році в місяці юл прияв із рук владыкы Теодора Ромжы священьске рукополіжіня. Быв призначеный префектом і учітельом богословской семінарії в Ужгороді, єдночасно выконовав функцію нотаря єпархіалного управліня Мукачівской ґрекокатолиьцкой єпархії.

Од року 1949, коли была совітьскыма властями офіціално зліквідована Мукачівска єпархія, аж до року 1987 працовав в цівілных роботах і потім одышов на пензію. Но цілый тот час Йоан Семедій діяв в рамках підземной, ілеґалной ґрекокатолицькой церькви.

24-го авґуста 1978-го року в селі Оноківці, коло Ужгорода, од ґрекокатолицького владыкы Александра Хіры дістав тайны єпсікопскы свячіня. В януарі 1979-го року, по смерти апостолского адміністратора Миколая Муранія, Йоан Семедій як єпіскоп зачав вести Мукачівску ґрекокатолицьку єпархію в ілеґаліті. Зміна пришла аж на кінцю комуністічного режіму, по леґалізації Ґрекокатолицькой церькви на Україні дня 20-го новембра 1989-го року.

О нецілый рік і пів пізніше, 21-го януара 1991-го року, дістав владыка Йоан Семедій од втогдышнього папы римского Йоана Павла ІІ. декрет о тім, же є Римом признаный як єпархіалный єпіскоп мукачівскый. В тім часі на теріторії Підкарпатя были далшы высвячены єпіскопы – Іван Марґітич і Йосиф Головач. У тій функції быв аж до 25-го януара 2003-го року, коли папа римксый прияв його резіґнацію і владыка Йоан став ся єпіскопом – емерітом. Умер 6-го децембра 2008-го року у віці 88 років, в 31-ім році єпіскопского служіня і 62-ім році священства. Похороненый быв 9-го децембра в роднім селі.

Роль владыкы Йоана Семедія

Йоан Семедій мав важну роль в рамках обновліня Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії. За його періоду у функції єпархы подарило ся принавернути ґрекокатоликам дакотры церькви, котры по 1949-ім році хосновали православны, так само церьковны будинкы – наприклад і єпархіалный палац в Ужгороді, обновила ся богословска семінарія, зачали ся будовати новы церькви. Єпархія по двогых роках офіціалного неіснованя знову ожыла і зачала переквітати. За його веджіня єпархії зачав ся процес на кінцю котрого у 2001-ім році быв за блаженого выголошеный його святитель владыка Теодор Ромжа.

Так само было важне його русиньске прямованя. По обновліню єпархії в 1989-ім році, были такой намагы україньскых єпіскопів, жебы Мукачівску ґрекокатолицьку єпархію приєднати під Україньску ґрекокатолицьку церьков, котра в тім часі мала свій центер у Львові.

В юнію 1990-го року проходив в Римі Сінод єпіскопів Україньской ґрекокатолицькой церькви, на котру пришов і владыка Йоан Семедій вєдно з владыком Іваном Марґітичом і Йосифом Головачом, кідьже дістали запрошіня. Там быв владыка Семедій під тиском з боку україньскых єпіскопів, жебы Мукачево приєднало ся до складу україньской церькви. В тій думці мали україньскы єпсікопы споєнця Івана Марґітича, котрый быв міцьно проукраїньского напряму. Многы проукраїньскы думаючі ґрекокатолици Марґітича беруть за чоловіка, котрый войовав проти „сепаратізма“ втогдышнього веджіня Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії.

Владыка в тых нелегкых часах обновльованя церькви і нового возроджіня Русинів стояв на русиньскых позіціях і не быв согласный з тым, жебы мукачівска єпархія мала перестати быти русиньсков церьквов sui iuris і підпорядковати ся україньскому Львову. Доказав зохабити тоту єпархію прямо під юрісдікційов Рима, як тому все было, і кідь быв під міцьным тиском. Тым заборонив скорій українізації церькви на Підкарпатю.

Владыка чув повязаня із Пряшівсков ґрекокатолицьков єпархійов, котра выникла як раз одділіньом із мукачівской. Брав участь на многых церьковных подіях, стрічав ся із владыком Йоаном Гірком, котрый быв в тім часі пряшівскым єпархом, і до пряшівской семінарії посылав в 90-ых роках 20-го столітя штудовати многых богословів із Підкарпатя.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА


semedij

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі