Голосник

Пыхні на вікендовы зливы не забудуть. На оправы буде треба статісячі евр

На вікенд од пятніці 19-го до неділі 21-го юна 2020-го року русиньске село Пыхні в окресі Снина так скоро не забуде. Величезны зливы зничіли майже вшытко. З водов мусили бороти ся і село Зубне в окресі Гуменне, ці окресне місто Снина.

Помагати зо зливами, котры запричінив міцный додж, од пятніці пришли до Пыхонь професіоналны і добровольны гасічі. Вода уж в пятніцю запричінила немалы шкоды. Вытопила множество домів, зничіла уроджай, пошкоджены были авта, стромы, зничены зістали драгы і пішникы, кедьже зливы выторгали і асфалт. Подобну кастрофу в Пыхнях зажали в році 1998.

З водов ся войовало цілый вікенд

По пятніці додж продовжовав і так продовжовала і боротьба з великов водов. Вода з пятніці лем на головній дразі в Пыхнях зробила шкоды за приблизно 500 тісяч евр. В Зубнім сторгло міст, в Снині заплавило родинны домы і фундушы в містьскій части Брамбгора.

„Драга є зничена, пішникы суть зничены, одводнюючі каналы суть зничены, плоты розвалены, будовы розвалены,“ приближыв в суботу сітуацію Пыхонь староста Юліус Банік аґентурі TASR. Затоплены были за його словами пивніці у вшыткых хыжах.

В Збунім подля старосткы Михаелы Василенковой в пятніцю падало мало, але волна воды пришла до села якраз із Пыхонь. Одторгнутый міст в Зубнім одрізав од світа три фірмы і містну рештаврацію. Село зачало рішыти, жебы од войска дістало понтоновый міст.

Додж, а з ним і зливы продовжовали і в суботу, коли были споминаны Пыхні знова засягнуты. Кедь ся вже в неділю сітуація успокойовала, Пыхні были засягнуты далшов волнов воды. В селі то уж не наробило тілько шкоды, но людям на хыжах далшы шкоды прибыли.

Потребують грошы

На звладнутя сітуації, головно в Пыхнях, буде треба статісячі евр. Вже в суботу поміч Пыхням приобіцяв председа Народной рады Словацькой републікы Борис Коллар. Повів то, кедь до села пришов посмотрити на шкоды, котры зливы зробили. До Пыхонь пришов вєдно із міністром внутрішніх справ Романом Мікулцом, присутный быв і віцежупан Пряшівского самосправного краю Йозеф Лукач.

Коллар поміч приобіцяв, але одкылиь конкретно фінанції хоче взяти, не повів. За його словами то має залежати і од коалічных партнерів у владі. Доповнив, же вєдно із Мікулцом увольнили з фонду солідарности, котрый выникнув пріорітно на поміч людям постиженым коронакрізов, уж теперь фінанції на поміч найвеце постиженых зливами обысть, котры не мали поіщіня.

Край вже грошы схвалив

Конкретну поміч Пыхням в сумі 600 тісяч евр вже схвалили в пондільок 22-го юна пряшівскы крайскы депутаты. Справа і утримованя драг Пряшівского самосправного краю має за выділены грошы забезпечіти роботы на пошкодженых драгах в селі.

„Село пережыло тяжкый вікенд, і зато сьме вырішыли такой теперь выділити средства на гаварію, котра выникла зливами. Выділили сьме 600 000 евр на захранны роботы. Ціла наша техніка од пятніці вечора аж дотеперь є к діспозіції старостови, жытелям, жебы зліквідовали выникнуты шкоды, дали до порядку вшытко, што ся дасть, і пак реалізовали оправу пошкодженой драгы,“ повів про аґентуру TASR жупан Мілан Маєрьскый.

Кедьже іде о зливы третього ступня, по слідуючій документації і схваліню тоты фінанції подля Маєрьского слов буде рефундовати держава. Пыхням мож помочі і через транспарентный рахунок SK5109000000005171252512.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі