Голосник

«Слово» – Томина неділя – неділя, 9.00 год.

Пережываме Праздник праздників. Ісус Хрістос перед своїма страстями говорив засмученым апостолам: Іщі куртый час а світ мене не увидить, но вы ня увидите. Я жыю і вы будете жыти. Я вас знова увиджу, ваше сердце зрадує ся а тоту радость вам уж нихто не возьме. Праздник Пасхы наповнив радостьов учеників. Ісус выповнив тоту обіцянку.

Вечур, кідь были згромаджены, двері замкнуты зо страху перед Жыдами, Ісус приходить через заперты двері. Давать доказ свого воскресіня. Закличе апостолів, жебы ся пересвідчіли, же то є справды він. Дух не мать тіло, ани кости. Учеників наповнив покойом і радостьов. Но єден із них, Тома, там не быв. Кідь му остатні повіли, же виділи Господа воскресшого, жывого, він не хотів увірити, аж покля ся сам не пересвідчіть так, же дасть палець од ран і вложыть руку до його ребра ( і кідь новішы переклады хоснують ту слово – до його боку, латиньскы авторы пишуть о сердці, ґр. текст говорить о ребрі – кости).

О тыждень Ісус знову такым способом пооявив ся апостолам, но і Тома там уж быв. Знова зачінать желаньом або одовздаваньом покоя: Мір вам! А потім ся обертать ку Томови: Подь, дай свій палець, влож свою руку, і не будь невіруючій, а віруючій. Тома уж не сперать ся. Щіро увірив і скричав: Господь мій, і Бог мій. Ісус потведжує віру Томы, же справды уж вірить словами: Ты увірив, бо єсь ня видів, блажены суть тоты, котры не виділи і увірили.

Ісус допущать тото невірство свого ученика, або выхоснує на добро вшыткых. Жебы такым способом утвердила ся віра вшыткых у воксесіня. Жебы уж нихто не міг говорити: Може ся апостолам звиджовало, або виділи може духа Хріста. Ніт, Тома вшыткым досвідчує: Тото є Господь і Бог в двох природах. Правдивый Бог і правдивый чоловік. Тота неділя ся называть і недільов обновліня. По темноті невісртва апостола знова выходить сонце віры.

Тото блаженство може односити ся і ку нам. І мы сьме увірили через свідчіня апостола Томы і далшых апостолів. Голосьме тоту правду цілому світу. Світу затведрженому в невірстві, неморалности, безнадійности. Най в нашых жывотах як ясне сонце світить правда, котру вызнаваме і нашым здравканьом в пасхалнім часі. Хрістос воскрес!

В неділю, 15. апріля 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 15. апріля о 15.00, 20.00 год. і 16. апріля о 2.00, год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Гроб св. апостола Томы Жрідло: Wikipedia

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі