Голосник

Стасюк нажыво просто в Волівця

В жытя вошли черговы органичыня введены через польскій уряд, жебы застопувати пошырюваня ся коронавіруса, то заказ згромаджынь і безпричынового выходжыня з хыжы. Можеме выйти лем в оправданій ціли.

Не діют ниякы інституциі в тым інституциі культуры, то же до кінця проблем для люди, якы творят культуру. Од долшого часу можеме видіти, як в сіти інтернету являют ся розмаіты пропозициі он-ляйнового прожываня штукы, можеме а то выслухати концерт, обізрити спектакль, видіти показ выставы з опроваджаньом.

До пакєту з пропозициями долучыл і знаный писменник Анджей Стасюк. Просто з лемківского Волівця в пятницю 27. марця тр. на вечер нажыво (21.00 год.), в рамках Нічной Чытальні Чарного, Стасюк прочытат фраґмент новой повісти, над котром робит. Буде то комплетні ориґінальна версия, быти може така, котра ани не войде до книжкы. «То таємниця і несподіванка» – як запрашают орґанізаторы.

Нова книжка вкаже ся на осін накладом выдавництва Чарне.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі