Голосник

Стовпчік: Час вытерезвіти

Перед пару днями єм на інтернеті нашов курте відео, в котрім находять ся інформації о дакілько Русинах із Підкарпатьской Руси, котры бойовали в Чехословацькім армаднім корпусі ґенерала Людвіка Свободы і бойовали і на Дуклі. Русины, котры дали свій жывот за свободу Чехословакії, державы, котру брали за свою.

Відео зробило обчаньске здружіня Клуб воєньской історії Свобода із Кошыць і має назву „В честь карпатьскых Русинів, котры умерли в Другій світовій войні“. Заміром відеа є головно інформовати о тім, же тото обчаньске здружіня приготовлює публікацію, в котрій хоче захопити долю незнамых Русинів, вояків в чехословацькій армаді і вєдно з тым членове здружіня жадають тых, котры мають даякы інформації о тотых нашых героях, жебы їм дали знати. В часах комунізма ся о Русинах, котры освободжовали нашу державу, нияк не бісідовало, бо їх офіціално ани не было. Но маєме 26 років по револуції і не можу повісти, жебы ся то даяк значно змінило. Минулый рік сьме собі припомянули округлый юбілей Словацького народного повстаня, но ани втогды, почас святкованя, роль Русинів, з котрых на повстаню многы брали участь, нияк не споминала ся. Докінця, хоць на памятнику в Музею словацького народного повстаня суть написаны вшыткы народности, котры на повстаню брали участь, Русинів там доднесь не найдете. Восени знова было святкованя – тот раз святкованя юбілею Карпатодукляньской операції, на котрій брала участь і Свободова армада, де были Русины другов найвекшов народностьов (Словаци были аж за нами). Но в приговорах державных представителів так само не было чути барз о Русинах. Не пишуть о нас доднесь ани многы історікы ітд.

Чоловік то не годен назвати іншак, як кардіналнов непочливостьов і іґнораційов в одношіню ку людьскым жертвам, котры нашы предкове принесли і про днешню незалежну Словакію. Просто про дакотры державны інштітуції, державных представителів, історіків як кібы нас не было доднесь. Не знам, ці тоты вшыткы спомянуты суть іщі все пяны з комуністічной ідеолоґії, котра нас силов-моцов хотіла дати до забытя, но по тілько роках є на вытерезвіня найвысшый час. Іншак ся будуть мусити нич інше лем ганьбити, же їх роботу роблять добровольници із обчаньскых здружінь. Якбач лем тоты уж будь вытерезвіли, або ся опія комунізму ани не дотулили. Холем же так!

Петро Медвідь

Тото, но і далшы інтересны статі можете прочітати вже тот тыждень в найновшім выданю новинок Інфо Русин ч.5/2015. Покля маєте інтерес о передплачіня новинок, котры выдавать Русиньска оброда на Словеньску, можете нас контактовати на імейловій адресі: peter.medvid@gmail.com.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі