Голосник

Сумар дня на 10. лютого/фебруара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 10. лютого/фебруара 2020 р.


ОСРС представило пляны діяня на 2021 рік

В Пряшові в суботу, 8. лютого/фебруара, проходило 31. засіданя Округлого Стола Русинів Словациі. Плятформа русиньскых професийональных інституций, здружынь і активістів приняла два пляны діяня, котры сут повязаны з Роком Русиньского Села і кампанійом перед переписом населіня, хыж і мешкань 2021. ОСРС зрядил тіж Орден Адольфа Добряньского. На суботнім засіданю было представлене лоґо та плян тыкаючы Року Русиньского Села. В його рамках Русины прирыхтуют активности в социяльных сітях, села достанут свій простір в русиньскых медиях, простір про іх реалізацию мал бы быти і в рамках центральных ци локальных культурных подій. ОСРС хоче тым ювілейным роком більше медияльно спопуляризувати русиньскы села, вказати на іх природне і культурове богатство, але єдночасно і вказати на проблемы, з котрыма стрічают ся тоты села. Председа ОСРС представил і плян діянь ґу кампаніі перед переписом. На другу половину рока плятформа заплянувала активности, котры бы мали влинути на люди русиньского походжыня, жебы ся приголошували ґу своій народности і материньскому языкови. Хотят до того схоснувати простір социяльной сіти та приготовити в окремых реґіонах дискусиі повязаны з культурныма подіями. Кампанія мала бы ся продолжувати і в слідуючым році, коли буде проходил перепис.

Новы біциґльовы трасы і міст выбудує місто Свидник

Три новы біциґльовы трасы і біциґльовый міст через ріку Ондава плянує выбудувати місто Свидник. На проєктову документацию здобыло 28 800 евро з Міністерства Транспорту і Будуваня Словацкой Республикы. Пят процент, тє. 1 600 евро має сфінансувати місто. Ціла біциґльова стежка має мати два і піл кілометра. Пересіче пілніч, полудне і захід міста та даст можливіст фунґувати еколоґічному транспортови в рамках міста і по околиці. Подля пріматоркы Свидника Марцелі Іванчовой, выбудуваня біциґльовой стежкы буде хосенне про розвиток внутрішнього містецкого біциґльового транспорту, замістну рекреацию і туристичный рух. Міст долгости пятдесятьох метрів піде через ріку Ондава. Місто буде ся іщы старало о фінансовы середкы на реалізацию того проєкту з зовнішніх джерел.

В Маґурскым Парку побудуют дві видоковы вежы

В Маґурскым Парку мают выбудувати дві видоковы вежы. Будут они злокалізуваны в ґмінах Дукля і Крампна. Єдна на верху Бараняче, де перше на потребы ґеодезиі стояла тріанґуляцийна вежа. Друга плянувана єст на Камени над Крампном, одкале буде мож видіти аж і Татры. Там тіж плянувана єст стежка в коронах дерев. Вежы в Маґурскым Парку мают быти атракцийныма для туристів, понеже верхы Низкого Безкіду сут залісены і неє вельо місц, де мож смотрити на ландшафты. Обі інвестициі будут сфінансуваны з унійных середків. Покля што в Маґурскым Парку єст уж єдна вежа. Была она побудувана на верху Фердель стараньом ґміны Санкова.

Екуменічна Молитва в Саноку

В пятницю, 7. лютого/фебруара, в саноцкым скансені торжественно одзначено ХІІ Ден Памяти о Жертвах Голокаусту на Підкарпатю. О годині 9.30 в Етноґрафічным Парку в Саноку, што ся находит при улици Рыбіцкого 3, в костелі з Бончала Ныжнього зачали Екуменічну Молитву о мир на світі. Почути мож было Musica Sacrale на орґанах в выконаню др. Адама Палацкого ци Катиньску Ораторию авторства о. Здзіслава Пешковского і Марка Дзьока. Екуменічні заколядували тіж: Відимо з Санока, Погіряны з Завадкы Рыманівской, Лем Мы з Команчы та Музичне Тріо з Трепчы.

Шеруй.

О авторі

Ленка Стефановска

Коментарі