Голосник

Сумар дня на 11. лютого/фебруара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 11. січня/януара 2020 р.


Ґаля переданя нагороды Мосты Старосты уж в пятницю

14. лютого/фебруара о 17.00 годині в Ґалериі Штукы Двір Карвациянів в Ґорлицях проходила буде ґаля переданя нагороды Мосты Старосты. Буде то ювілейна XX уж едиция преміі Ґорлицкого Старосты в обшыри культуры. До нагороды Мосты Старосты номінуваных єст шіст осіб, до преміі Проліт єдна. Інтенцийом єст выріжнити выдатных творців і культуровых діячів реґіону. Преміі отримуют тоты, котры прожывают або творят, діют в ґорлицкым повіті, якы пошырюют і хоронят культурову спадковину ґорлицкой землі. Мосты Старосты символизуют ролю культуры понад вшелеякыма поділами, як і звязкы творців з іх рідном земльом. Припоминаме, же в 2019 році статуя Проліт Мостa Старосты трафила до нашого радия ЛЕМ.фм за промуваня лемківской культуры.

100 новых обводниц до 2030 рока

Польскій уряд оголосил новый проґрам, в рамках якого побудуваных буде 100 новых обводниц на державных дорогах в 10 років. Мают они быти разом долгы на 820 км. Проґрам реалізуваный буде од 2020 до 2030 рока, а вступный кошт то 28 млд зл. Міністер інфраструктуры Анджей Адамчык спостерюг, же рух поіздів через середину міста окрем того, же ґенерує коркы і спричынят высокє занечыщыня повітря, єст тіж барз невыгідный. Новы обводниці мают за ціль збільшыти комфорт жытя мешканців місточок і міст. Выведут транзитовый рух поза обшыр, на якій ся прожыват, што даст більшу безпеку на дорогах. Як запевнила Ґенеральна Дирекция Державных Доріг, обводниці будут достосуваны до обтяжыня о вазі 11,5 тоны, а на новых трасах не бракне одповідніх забезпечынь. Уж тепер част заплянуваных обводниц має готову документацию, а першы конкурсы оферт плянуваны сут іщы того рока. На списку стох новых обводниц нашли ся такы міста як Ліґниця, Ґлоґів ци Олава з Нижнього Шлеска, Лиманова і Півнична з Малопольщы, а з підкарпатского воєвідства Ясло, Перемышль і друга част обводниці Санока.

«Бескід без кіту» – авторска стріча з Марийом Стшелецком

19. лютого/фебруара в Музею Дворы Карвациянів і Ґладышів в Ґорлицях пройде авторска стріча з Марийом Стшелецком, авторком публикациі пн. «Бескід без кіту». Писателька оповіст о контексті писаня книжкы, вкаже ілюстрациі до ней, буде одповідала на звіданя присутных. «Бескід без кіту» то книжка о жытю, о природі, предовшыткым о Лемковині – тій минулій і тій теперішній. Авторка публикациі, Мария Стшелецка, єст малярком і ґрафічком, бесідує, што потреба написати оповіданя є результатом любови до Низкого Бескіду і того, што виділа брак на выдавничым рынку, кєд іде о книжкы для діти о істориі Лемковины. Не єст то єднак історична книжка, а така, задачом котрой є урухомити імаґінацию і цікавіст діти.

Головна атракция Высовой дале заперта

Рекреацийный басен в Высовій єст єдном з найважнійшых атракций находячых ся в ґміні Устя Ґорлицкє, єднак од мая 2019 рока обєкт єст запертый з технічных причын – ушкоджена єст конструкцийна система будинку. Уж тепер знатя, же ремонтовы працы, котры зосереджат ся головно на зміцніню і направі конструкциі будинку, то кошт парусот тисячів зл з буджету, што буде барз великым обтяжыньом для ґміны. На тоту хвилю ґміна має зрыхтуваный ремонтовый проєкт і вступный кошторис. Збіґнєв Людвін, війт ґміны Устя Ґорлицкє, має надію, же ремонт поведе ся скінчыти іщы перед початком вакаций, зазначат тіж, же єст то велика і поважна інвестиция, до котрой потрібна єст професийна ремонтова ґрупа. Пак, по ремонті, ціліст буде мусіла провірити і затвердити Повітова Інспекция Будовляной Контролі. Разом з рыхтуванями до ремонтовых прац, ведена єст процедура поясняюча, в якых обставинах пошкоджена была конструкция і хто єст за тото одповідальный. Басен тішыт ся популярністю посеред жытелів реґіону, як і туристів, не лем в літнім періоді, але тіж зимовым. Запертый спричынят не лем фінансову шкоду, але тіж і візерункову.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі