Голосник

Сумар дня на 15. січня/януара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 15. січня/януара 2020 р.


Бывшый сенатор Станіслав К. затриманый

Бывшый сенатор Польской Республикы з Малопольщы Станіслав К., його сын Ґжеґож К. і директор малопольского одділіня Державного Фонду Регабілітациі Неполносправных Осіб были вчера затриманы краківскыма функцийонариями Центрального Антикорупцийного Бюра. По перевезіню до Реґіональной Прокуратуры в Катовицях представлено ім корупцийны оскаржыня – бывшый сенатор і його сын почули оскаржыня принятя вельомілийоновых корысти, а директор ДФРНО почул оскаржыня вручыня грошового зыску в формі контрактів завязаных з Фундацийом Помочы Неполносправных Осіб в Стружах к. Ґорлиц. Досліджыня в справі бывшого сенатора Права і Справедливости Станіслава К. ведено уж од 2016 рока. Товды хоронил го іммунітет. На осін 2019 рока програл він в своім округу выборы до Сенату. В попередній каденциі Станіслав К. был членом парляменту, хоц по поставліню корупцийных оскаржынь был завішеный. Але більше партийны власти не могли зробити, бо сенатора боронили камараты з централі і локальны діячы. Тепер, по закінчыню каденциі, Станіслав К. може трафити до арешту.

Близко двакратні більше туристів в Музею Енді Варголя

Росне заінтересуваня Музейом Енді Варголя в Меджелабірцях. Активности музею каждого рока ословлюют чысленнійшу публику. Чысло участных на подіях музею медже послідніма двома роками збільшыло ся о половину. Поінформувал о тым словацку пресову аґенцию TASR директор музею – Мартін Цубяк. Заінтересуваня туристів і одвиджаючых творчістю Варголя подля Цубяка росне не лем в музею, але і на выставах, котры музей орґанізує, ци то на териториі Словациі, ци поза єй границями. Чысло участных на подіях, котры музей зорґанізувал в 2019 році, то 29 239, рік скорше то было 16 842 люди. Музей в попереднім році зреалізувал 13 выстав в своіх просторах і дальшых шіст екстерно. Окрем того зрыхтувал вельо артистичных варштатів, лекций, резиденций і аніматорскых симпозий.

Руіны авт украіньскых властителів залігают в Перемышли

На обшыри Перемышля лишено множество авт, котрыма донедавна іздили громадяне Украіны. Тепер то руіны, вельо з них не має автомобільных номерів, сут в фатальным технічным стані, не мают ниякой вартости. Лишены авта находят ся на улицях міста, паркінґах і при дорозі до граничного переходу в Медиці. Як інформує пресова представничка міста Аґата Черба, усуніня вшыткых авт є для ґміны коштовне і занимат вельо часу. Выведіня єдного авта то кошт коло 300 зл, пак авто мусит через піл рока стояти на стереженым паркінґу, а справа трафлят до суду, зато што властитель має право зголосити ся по своє майно. Властителями авт сут жытелі Украіны, а спілвластителями громадяне Польщы, завдякы чому авта мали тзв. евротаблиці. В тот спосіб Украінці уникали высокой мытной оплаты за введіня до державы авта купленого в Европейскій Уніі. Функцийонариі прібуют ся контактувати з властителями старых авт, найчастіше єднак безуспішні.

Яслиска на великым екрані Голивуду

Серед фільмів, якы нашли ся на списку продукций номінуваных до отриманя престіжовой нагороды Оскар 2020, нашол ся фільм «Боже Тіло», якій реалізуваный был через три тыжні в Яслисках і околици. Образ в режысериі Яна Комасы має шансу на нагороду в катеґориі найліпшый медженародный фільм. 13. січня/януара члены Американьской Фільмовой Академіі оголосили тогорічны номінациі до преміі. Окрем «Божого Тіла» о нагороду старал буде ся іщы м.ін. македоньскій фільм «Краіна меду». «Боже Тіло» основаный єст на фактах, оповідат історию двадцетлітнього хлопчыска, якого звільняют з выховавчого закладу. Трафлят він на другій конец Польщы, жебы робити в столярни, але зачынат удавати священника. Оскарова ґаля пройде 9. лютого/фебруара в голивудскым Dolby Theatre. Нагороды будут признаны 92. раз.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі