Голосник

Сумар дня на 20. липця/юлия 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 20. липця/юлия
2020 р.


Нова Стрефа Економічной Активности в Ґорлицях

Заряд Малопольского Воєвідства передал список проєктів оціненых і выбраных до дофінансуваня з Реґіонального Операцийного Проґраму Малопольского Воєвідства на рокы 2014-2020. В ранкінґу нашол ся медже інчыма проєкт Ґорлиц пн. «Будова індустрияльной стрефы в Ґорлицях при улици Заколе». Місто Ґорлиці достало на тоту ціль понад пят мілийонів злотых. Подля бургомайстра Ґорлиц, Рафала Куклі, єст то барз добра віст для міста. Інвестиция мала бы дозволити приспішыти економічный розвиток міста. Бургомайстер рахує тіж, што в будучым в стрефі одкрыют новы фірмы, і тым самым новы місця працы для жытелів Ґорлиц. На будову новой Стрефы Економічной Активности перезначено ділянкы при улици Бічскій, простір якых разом чыслит 5,3 га. В рамках задачы плянуют будову інфраструктуры необхідной для фунґуваня Стрефы, як і внутрішнього систему комунікациі, тє. внутрішой дорогы зо зъіздами, паркінґовыма місцями, маневровым пляцом і тротуаром. Вартіст проєкту то 7 355 075 зл.

Перегляд Русиньского і Шаришского Фольклору в Бардийові

Русиньска Оброда на Словациі разом з Шаришскым Музейом в Бардийові просят на Перегляд Русиньского і Шаришского Фольклору. Подія пройде в суботу, 26. липця/юлия, о 14.00 год. в Скансені в Бардиівскых Купелях. В проґрамі выступлят: Народна Музика Чаварґош, Ляура і Давід Чушковы з Біловежы, Степані і Ліанка Ковачовы з Ортутовой, Геліґонкарка Моніка Сорокова Кырхеньова з Бардийова, Майка Шуркалова і Патрік Шуркала з Берехова, жіноча співоча ґрупа Шафолка зо Златого і Анна Сервіцка та Народна Музика Дрібна. Модераторами проґраму будут Мария Шуркалова і Славомір Млинар. Подія є реалізуваня з фінансовом підпором Фонду на Підпору Культуры Нацийональных Меншын.

Опізенене одкрытя середовисковых світлиц на обшыри ґміны Крениця

Рішыньом бургомайстра Крениці Пьотра Рыбы перенесено дату одкрытя середовисковых світлиц на обшыри ґміны Крениця на 3. серпня/авґуста 2020 рока. Світлиці плянували одкрыти уж перше, бо 15. липця/юлия. Зміна даты єст спричынена актуальном епідеміолоґічном ситуацийом на обшыри новосандецкого повіту, тє. збільшаючым ся чыслом зараженых коронавірусом. Світлиці будут одкрыти для діти од 7 рока жытя, од 8.00 до 14.00 год. в Креници і од 9.00 до 14.00 год. в Теличы, Мушынці, Мохначці, Чырній, Перунці, Бересті і Полянах. Занятя для діти будут проходити лем стацийонарні. Зо взгляду на конечніст ограничыти чысло діти в ґрупах і брак можливости зміны складу ґруп протягом тыжня, опікуны діти охочых взяти участ в світлицьовых занятях прошены сут перше поінформувати опікунів світлиц. Найперше будут приниманы діти, якых родиче працуют. Про дальшы рішыня в справі одкрытя світлиц мож чытати на офіцияльным сайті ґміны Крениця.

Митрополита Сава в шпытали

Канцелярия Православного Митрополиты Варшавского і цілой Польщы передала комунікат, што митрополита Сава єст тепер ліченый в єдным з варшавскых шпыталів. Причыном госпіталізациі владыкы єст конечніст провести антибіотикове лічыня звязане з роками ліченом, вертаючом хворотом скоры. Канцелярия просит о молитву в інтенциі здоровля митрополиты.

Шеруй.

О авторі

Ленка Стефановска

Коментарі