Голосник

Сумар дня на 21. липця/юлия 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 21. липця/юлия
2020 р.


Мандаты за недотримуваня заказів в Бєщадскым Нацийональным Парку

Дирекция Бєщадского Нацийонального Парку на своім офіцийным сайті апелює до туристів – для іх безпекы та з пошаны до природы, жебы не сходили з вызначеных пути. Остерігат тіж, же одтепер каждый, хто не буде дотримувал заказів, буде караный мандатами. Бєщадскы пути в вакацийным періоді тішат ся особливом популярністю. Поворот туристів в горы то велика радіст для дирекциі парку, але тіж вертаючый проблем з неслухнячыма туристами. В комунікаті Парку просит ся туристів, жебы звертали увагу на специяльне ознакуваня та інформацийны таблиці, котры докладні вказуют обовязуючы в парку принципы. Остерігат ся тіж, же хоцкі скорше недотримуваня переданых принципів каране было лем повчыньом, та одтепер Паркова Страж карала буде мандатами. Остережыня особливо направлене єст на туристів вандруючых по Ветлиньскій Полонині, де на яр зачала ся перебудова колибы называной «Хатком Пухатка». Зо взгладу на інвестицию ціла обшыр докола верха была огороджена і закрыта для вандруючых. Вызначено тіж новый одтинок пути, котрый іде попри ремонтуваній колибі. Вшыткым выбераючым ся в Бєщады припоминаме, жебы ся скорше запознали з принципами, што обовязуют в Парку, і інформацийныма таблицями і іх дотримували.

ЕкоМалопольща – лем разом осягнеме пожаданы результаты

17. липця/юлия Заряд Малопольского Воєвідства оголосил першый одкрытый конкурс пн. «ЕкоМалопольща» на реалізацию публичных задач в справі еколоґіі, охороны звірят та природничой спадковины. В часі стрічы голос забрал віцемаршалок воєвідства Томаш Уринович, якій припомнул, же о середовиско мусиме бороти ся вшыткы разом, лем товды осягнеме пожаданы результаты. Так народила ся думка на першый одкрытый конкурс для позаурядовых орґанізаций зо вшыткых місцевости Малопольщы, діючых в обшыри охороны середовиска. Буде то нагода підсумувати долголітні діяня воєвідского самоуряду в тій справі та одкрыти ся на новы інспірациі та спілпрацы. Конкурс має на ціли основати інтересуючы і нетиповы проєкты, тыкаючы промуваня проеколоґічных постав, сеґреґациі ци рециклінґу смітя, охороны повітря та протидіяню кліматичным змінам. Зголошыня можут слати позаурядовы орґанізациі, фундациі ци стоваришыня до 10. серпня/авґуста тр. В середу, 22. липця/юлия, проходити будут консультациі зо специялистами Маршалківского Уряду Малопольского Воєвідства, де докладні представлены будут принципы конкурсу та правильне выполніня внесків.

Низкый Бескід на вакациі

Вакацийный період тырвал буде іщы понад місяц і вшыткых заінтересуваных проведіньом того часу в Низкым Бескіді просиме на сайт Стоваришыня Локальной Ґрупы Діяня «Ґорлицкій Бескід» karpating.pl, де находят ся вшыткы потрібны інформациі, што дают можливіст заплянувати інтересуючу прогульку. На сайті находит ся коротка інформация о Низкым Бескіді і пят карт: місця, трасы, мапы, подіі і контакт. Карта місця представлят 86 особливых для того реґіону памяток, сакральных місц, музеів ци атракций разом з короткым описом. Трасы то аж 14 пропозиций роверовых і пішых пути разом з інформациями о тым, як долгы і высокы сут трасы ци што вартат по дорозі видіти. На сайті находит ся тіж список подій звязаных з Низкым Бескідом, поділеных на катеґориі культура, спорт та розрывка. Дополніньом єст мобільна аплікация, котра дозвалят смотрити на свою локалізацию ци вказує выбраный пут.

6. едиция Кромер Біч Фестіваль

На конец припоминаме, же уж в тоту пятницю, 24. липця/юлия, зачне ся 6. едиция Кромер Біч Фестіваль. Вчас тридньового фестівалю буде мож обізрити 7 концертів трансмітуваных нажыво не лем з Біча, але і Лондона ци Берліна. Высыланя мож буде видіти на офіцияльных сайтах фестівалю, а завдякы спілпрацы з TVP Kultura тіж на загальнопольскій антені. Ведучым гаслом 6. едициі лишат ся «діалоґ», што має тіж навязаня до новой формы фестівалю і діалоґу медже артистами, орґанізаторами і обзераючыма через плятформы онляйн. Проґрам тогорічной едициі подіі находит ся на офіцияльным сайті фестівалю.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі