Голосник

Сумар дня на 28. липця/юлия 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 28. липця/юлия 2020 р.


Уряды на Лемковині принимают лем в найважнійшых справах

Зо взгляду на динамічні розвиваючу ся ситуацию звязану з фурт збільшаючым ся чыслом осіб зараженых коронавірусом, тіж на обшыри ґорлицкого повіту, війт Ґміны Устя Рускє подал інформацию, што од понеділька, 27. липця/юлия, вертают ограничыня в обшыри обслугы інтересантів в Уряді Ґміны Устя Рускє і орґанізацийных єдиницях ґміны. Ограничыня обовязувати будут аж до устабілізуваня ся ситуациі. Перше треба справы реалізувати в телефонічным контакті або майльовом дорогом. В безпосереднім контакті на становиску роботы реалізуваны будут выключні найважнійшы справы, якых не мож інакше зголосити. Перед тым як ся приде до уряду, найліпше є скорше задзвонити, цілю догваріня. Подібну процедуру ввюл уж Містный Уряд Ґорлиц, Ґміна Санкова, Ґміна Ропа та Ґміна Ґорлиці.

Мусіли вылучыти побераня воды на Ропі, але в Ґорлицях не одчули браків

Вчера рано дошло до выпадку на потоку Быстрянка в Шымбарку к. Ґорлиц. В воді нашла ся копарка, яка робила при розбераню старой конструкциі мосту. Выпадок спричынил загорозу для джерела воды для міста. Нихто з люди не потерпіл. Копарку обслугувал оператор з веце як 26-літнім досвідчыньом в роботі, то был його першый выпадок. Як реляцийонувал, при ліквідациі выжньой плыты старого мосту, коли тота зачала ся обсувати, потягнула за собом машыну. Зато што з копаркы зачали до потока вытікати оліі і паливо, до акциі одраз влучыли ся стражакы. Поток Быстрянка засилят Ропу выже містного водозабору воды. Професийны і охотничы одділы протиогньовой стражы успішні провели акцию очыщаня. Уставили три греблі на Быстрянці та четверту превенцийну на Ропі выже водозабору воды. Цілю запевнити полну безпеку для жытелів, вылучено побераня воды на три годины. В резервуарах было на тілько воды, пояснял Лукаш Балаєвич, заступця бургомайстра Ґорлиц, што жытелі не могли одчути того перестою. На місце приіхала специяльна машына, жебы вытягнути копарку з рову. Дотерли тіж робітникы Воєвідского Інспекторату Охороны Середовиска, жебы взяти пробкы воды до аналізы.

Поможме дітям в Ясюнці сполнити мрию, жебы купити карузелю

Наймолодшым жытелям Ясюнкы замрияла ся карузеля. Така, яку найдете праві на каждым пляци забав в векшым або меншым місті. В маленькым селечку єй неє, а діти хтіли бы таку мати. Взяли справы в своі рукы і отворили склепик. Продают в ним тото, што самы зроблят – рисункы і дрібну кераміку. Не треба вельо, жебы влучыти ся в акцию. Старчыт сісти в авто або на ровер і выбрати ся за Маластівску Маґуру до Кривой, Ясюнкы і затримати ся при малым склепику і дашто купити, жебы підперти місцевы діти. Склепик находит ся попри пляци забав, котрый так само зробили самы. Тепер ся ним опікуют, орґанізуют кошыня, прячут, ремонтуют. Бракує ім лем кус грошы, жебы сполнити єдну з мрий, о котрій бесідуют оддавна – жебы станула гын іщы карузеля. Діти пильнуют свого склепику в Ясюнці од рана (найчастійше од год. 9.30) до пополудня, а коли ліє, то зберают ся скорше.

Нова едиция Громадяньского Буджету Міста Ґорлиці – час на складаня пропозиций

Од понеділька, 27. липця/юлия, аж до 24. серпня/авґуста мож зголошувати проєкты в рамках 8. едициі Громадяньского Буджету Міста Ґорлиці. Свою думку може мати каждый жытель міста выже 16 року жытя. До диспозициі є 900 тис. зл. з буджету міста. Думкодавця мусит під своім проєктом зобрати найменше 15 підписів, жебы мочы го зголосити до верифікациі. Тота пройде до 18. вересня/септембра. Пак од 21. вересня/септембра до 4. жолтня/октобра проходило буде голосуваня жытелів на выбраный проєкт, а результаты оголосят 7. жолтня/октобра. В рамках попередніх едиций выремонтуваны были головні тротуары выбраных улиц, але тіж м.ін. зорґанізувано тренінґовы місця на свіжым повітри, пляцы забав ци інчы рекреацийны місця, такы як роверова стежка типу «singletrack» або роверово-роликово-скейтбордовый тор типу «pumptrack».

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі