Голосник

Сумар дня на 29. червця/юнія 2020 р.

Приносиме  вам  сумар  медияльной  ґрупы  ЛЕМ.фм+ на ден 29. червця/юнія 2020 р.


Шторічна стріча бурсаків. Новы власти

27. червця/юнія прошло Загальне Зобраня членів Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях. Заряд РБ підсумувал діяльніст в 2019 році. Перше скликаня членів было заплянуване на марец, але пандемія Covid-19 і остры рестрикциі введены державныма властями не дозволили провести зобраня в початковым терміні. По выполніню вымаганых законами і статутом общества начальных процедур, присутным представлены і омовлены были справописы з діяльности орґанізациі, котры были приняты і переголосуваны єй членами. В мериторичным справописі явили ся вшыткы активности Руской Бурсы за 2019 рік. Нашли ся там м.ін. поєдны подіі, такы як колядничый перегляд, Ден Дітины, початок шкільного рока в Мазярскій Загороді в Лоси ци ґеолоґічны варштаты. Вшытко то результат вельох проєктів, якы часто од років ведены сут Руском Бурсом – ведіня осередка культуры, ансамблі Терочка і МініТерочка, якы варштатуют і концертуют в Польщы і заграницьом, штоден діюча бібліотека, опіка над фурт пошыряючыма ся архівами і другы. Підсумувано тіж влонишню выдавничу діяльніст. Непрестанно і з дальшыма успіхами діє наше радийо ЛЕМ.фм і паралельно з ним інформацийный порталь lem.fm, якы фурт пошырюют чысло слухачів і чытачів. На зобраню члены выбрали і новы власти стоваришыня. На функцию ведучой заряду Стоваришыня Руска Бурса присутны на засіданю члены выбрали Наталию Малецку-Новак. Выбраны были і дальшы члены заряду, як і члены Ревізийной Комісиі.

Жниво захворінь в Украіні

Злы вісти ідут до нас з Украіны. Значучо збільшыло ся там чысло зараженых коронавірусом. В пятницю, 26. червця/юнія, чысло хворых было рекордове – 1 109 осіб. Од початку пандеміі на Украіні однотувано 42 982 припадкы заражыня коронавірусом, вмерло 1 129 осіб, а 18 934 особы выздоровіли. В середу, 24. червця/юнія, міністер здоровля Максим Степанов повіл, што іґноруваня рекомендаций міністерства было причыном скорого збільшыня захворувань в декотрых областях. Зазначыл, што бере до увагы передати до борбы з коронавірусом наступны шпыталі тзв. другой леніі, якы дотепер принимали другых пациєнтів. Проблем покля што выступує лем в поєдных реґіонах. Злі выглядат ситуация на Підкарпатю – реґіоні, якій чысленно заселяют Підкарпатскы Русины. В закарпатскій области шпыталі першой леніі сут уж полны і більше як 243 особы сут уж триманы в шпыталях другой леніі. Офіцияльны статистикы заражынь на Украіні не містят ся в критериях записаных в проєктах Европейской Комісиі, тыкаючых одкрытя од 1. липця/юлия границ для туристів до стрефы Шенґен. Збільшаюче ся чысло зараженых осіб не дозволит в найблизшым часі жытелям Украіны на въізд в туристичных цілях до держав Европейской Уніі.

Телич і Мушына безпечны

На щестя отримуєме тіж добры інформациі тыкаючы коронавіруса, тым разом з Лемковины. Повітовый Інспектор в Новым Санчы Матеуш Вуйцік передал, што вшыткы побраны вымазы од вытипуваных жытелів Мушынкы, як і пару дни перше – Телича, дали неґативный результат. Значыт, што джерела заражынь коронавірусом в Мушынці і Теличу ся не пошырили. В Мушынці зроблено 120, а в Теличу 70 тестів на присутніст коронавіруса. Подля Інспектора результаты тестів дают певніст, што оба місця сут абсолютно безпечны для жытелів і туристів.

Нова атракция в Креници

Одвиджаючы Креницю можут ся тішыти новом атракцийом. Завершена была ревіталізация Поляны Янівка. Атракция єст уж полністю доступна для жытелів і туристів. На Поляні посадили новы рослины, зробили репрезентацийный пляц перед будинком пияльні. Ціліст єст освітлена, поставлено і лавкы в атракцийных архітектонічных формах. Перебудувано модерністичный мост на потоці Палениця, а тіж одновлено фонтанну, надаючы єй барже модерного характеру. Єдном з ціли ревіталізациі было привернути історично-локальный характер і климат Поляны Янівка. Недалеко Пияльні Яна поставили альтану. Новопобудувана альтана є мініятуром, взоруваном на єдній з першых альтан в Креници, яка была розобрана в 1923 році. Перехід на другу сторону поляны веде через нову перґолю з ажуровом стіном і мотивами образів Никыфора. Кошт ревіталізациі парково-спацеровой обшыри медже Пляцом Дітля і Пияльньом Яна то більше як 4 мілийоны злотых, якы походят з унійной дотациі.

Шеруй.

О авторі

Ленка Стефановска

Коментарі