Голосник

Сумар дня на 31. грудня/децембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 31. грудня/децембра 2019 р.


Книжкы про сандецку Лемковину мож зголосити до конкурсу

Зачала ся VIII едиция конкурсу о Нагороду імени священника проф. Болеслава Кумора, орґанізуваного Соспільно-Культурным Товариством «Сандеччан» при підпорі порталю і місячника «Сандеччан». Зголошыня приниманы сут до 25. січня/януара 2020 рока в двох катеґориях: книжка о Сандеччыні та сандецкій автор. Цілю конкурсу єст пошырювати ріжного рода книжкы выданы в 2019 році, якы звязаны з Сандеччыном, та промувати і нагороджувати авторів родженых або прожываючых на обшыри Сандеччыны. Зголошены пропозициі будут опубликуваны в місячнику «Сандеччан» і на порталю sądeczanin.info, де буде можливе голосуваня. Конкурсова капітула з ведучом Марийольом Бердиховском даст остаточне рішыня, смотрячы на результаты інтернетового голосуваня. На лавреатів обох катеґорий і выріжненого, котрый выграт в голосуваню чытачів, ждут фінансовы нагороды і памятковы статуі. Вручены они будут на офіцийній ґали, котра одбуде ся в лютым/фебруарі. Сам патрон конкурсу священник проф. Болеслав Кумор, якій походил з околиц Нового Санча, єст автором близко 650 позиций м.ін. на тему костела в Польщы.

Медведі не можут вснути

Того рока на обшыри Нацийонального Парку «Синевир» на Закарпатю в зимовый сон вошли лем 3 з 32 барнастых медведів. Спричынене єст то актуальныма температурами, котры пануют на териториі парку. Медведі не могли войти в стан гібернациі, зато же грудньова температура выносила близко 4 градусы Цельсия, де в попередніх роках было то мінус 2,3 градуса. На тоту хвилю температура на Закарпатю тіж міцно переходит норму і барже припоминат тоту квітньову, значыт час, в котрым медведі выходят з зимового сну. В часі гібернациі так температура, пульс, як і фізична активніст значучо впадают, што дає можливіст звірятам пережыти зимову пору.

Дальшы пробы ратуваня дерев

Жытелі Крампной зрыхтували лист з підпором для директора Маґурского Нацийонального Парку – Норберта Кєця, котрый трафит на рукы Міністра Середовиска. Єст то одповід на протесты еколоґів в справі руйнуваня природы та непотрібну вытинку лісів, што ся находят близко ремонтуваной повітовой дорогы з Крампной до Грабу. Сам директор одповідат, же сут то конечны забезпечаючы працы, зато же находят ся там пішы і роверовы пути. Покликує ся він тіж на охоронны задачы підписаны міністром, котры дозваляют на усуваня небезпечных дерев на одкрытій для люди обшыри парку. Еколоґам не подабат ся тіж, же при вытинці не сут ведены дендролоґічны досліджыня. Так директор Кєць, як і віцедиректор Ганас утримуют, же сут в постійным контакті з лісничыма, котры переміщают ся по парку і контролюют, якы дерева сут небезпеком. Підтримуют тіж, же вытинка тыкат ся лем хворых дерев і ведена єст в чысто леґальный спосіб. О Маґурскым Нацийональным Парку чути было можна в часі номінациі Норберта Кєця на шефа парку, коли проеколоґічны орґанізациі противляли ся тому, же на становиску директора буде полювач. За новым директором оповіли ся жытелі Крампной. Як самы бесідуют, директор Кєць єст добрым ґаздом і єднат охорону природы з добрыма інтересами мешканців. Запрашаме на порталь лем.фм чытати інтервю з новым директором МНП.

Повитаня Нового Рока і в Ґорлицях

Днес, 31. грудня/децембра, за григорияньскым календарьом, пращати будеме старый і витати новый, 2020 рік. З той нагоды на обшыри цілой Польщы проходят ріжного рода подіі. В Ґорлицях о годині 10.30 на рынку зачнут ся XIX Сильвестровы Ґорлицкы Змаганя в Літаню. А вечером тіж на рынку через годину пущана буде музика до гуляня, а пак зачне ся великій показ фаєрверків. Як што рока показу фаєрверків можна сподівати ся і по словацкій страні Низкого Бескіду, в Бардийові. Вшыткым желаме доброй забавы.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі