Голосник

Сумар дня на 5. лютого/фебруара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 5. лютого/фебруара 2020 р.


Социяльна ледівка в Польковицях

Завдякы ініциятиві ґрупы вольонтерів при єдным зо склепів в Польковицях при ул. Губаля діє перша в місті социяльна ледівка. Каждый може лишыти в ній ідло для потрібуючых. Ледівка є велика, зато легко єй найти. Уж в першых минутах по замонтуваню люде зачали приносити продукты, пару річы на поличку дал тіж, присутный при премєровым заполняню ледівкы, бургомайстер Польковиц Лукаш Пузнєцкій. Бесідувал, што тішыт ся, же є то ініциятива, яка вышла од жытелів міста, а не од власти ци дакой інституциі. Звернул увагу, што є то найліпшый доказ того, што жытелі Польковиц знают ся зорґанізувати, жебы допомагати інчым. Ґрупа вольонтерів подібны ледівкы заінсталювала уж скорше в Ліґници і інчых містах. Ідея є проста – каждый, хто має за вельо продуків в своій ледівці, може іх принести до той социяльной, котра отверта є цілу добу. Потрібуючы можут в каждій хвили взяти сой дашто істи. Ідло мусит мати актуальный термін здатности.

Скорше през Санок

Од пятниці, 31. січня/януара, мож іздити обводницьом Санока, котра явит ся єдном з важнійшых дороговых інвестиций протягом остатніх років в підкарпатскым воєвідстві. Зроблено ю на державній дорозі номер 28 Затор – Медика. Жытелі Санока од років ждали той інвестициі. Транзитовый рух ішол через центр міста, выкликувал коркы і был небезпечный. «Будова обводниці то тіж збільшыня перепусту державных доріг номер 28 і 84» – бесідувал на одкрытю міністер інфраструктуры Анджей Адамчык. Обдовниця получена єст з інчыма дорогами через штырі єдноплощыновы скрижуваня. Кількіст бетону схоснувана до будовы обводниці выносит 42 550 тон, для порівнаня вага Статуі Свободы в Ню Йорку то 229 тон. Выбудуваня обводниці коштувало 207 млн зл, з чого 144 млн зл то дотация з Евросоюзу. Інвестиция значучо скоротит доізд в Бєщады.

Показы документів о Лемках

Од вчера в Центрі Жыдівской Культуры в Кракові проходит перегляд репортажы і документальных фільмів пн. «Такы люде як мы». Презентуваны награня походят з циклів проґрамів пн. «Етнічны климаты» і «В себе». Цілый перегляд потырват місяц. На заран заплянувано показ трьох фільмів присвяченых Лемкам, будут то образы під наголовком: «Лемківска ватра на чужыні», «Рідна бесіда» і «Імост і єґомость». Протягом наступных дни і тыжнів вказуваны будут фільмы м.ін. про Жыдів, Украінців, Ромів, Курдів ци фільмы лавреатів з фестівалю «В себе – At home». Спілорґанізатором перегляду «Такы люде як мы» є Кжыштоф Кжыжановскій, польксій репортер, монтажыста, фільмовый оператор, творця репортажів і документальных фільмів, автор телевізийной сериі «В себе» і спілреалізатор сериі «Етнічны климаты», в рамках котрых в публичній телевізиі вказуваны были перед роками проґрамы м.ін. о Лемках. Перед телевізорами засідали товды цілы родины, а кажда премєра фільму з лемківском темом была пак шыроко коментувана серед самой меншыны.

Світова Рада буде засідати в Сучаві

29. лютого/фебруара пройде в Сучаві третє засіданя Світовой Рады Русинів в меджеконґресовым періоді по 15. Світовым Конґерсі Русинів. Засіданя получене буде з празднуваньом 20-літя Культурного Общества Русинів Румуніі, котре од 2003 рока є членом Конґресу. Орґанізация, котру од основаня веде Ґеорґій Фірцак, рыхтує з нагоды ювілею святочны подіі, якы проходити будут од 27. лютого/фебруара аж до 1. марця. В проґрамі засіданя Світовой Рады Русинів, як поінформувал председа Світового Конґресу Русинів Штефан Лявинец, буде бесіда м.ін. про повселюдный спис на Украіні ци святкуваня 30. річниці основаня Русиньской Оброды на Словациі, основательского члена Конґресу. Про діяльніст Світового Форум Молодежы буде інформувал його председа Петро Ярінчык. Члены Світовой Рады будут занимати ся тіж пропозициями і критериями на тогорічне переданя Преміі Василя Турока-Гетеша.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі