Голосник

Сумар дня на 7. лютого/фебруара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 7. лютого/фебруара 2020 р.


Стріча з шолтысами сел ґорлицкого повіту

Ґорлицка старостка Мария Ґубала і заступця старосткы Станіслав Кашык были ґаздами стрічы, котра прошла 4. лютого/фебруара тр., з шолтысами сел ґорлицкого повіту. Присутны на ній были тіж представникы Малопольского Одділіня Державного Фонду Регабілітациі Неполносправных Осіб. Перша част стрічы мала інформацийный характер – тыкала підтримкы середками фонду неполносправных осіб та осіб, якы нанимают неполносправны особы. Підпора забезпечат пільотажовый проґрам «Активный самоуряд». Згромаджены на стрічы выслухали інформаций о задачах фінансуваных з середків Державного Фонду, сут то м.ін. регабілітацийны турнусы, регабілітацийнa апаратура і інчы, о котры до проґраму «Активный самоуряд» мож аплікувати через Систем Обслугы Підпоры. Бесідувано тіж о проґрамі, якій дедикуваный єст наниманю неполносправных осіб в адміністрациі і публичній службі. Верут в ним участ три єдиниці з обшыри ґорлицкого повіту, через што утворено штырі становиска роботы для осіб з неполносправністю. Нанятя нашли в Повітовым Старостві в Ґорлицях, Уряді Ґміны Санкова та Містецкым Уряді в Бобовій. Для представників ґмін, котры не долучыли іщы до проґраму, зрыхтувано специяльны запрошыня.

«Світ. Фотоґрафіі з Ясюнкы і Кривой»

Медженародный Центр Культуры в Кракові іщы лем до 1. марця тр. презентує выставу пн. «Фотоблок. Середня Европа в фотоґрафічных книжках». Є то перша експозиция, котра так обшырні і критичні вказує бурливу історию реґіону через альбомовы, артистичны і пропаґандовы публикациі. Шырока, понаднародова перспектива дозвалят достеречы спільну долю жытелів Середньой Европы. Серед презентуваных публикаций є альбом, в котрым вказане є жыта двох лемківскых сел – то печатаный Выдавництвом Чарне альбом пн. «Світ. Фотоґрафіі з Ясюнкы і Кривой». Є то о тілько необычный фоторепортаж вказуючый процес соспільной трансформациі, што нарраторами сут – не професийны фотоґрафы, а діти з выміненых сел. Пьотр Яновскій і Марек Нонєвич, фотоґрафы «Выборчой Ґазеты» зреалізували в 2002 р. тыжньовы варштаты для місцевых діти. Діти достали просты апараты, а на основі того, што виділи, Яновскій зложыл важный соспільні документ. То єдна з першых книжок, котра суґестивні деконструує оптимістичный міф о демократичній Польщы.

Др Анна Вільк зголошена до конкурсу

Доктор Анна Вільк находит ся серед зголошеных до Нагороды ім. о. проф. Кумора авторів в семій едициі признаваня той преміі. Др Вільк номінувана є в катеґориі «Сандецкій Автор». Зголошыня до конкурсу выходит з дальшой публикациі авторства Вільк, котра тыкат лемківской соспільности, є то книжка пн. «Лемкы. Медже інтеґрацийом а розбитьом (1918-1949)». Авторку до нагороды зголосила Публична Бібліотека Міста і Ґміны Мушына, поясняючы, што тема формуваня ся етнічной достоменности на примірі Лемків выходит поза рамы пересічной моноґрафіі політичной істориі, а вказує на універсальны факторы в процесі, якій тыкал жытелів Східньой Ґалициі. Додатково книжка є номінувана в катеґориі «Книжка про Сандеччыну». Зголошыня до нагороды мож высылати іщы до 10. лютого/фебруара. Для лавреата конкурсу передвиджено грошову нагороду высокости 10 тис. зл.

В Высовій «Найліпше Курортне Спа»

В середу, 5. лютого/фебруара, в Варшаві проходила торжественна ґаля завершаюча 11. едицию конкурсу Perfect SPA Awards. В катеґориі «Найліпше Курортне Спа» выграло тото, котре містит ся в Высовій – Бявена. Perfect SPA Awards вважане єст престіжовым конкурсом. В тырваючым вісем місяців голосуваню участ взяло близко 41 тис. осіб. Серед фіналистів нашли ся готелі і day SPA, котры отримали найбільше чысло голосів інтернавтів. Пак з ґрупы фіналистів капітула експертів бранжы SPA & Wellness выбрала лавреатів. Нагороду признану высівскому курортови одобрал його презес Вацлав Фурманек.

Фот. Фб Світ. Фотоґрафіі з Ясюнкы і Кривой

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі