Голосник

Сумар дня на 30. червця/юнія 2020 р.

Приносиме  вам  сумар  медияльной  ґрупы  ЛЕМ.фм+ на ден 30. червця/юнія 2020 р.


Новы потягы для Малопольщы

Маршалок Малопольщы Вітольд Козловскій підписал догваріня з NEWAG S.A. на купно семох новых, штырьочленовых потягів типу Імпульс II. Предметом умовы єст тіж комплексова сервісова услуга тых поіздів через 5 років, ліценция на проґрамове забезпечыня та технічна документация і школіня працівників. Вартіст цілого закупу то більше як 190 млн зл. Ціна обнимат тіж право купити дальшы два потягы та замінны части. Інвестиция єст спілфінансувана з середків Европейской Уніі. Новы склады будут обслугувати аґломерацийны получыня Малопольской Желізниці і POLREGIO. Першы два новы потягы мают быти достарчены в терміні до 16 місяців од дня підписаня догваріня, а одобраня остатнього має пройти найпізнійше до 22 місяців. Закуп новых потягів дозволит дополнити актуальный асортимент, што даст більшый комфорт подорожуваня і можливіст розвитку новых транспортовых оферт, єст то тіж безпечна резерва складу на час ведіня направ. Цілю маршалка єст піднести значыня желізницьового транспорту в публичній комунікациі.

Шымбарковы Собіткы

В неділю, 28. червця/юнія, в Скансені Погіряньского Села в Шымбарку проходили Собіткы. Подія мала характер пленеровый, а проґрам стрічы был богатый і каждый міг си найти одповідню для себе атракцию. Орґанізаторы заплянували варштаты робліня вінків і букєтів з зіля, народны гры і забавы та тереновы змаганя в гляданю квітя папортины. Пак было спільне пущаня вінків до рікы Ропа і гулянкы при ватрі. Того рока в часі акциі запрезентували ся тіж представникы ансамблю Терочка, діючого при Стоваришыню «Руска Бурса» в Ґорлицях. Подія тішыт ся великом популярністю не лем серед жытелів ґорлицкого повіту, але і туристів.

Траса до Морского Ока закрыта

Важна відоміст для любителів гірскых вандрівок, што плянуют вакациі в Татрах. В часі од 6. до 10. липця/юлия закрыта буде популярна траса до Морского Ока. Як поінформували власти Нацийонального Татряньского Парку, 2-кілометровый одтинок асфальтовой дорогы потрібує модернізациі, што дозволит легше перейти остатній фраґмент пути неполносправным особам ци родичам з дітми. Ремонт, веденый од Влосениці до Морского Ока, зачне ся 29. червця/юнія і тырвал буде певно до 10. липця/юлия. В першым тыжни ведены будут рыхтуючы роботы, товды пут буде одкрытый для туристів, єднак треба взяти до увагы можливы трудности. Близко 6. липця/юлия зачнут класти асфальт і з той причыны рух од Водопадів Міцкєвича аж до Морского Ока буде затриманый. Початково ремонт плянуваный был на червец/юній, коли то туристичный рух єст меншый, але епідемія міцно намішала в плянах. Директор НТП зазначат, же має свідоміст трудности в вакацийным періоді, але перенесіня робіт на осін не єст добрым розвязаньом.

Артиста з Підкарпатя отримал нагороду «Выняткового 2020»

Артиста з Підкарпатя Аркадиюш Андрейков в плебісциті на найбарже выріжняючого ся молодого чловека, котрый в минулым році зробил дашто особливе, отримал нагороду «Выняткового 2020». 35-річный артиста свою творчіст выражат через стріт-арт. Основом його проєкту під наголовком «Тихій Мемориял» єст малювати муралі на старых деревяных будинках Підкарпатя. Ініциятива народила ся вчас многых подорожы артисты по підкарпатскых селах. Інспірацию бере зо старых родинных фотоґрафій жытелів місц, в котрых возникат мураль. Єден з такых муралів мож видіти м.ін. в Музею Народного Будівництва в Саноку. Аркадиюш Андрейков занимат ся і індивідуальным малярством, його творы мож было обзерати на вельох выставах в цілій Польщы. Плебісцит «Вынятковы» має на ціли вказати люди, котры наштоден занимают ся нетиповыма діянями і завдякы тому можна іх назвати вынятковыма.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі