Голосник

Ци Лемкы можут барже як Полякы?

Про тото з кого ліпше выцицати кров, хто може барже і од чого є конституция оповідят гнеска Настка і Ярко 😉

Проґрам, в котрым буду выкорыстувала Вас – слухачів ;-), коли при мі не буде акуратні никого, хто мал бы охоту выслухати моє ґаданя, а же часом дашто ня зозлостит, часом втішыт, а часом зачудує, то мушу одраз дакому повісти, бо така з мене поплета… І тепер не буду уж мусіла сама до ся бесідувати. Мам Вас! 😉

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі